Geplaatst op
24/04/2024
Leestijd
5 min leestijd
Categorie
Business Central

Releasewave 1 van 2024 van Dynamics 365 omvat alle nieuwe functionaliteiten die gepland staan om tussen april 2024 en september 2025 op de markt te komen. De eerste functionaliteiten van deze wave worden op dit moment uitgerold. Naast de release van Microsoft, releasen we een nieuwe versie van PSA365. In deze blog behandelen we de belangrijkste onderwerpen van de releases van Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Business Central en PSA365. Per onderwerp wordt vermeld vanaf welk moment dit beschikbaar is. 

Projectsjablonen (PSA365 Base solution) 

Met de overgang van Project Service Automation naar Project Operations verdwenen de projectsjablonen. Met ingang van de februari 2024 release is het weer mogelijk om projectsjablonen aan te maken en te gebruiken in de regels van een verkoopkans, een prijsopgave en een projectcontract. Als van hieruit een project wordt aangemaakt, wordt het gekozen projectsjabloon gebruikt. Daarnaast is het mogelijk om bij het aanmaken van een “los” project eerst een projectsjabloon te kiezen. 

projectsjablonen 

Verbeteringen abonnementenmodule (PSA365 IT & Consultancy solution) 

In de februari en april 2024 releases zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de abonnementenmodule. Hierdoor is het onder andere mogelijk om een abonnement ongeacht de startdatum te factureren per kalenderperiode (jaar, kwartaal, maand etc.). Dit wordt ingesteld per abonnementstype en kan per abonnement worden gewijzigd. Op deze manier lopen alle abonnementen voor meerdere klanten altijd gelijk. Indien een abonnement(sregel) in de tussenliggende periode start, wordt automatisch een mutatieregel aangemaakt.  

abonnementenmodule

Onkosten automatisch goedkeuren (PSA365 Base solution) 

Sinds de december 2023 release is het mogelijk om aan te geven welke onkosten automatisch moeten worden goedgekeurd. In de PSA365 Basisinstellingen kan dit in het veld “Automatisch goedkeuren onkosten” worden ingericht. 

De keuzes die kunnen worden gemaakt zijn: 

  • Geen 
  • Inkoopfacturen 
  • Geïmporteerde onkosten 
  • Inkoopfacturen & geïmporteerde onkosten 
  • Alle 

onkosten project operations 

Verbeteringen jaarovergangfunctionaliteit (PSA365 Accountancy solution) 

Voorheen kon op een contract en een contractregel worden aangegeven of jaarovergang van toepassing is. Uit feedback van de gebruikers bleek dit geen logische plek te zijn. Vandaar dat dit in de maart 2024 release is verplaatst naar het project. Om het voor gebruikers makkelijker te maken, is bovendien een nieuwe projectview toegevoegd met de naam “Mijn jaarovergang projecten”. In deze view is zichtbaar welke projecten zijn gemarkeerd voor de jaarovergang maar nog niet zijn verwerkt. Vanuit hier kun je meerdere projecten selecteren en middels de bulkactie voorzien van bijvoorbeeld de status geselecteerd. Daarnaast is het mogelijk om geselecteerde projecten door te zetten voor verwerking. 

jaarovergang functionaliteit

Commerciële groepen (PSA365 Base solution) 

Sinds de april 2024 release is het mogelijk om accounts (bedrijven) aan elkaar te koppelen in een commerciële groep. Eén account wordt vastgelegd als “Hoofd van de commerciële groep” en de andere accounts worden hieraan gekoppeld als “Onderdeel van de commerciële groep”. Op elk account wordt de volledige commerciële groep zichtbaar. Daarnaast is het mogelijk om in het facturatiedashboard de kolom “Commerciële groep” zichtbaar te maken en hierop te filteren. 

commerciele groepen PSA365

Projecten kunnen kenmerken als “intern project” (PSA365 Base solution) 

Om het makkelijker te maken om interne projecten te filteren en hier apart op te rapporteren, is een kenmerk “intern project” toegevoegd aan projectsjabloon en project. 

Intern project

Onboardingsfunctionaliteit (PSA365 Basic Solution) 

Middels deze nieuwe functionaliteit willen we het aanmaken van contracten en projecten meer automatiseren en hiermee meer handelingen die gebruikers moeten doen weg nemen. Daarnaast kan dit ook gebruikt worden om wijzigingen van klantgegevens door te voeren na controle door een bevoegde gebruiker. De functionaliteit komt beschikbaar in de april 2024 release. 

Taaklimiet verhoogd naar 1000 per project (Project Operations) 

Algemene beschikbaarheid april 2024 

Het maximaal aantal taken per project is verhoogd van 500 taken naar 1.000 taken. 

Opslaan status voor projecttaken (Project Operations) 

Algemene beschikbaarheid april 2024 

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de projecttaken en dus in Project for the Web, worden deze wijzigingen iets later weggeschreven in Dataverse (asynchroon proces), waardoor ze ook pas later worden bijgewerkt in andere tabbladen. Nu wordt middels een pictogram in de gebruikersinterface van Project for the Web weergegeven wanneer het opslaan is voltooid (groen vinkje) of nog bezig is (blauwe spinner). 

Project Operations

Intelligente meervoudige resourceaanbevelingen (Project Operations) 

Algemene beschikbaarheid april 2024 

Dit is een uitbreiding op de functie Intelligente resourceaanbevelingen, die eerder is gereleased en waarbij uitsluitend op “passende ervaring” werd gecontroleerd. Resources worden nu aanbevolen met behulp van een combinatie van passende ervaring, kostprijzen, beschikbaarheid en passende vaardigheden. Resources kunnen bovendien worden vergeleken, op de shortlist gezet en als projectteamlid geboekt. De functie kan worden ingeschakeld via de Projectparameters. 

Beter inzicht in overschrijvingen in prijslijsten (Project Operations) 

Openbare preview augustus 2024, algemene beschikbaarheid september 2024 

Het wordt duidelijker zichtbaar als voor een bepaalde prijzen overschrijvingen met een bepaalde ingangsdatum zijn ingesteld. 

Prestaties verbeteren voor het genereren van resourceboekingen (Project Operations) 

Algemene beschikbaarheid september 2024 

Voor deze prestatieverbeteringen binnen resourcebeheer worden CRUD-bewerkingen (create, read, update, delete) tijdens het genereren van resourceboekingen parallel uitgevoerd. Deze wijzigingen helpen de performance van de functionaliteit voor het boeken (plannen) van resources te verbeteren. 

Delegeren van tijdinvoer aan andere teamleden (Project Operations) 

Openbare preview augustus 2024, algemene beschikbaarheid september 2024 

Zoals ook al mogelijk is in PSA365 wordt het straks in standaard Project Operations mogelijk om het tijdschrijven te delegeren naar andere medewerkers. Hiervoor moeten gemachtigden en een datumbereik worden ingesteld door de gebruiker zelf. 

Copilotverbeteringen gebruiken om projectstatusrapporten op maat te maken (Project Operations) 

Algemene beschikbaarheid september 2024 

Met ingang van de april 2024 release is het mogelijk om met behulp van Copilot projectstatusrapporten te genereren. Door de verbetering die in september 2024 wordt gereleased, krijgen projectmanagers de flexibiliteit om rapportsecties aan te passen aan hun specifieke zakelijke behoeften en tegemoet te komen aan een specifieke doelgroep. Gebruikers kunnen het rapport ook opslaan en delen met verschillende doelgroepen. 

projectstatusrapporten copilot

Uitstelcodes gebruiken in inkoop- en verkoopjournalen (Business Central) 

Algemene beschikbaarheid april 2024 

Vanaf nu kunnen uitstelcodes ook worden ingesteld op verkoop- en inkoopjournaalregels. Uitstel werkt op dezelfde manier voor verkoop- en inkoopjournalen als voor algemene journalen. 

Tekst met meerdere regels exporteren en importeren met configuratiepakketten (Business Central) 

Algemene beschikbaarheid april 2024 

Bij het gebruik van configuratiepakketten is het nu mogelijk om gebruik te maken van velden van het type BLOB om gegevens te importeren en exporteren. BLOB’s bevatten doorgaans teksten met meerdere regels 

Nieuwe functie Grootboekherwaardering (Business Central) 

Algemene beschikbaarheid april 2024 

Deze functie vereenvoudigt herwaarderingen. Voor de grootboekrekeningen die voor herwaarderingen worden gebruikt, kan een subgrootboek voor een grootboekrekening worden ingeschakeld waarin de oorspronkelijke valutawaarde van de transactie en eventuele aanpassingen worden opgenomen die zijn aangebracht met de batchtaak Valutawisselkoers aanpassen. Saldi in de lokale valuta (LV) worden geherwaardeerd, zodat met weinig inspanning een nauwkeuriger financieel overzicht kan worden opgesteld. Voor het boeken van winsten en verliezen tijdens een wisselkoersaanpassing wordt de normale boekingsroutine gevolgd. 

Nieuwe Excel-indelingen gebruiken voor geselecteerde rapporten (Business Central) 

Algemene beschikbaarheid april 2024 

Er zijn acht nieuwe Excel-rapporten toegevoegd met nieuwe rapportindelingen voor financiën, verkopen (klanten) en inkopen (leveranciers). De rapporten bieden meer opties bij het maken van eigen Excel-indelingen voor rapporten door niet alleen het rapport te geven, maar ook gegevens van de rapportaanvraagpagina’s en gegevens voor vertalingen van een indeling. Als de gegevens in de rapporten uit meerdere tabellen komen, worden de gegevens in de rapportindelingen in meerdere werkbladen weergegeven, zodat duidelijk is waar de gegevens vandaan komen. Naar  verwachting worden nog meer indelingen toegevoegd. 

excel rapporten business central 

Integratie van Power Automate Copilot met Business Central (Business Central) 

Openbare preview mei 2024, algemene beschikbaarheid nog niet bekend 

Deze functie integreert Copilot in Power Automate met Business Central, zodat een start kan worden gemaakt met het maken van automatiseringsstromen op basis van natuurlijke taal. Wanneer dergelijke werkstromen in Power Automate worden geopend voor verdere verfijning, kunt u gebruikmaken van de Copilot-ervaring in Power Automate. Deze functie moet worden ingeschakeld in Functiebeheer en is alleen beschikbaar in het Engels. 

Chatten met Copilot (Business Central) 

Openbare preview april 2024 (in etappes vanuit Amerika), algemene beschikbaarheid nog niet bekend 

Binnenkort wordt het mogelijk om binnen Business Central vragen te stellen aan Copilot om: 

  • Snel gegevens zoals pagina’s of records te vinden en ernaartoe te gaan 
  • Uitleg en begeleiding te krijgen, gebaseerd op de online documentatie 

copilot business central

Snel inzichten verkrijgen met door Copilot gemaakte analysetabbladen (Business Central) 

Openbare preview april 2024, algemene beschikbaarheid nog niet bekend 

Sinds vorig jaar is het mogelijk om gegevens te analyseren binnen Business Central. Copilot voert hier een extra dimensie aan toe. Het wordt binnenkort mogelijk om te beschrijven hoe de gegevensanalyse moet worden gestructureerd om snel tot inzichten te komen zonder zelf de analyseweergaven samen te moeten stellen.  

business central copilot

Meer weten over de nieuwe functionaliteiten in PSA365?

Wil je meer informatie over deze onderwerpen of wat PSA365 voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op, want we informeren je graag! 

YOU GAC
Growing Together