Geplaatst op
22/03/2023
Leestijd
2 min leestijd
Categorie
CRM

Luister je liever naar de gesproken tekst van het blog? Check dan onze podcast.

Het is een jaarlijks terugkerende activiteit, het werven van de juiste studenten. Elk jaar worstelen onderwijsinstellingen met de vraag hoe ze de instroom van studenten kunnen verbeteren. Elk jaar wordt alles uit de kast getrokken om de werving op een hoger niveau te tillen. Maar als je onderwijsinstellingen vraagt wat al die inspanningen concreet hebben opgeleverd, weten ze het vaak niet. De inzichten ontbreken simpelweg. Daardoor is het nagenoeg ondoenlijk om de instroom op een consistente manier te verhogen of in ieder geval gelijk te houden.

En als de student eenmaal is ingestroomd in je opleiding, is het zaak om deze binnen te houden. Ook dat kan een uitdaging zijn. De wereld is veranderd en studenten bepalen zelf hoe de communicatie met ze verloopt. Die communicatie is laagdrempelig, eenvoudig en vaak digitaal. Veel onderwijsinstellingen communiceren nog formeel en via verouderde kanalen. Dan bereik je studenten simpelweg niet altijd en kun je ook niet anticiperen met de juiste ondersteuning als een student dreigt uit te vallen of zich terug te trekken.

De reis van een student is nog niet voorbij als deze de poort uitloopt. Hoe zorg je voor een passend alumniaanbod in de vorm van trainingen en opleidingen die aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven en de alumni zelf? Hoe zorg je ervoor dat je ex-studenten betrokken blijven? De huidige generatie wil blijven leren en zich zo blijven ontwikkelen. De overheid stimuleert het Leven Lang Ontwikkelen met opleidingsregelingen en -budgetten. Her ligt een enorm commercieel potentieel voor onderwijsinstellingen. Maar dan moet je wel de juiste tools en data in handen hebben om dat potentieel te verzilveren. Deze doelgroep vraagt een andere aanpak dan nodig is bij het werven van nieuwe studenten die aan het begin van hun carrière staan.

De genoemde uitdagingen beschrijven allemaal een deel van de reis die (potentiële) studenten afleggen binnen je onderwijsinstelling. Dit noemen we de ‘student journey’. Deze journey biedt allerlei momenten waarop je als onderwijsinstelling in contact kunt komen met (potentiële) studenten of relaties uit het bedrijfsleven. Vanaf het moment dat ze interesse tonen in een studie tot de daadwerkelijke inschrijving, begeleiding,  afstuderen en alumni worden. Iedere stap in die student journey stelt andere eisen aan het verhaal dat je als onderwijsinstelling wil vertellen en de manier waarop je dat doet. Daarom moet je dus goed begrijpen met wie je te maken hebt, in welke fase die persoon zich bevindt en welke behoeften, interesses en vragen iemand heeft.

Een onderwijsinstelling heeft veel van de informatie en data die nodig is in de student journey, alleen wordt daar te vaak heel weinig concreets mee gedaan. Dat komt doordat de data is verspreid over een veelvoud van systemen en applicaties. Van Excel sheets tot het Student Informatie Systeem. Daarnaast gebruiken verschillende afdelingen ook ieder hun eigen systemen en wordt informatie te weinig met elkaar gedeeld. Lees ook het blog over data silo’s. Zo is het heel lastig om de volledige reis van de student in kaart te brengen. En zonder een totaalbeeld is het lastig om op basis van inzichten de instroom structureel te verhogen of de communicatie met studenten te verbeteren. Het is tijd om de student centraal te zetten en de reis in kaart te brengen.

Wil je weten wat er nodig is om grip te krijgen op de student journey? Lees dan het volgende blog in deze reeks: ‘wat is er nodig om grip te krijgen op de student journey?’

Dit blog is er eentje in een reeks van blogs die ingaan op de student journey:

YOU GAC
Growing Together