Gebruik bestaande modules in unieke trainingen

Maak gebruik van bestaande lesstof

Als de leerdoelen voor een maatwerktraining zijn vastgesteld, blijkt meestal dat die op bepaalde vlakken overeenkomen met eerder uitgevoerde trainingen en/of modules uit het open opleidingsaanbod. Maak een vertaalslag van de competenties en leedoelen naar modules uit het onderwijsaanbod. Zo kun je gebruikmaken van eerder ontwikkelde lesstof en modules en voorkom je dat het wiel voor ieder maatwerktraject opnieuw uitgevonden moet worden.

“Succes in business requires training and discipline and hard work"

David Rockefeller
Meten is weten

Zorg voor goed meetbare leerdoelen

Bij het opzetten van maatwerktrainingen is het belangrijk om de leerdoelen goed te definiëren. Hierdoor is het namelijk niet alleen mogelijk om te beoordelen of er al eerder leerstof en modules gemaakt zijn om deze doelen te bereiken, maar heb je ook een instrument in handen om de effectiviteit van de training te meten.

De Education365 oplossing van GAC Business Solutions biedt hiervoor niet alleen de mogelijkheid om het onderwijsaanbod heel modulair vast te leggen, maar biedt ook ondersteuning voor het meten van de effecten van het uitgevoerde leertraject op verschillende niveaus bij een bedrijf.

Efficiënt maatwerk

Zorg voor herbruikbare modules

Opleiders die maatwerktrajecten voor bedrijven verzorgen hebben vaak moeite om te voorkomen dat zij telkens opnieuw het wiel uitvinden. Het ‘u-vraagt-wij-draaien’ concept leidt immers snel tot het opnieuw ontwerpen van totale lesprogramma’s, zonder dat er slim gebruik gemaakt wordt van eerder ontworpen modules. Door te werken met een systeem waarin het onderwijsaanbod tot op competentie-niveau kan worden vastgelegd worden opleiders wél in staat gesteld om modules opnieuw te gebruiken, waardoor zij een enorme efficiency slag kunnen maken. En zo zijn opleiders die gebruik maken van de Education365 oplossing ook beter in staat om componenten van uit het open inschrijvingsaanbod te gebruiken in maatwerk trajecten, en omgekeerd.

Wouter helpt je graag verder!

Ook cursussen en opleidingen op maat leveren?

YOU GAC
Growing Together