Stroomlijn de dialoog met de opdrachtgevers

Houd alles bij in je CRM-systeem

Het voeren van de dialoog met het bedrijfsleven kan – ondanks het feit dat veel opleiders een duidelijke branche-focus hebben – erg tijdrovend zijn. Het stroomlijnen van de communicatie door makkelijk te kunnen bepalen welke onderwerpen met welke relaties besproken moeten worden begint met het in kaart brengen van het netwerk van externe relaties en het plannen en standaardiseren van de contactmomenten daarmee. En in het huidige digitale tijdperk vinden deze contacten natuurlijk merendeels online plaats.

Steeds meer opleiders gebruiken daarom een CRM-systeem. Hiermee stuur je de dialoog gericht aan, borg je de opgedane kennis over de arbeidsmarkt en vertaal je dit naar een passend aanbod. Zo benut je de volledige kracht van je relatienetwerk en draagt het bij aan de realisatie van hun strategische doelen.

“Once you stop learning, you start dying"

Albert Einstein
E-learning en meer

Lever kennis op afroep

Mensen zijn steeds meer op zoek naar ‘kennis on demand’. Een monteur van een installatiebedrijf die nog niet eerder met een bepaald type CV ketel heeft gewerkt wil daarvoor niet terug naar de schoolbanken. Hij wil op het moment dat hij bij de klant met die ketel aan de slag moet even een filmpje kunnen bekijken waarin hij uitgelegd krijgt hoe het werkt. Van een opleider die de installateurs traint wordt dan ook verwacht dat hij – naast het kunnen bijbrengen van basiskennis en vaardigheden middels traditionele onderwijsvormen – ook kennis op afroep kan leveren.

Kennis verpakt in filmpjes en e-learning tools, die op abonnementsbasis kunnen worden afgenomen. Hybride leervormen en flexibele ‘pay-as-you-go’ afnamemodellen, dus. Voor veel opleiders betekent dit een ware transitie, die ook veel impact heeft op de wijze waarop marketing en sales bedreven worden. Het publiceren van een cursusaanbod in de vorm van een catalogus is immers wezenlijk anders dan het aangaan van business partnerships met bedrijven, die de opleider als strategische kennispartner zien. Een goed ingericht CRM systeem helot je bij het efficiënt inrichten van deze nieuwe marketing- en salesactiviteiten.

Vrijstellingen, individuele programma's en flexibele leerroutes

Bied flexibel onderwijs aan

De klanten van opleiders zijn doorgaans professionals en hun werkgevers. Eén van de belangrijkste kenmerken van werkende cursisten is dat zij hun scholing moeten combineren met allerlei andere belangrijke zaken in hun leven, zoals hun baan en hun gezin. Het is daarom belangrijk dat zij de scholing zoveel mogelijk op door hen gekozen tijdstippen en in een door henzelf gekozen format kunnen afnemen. En gezien de ervaring die zij meebrengen liever in kleine hapklare brokken, dan in de vorm van complexe opleidingstrajecten. Maatwerk leveren voor elke cursist, zelfs binnen het open aanbod, is derhalve het devies.

Met Education365 ondersteun je niet alleen flexibele leerroutes, maar beheer je ook vrijstellingen en individuele programma’s.

Wouter helpt je graag verder!

Ook een leven lang leren aanbieden?

YOU GAC
Growing Together