Geplaatst op
15/01/2023
Leestijd
6 min leestijd

7 trends voor online retail en groothandel in 2023

Uitdagende tijd mét kansen

In de wereld van vandaag zijn de uitdagingen helaas nog steeds groot. De effecten van de oorlog in Oekraïne hebben steeds meer impact op het werk en het dagelijkse leven. Van stijgende energie- en gasprijzen, verslechtering van het klimaat, tekorten op de arbeidsmarkt tot wereldwijde samenwerkingen. De gemeenschappelijke deler hierbij is dat het zorgt voor onrust en onzekerheid. Daar hebben we allemaal last van, maar zeker ook voor handelsbedrijven en online retailers heeft dat nieuwe uitdagingen én kansen als gevolg. Welke trends kunnen we in 2023 signaleren voor handelsbedrijven en online retailers?

Waar we eind vorig jaar nog riepen dat een systeem waarin je je verkoop-en inkooporders gaat administreren, je administratie voert en je voorraad beheert niet meer genoeg is, hebben we het vandaag de dag vooral over het digitaal ontsluiten en ontvangen van data. Het gebruik van een platform dat voorbereid is op de ontwikkelingen die komen gaan. Het moet met je mee kunnen groeien en je in laten spelen op de steeds sneller veranderende vraag van de klant. In 2023 gaat dat nog belangrijker zijn! We moeten meer doen met minder.

Inspelen op trends creëert kansen

Trend 1: Acteren op onvoorspelbaarheid

Veel ontwikkelingen zijn versneld sinds de komst van Corona: de inzet van digitale diensten, de gezondheidszorg die onder druk staat, klanten die veeleisender zijn geworden, de machtspositie van China die is toegenomen en maatschappelijke tegenstellingen die zijn toegenomen. Gezien de ontwikkelingen die daar nog bij zijn gekomen het afgelopen jaar, zorgt dat ervoor dat de urgentie om te veranderen, om in beweging te komen, enorm is gestegen. Door globalisering en digitalisering is de wereld uitgegroeid tot één groot netwerk. Alles en iedereen staat met elkaar in verbinding. Het heeft allemaal grote gevolgen, voor zowel bedrijven als consumenten. Toch zorgt het ook voor kansen. Welke kansen biedt de onrust in de wereld jouw bedrijf? Niets is meer te voorspellen, onvoorspelbaarheid is het nieuwe normaal. In deze turbulente wereld is ‘wendbaarheid’ een overlevingsfactor. De trend is dat organisaties zich steeds sneller moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat betekent continu verbeteren en vernieuwen. Snel om kunnen gaan met veranderingen is cruciaal.

Organisaties die zich niet aanpassen, sterven uit als dinosaurussen

Zonder de juiste software is snel omgaan met veranderingen niet goed te managen. Gelukkig hebben we met Trade365 in Dynamics 365 Business Central mogelijkheden om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Veranderingen van prijzen die onder druk staan, sterk fluctuerende containerprijzen en hogere transportkosten. Ontwikkelingen die gevolgen hebben voor je uiteindelijke marges. De juiste technologie moet worden geïntegreerd in de processen. Is jouw organisatie nog niet werkzaam in de Cloud (SaaS)? Migreer naar de Cloud en laat je investeringen optimaal renderen waardoor je je organisatie verder brengt. Je verhoogt hiermee de efficiëntie, verlaagt kosten en realiseert een verbonden organisatie waarin medewerkers, data en processen zijn gekoppeld, zodat eenieder zich snel kan aanpassen en innovatief te werk kan gaan.

Trend 2: Digitaliseren blijft belangrijk

We zijn altijd op zoek naar oplossingen die de organisatie flexibeler en productiever maken en die meer tijd bieden om te focussen op de belangrijkere zaken. In deze snel veranderende wereld is het essentieel om de waarde van je investeringen te maximaliseren met technologie waarmee je meer kunt doen. Innovatie is de enige weg vooruit. Er is een verschuiving gaande van “innovatie om te innoveren” naar de behoefte om kosten te verlagen, te anticiperen op trends en de ervaringen van klanten en medewerkers te verbeteren. Automatisering en Artificial Intelligence (AI) zijn belangrijke onderdelen om hieraan te voldoen en daarmee efficiëntie te vergroten.

Dé trend voor online retail en groothandel: automatiseren

Automatiseren door het in gebruik nemen van een branche-specifiek platform is één van de trends op het gebied van IT voor 2023. Een branche-specifiek platform, waarmee functies van meerdere apps en services worden gecombineerd in één, wordt volgens Gartner een superapp genoemd. Hoewel de meeste superapps op dit moment mobiele apps zijn, kan het concept ook worden toegepast op desktop applicaties zoals Microsoft Teams. Met het Dynamics 365 platform in combinatie met Trade365 beschikt jouw organisatie over een branche-specifiek platform. Het platform kan worden gebruikt als bouwstenen voor onderscheidende zakelijke initiatieven, het bieden van flexibiliteit, innovatie en het verkorten van de time-to-market. Gartner voorspelt dat rond 2027 meer dan 50% van de organisaties branche-specifieke cloudplatformen zal gebruiken om zakelijke initiatieven te versnellen.

Uit een recent onderzoek van Microsoft is gebleken dat het gebruik van no-code of low-code platforms of apps een positieve impact van 83 procent heeft op de medewerkerstevredenheid. Wanneer je medewerkers worden bevrijd van vervelende, minder belangrijke taken en zich gesterkt voelen om hun beste werk bij te dragen, wint iedereen.

AI hype

De AI hype bestaat al een tijdje, maar is niet voor iedereen evenveel zichtbaar. We gebruiken allemaal algoritmen bij het online shoppen, navigeren tijdens reizen en bij andere dagelijkse bezigheden. De impact van AI is groot, en daarmee ook voor jouw handelsbedrijf. Verwacht wordt dat no-/low code AI toepassingen in 2023 volwassener en toegankelijker worden. Goede ideeën kunnen laagdrempelig worden omgezet naar nieuwe AI-versterkte producten en diensten die het werk voor iedereen eenvoudiger maken.

Gebruik bijvoorbeeld AI om voorspellingen te doen op basis van de belangstelling van je klanten of zet Dynamics 365 Sales in om verkopers te helpen om productiever te zijn tijdens verkoopgesprekken, door snel opvolging te kunnen geven en waardevolle klantinformatie te bewaren wat vervolgens de lat in het verkooptraject hoger legt en groei stimuleert. AI zorgt voor  nieuwe innovaties, hogere arbeidsproductiviteit, betere producten en diensten, kleinere CO2-footprint en lagere bedrijfskosten door automatisering van banen. Maak daarnaast gebruik van het Microsoft Power Platform waardoor je data kunt analyseren, erop kunt reageren én processen kunt automatiseren.

Oplossingen die voor jou werken. Niet andersom

  • Bereik meer: meer productiviteit, meer snelheid en meer tijd om je te concentreren op wat belangrijk is.
  • Geef je medewerkers de middelen om hun beste werk te leveren met behulp van mensgerichte oplossingen.
  • Ontvang de data en inzichten die je nodig hebt om bedrijfsresultaten te behalen.
  • Bouw een basis voor je toekomst met een vertrouwde cloudpartner.

Ook werken we tegenwoordig steeds meer vanuit huis. We zijn gewend aan beeldbellen, online vergaderingen, volgen van webinars en trainingen online. Want ben eens eerlijk, ga jij nog in de file staan als het niet perse nodig is? ‘Work anywhere’ is een blijvend fenomeen. Het blijven ondersteunen van de thuiswerkmogelijkheden blijft dan ook gewenst in 2023.

Trend 3: Concurreren en samenwerken

Concurreren en samenwerken gaan sinds corona steeds meer hand in hand. De coronacrisis heeft geleid tot meer competitie tussen landen, organisaties en burgers. Maar tegelijkertijd ook tot meer samenhorigheid. In onzekere tijden wordt steun en vertrouwen gezocht bij elkaar. Daarnaast is een run op resources ontstaan, van personeel tot aan grondstoffen en brandstoffen. Corona laat goed zien dat de wereld één groot netwerk is waarin alles met elkaar samenhangt. Organisaties moeten niet alleen nadenken over hun concurrentiestrategie, maar ook over hun samenwerkingsstrategie. Om grote leveringsrisico’s te vermijden kiezen organisaties steeds meer voor lange termijn afspraken met ruimte voor aanpassingen op de korte termijn.

Eén van de belangrijkste groothandel en online retail trends: inzicht in de productieketen creëren

Inzicht in je productieketen vraagt om intensievere handelsrelaties. Goed contact en wederzijds vertrouwen zorgen ervoor dat organisaties bij problemen samen naar oplossingen zoeken. En dat zorgt weer voor meer flexibiliteit in het bepalen van leveringsmomenten en/of het betalen van loon. Zeker bij hectische situaties kan een goede relatie met een handelspartner het verschil maken. Een trend die niet ongezien mag blijven. Door samenwerking en het bundelen van inkoopvolumes kunnen schaalvoordelen worden behaald. Niet alleen via lagere inkoopprijzen maar ook via bijvoorbeeld een combinatie van vervoer en logistiek. Door samenwerking kun je betere voorwaarden krijgen dan alleen. Daarnaast gaat de toevoegde waarde verder dan focus op prijs. Bij het afsluiten van inkoopcontracten gaat het om veel meer dan de laagste prijs. Belangrijk is welke toegevoegde waarde de inkooppartner op andere gebieden kan leveren, bijvoorbeeld door de uitwisseling van kennis en door het helpen met het ontwikkelen van nieuwe concepten.

Met behulp van Dynamics 365 Sales, waar je alle contactmomenten en afspraken kunt volgen, en Dynamics 365 met Trade365, voor het opvolgen ervan, kun je samenwerking in welke vorm dan ook bevorderen.

Trend 4: Betekenisvol ondernemen met een eerlijke keten

Duurzaamheid overtreft alle technologietrends voor 2023. Innoveren gaat vandaag de dag gepaard met duurzaamheid. Organisaties moeten meer investeren in innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan de eisen op het gebied van milieu en maatschappij.

Transparante supply chain één van de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de groothandel

Een transparantere supply chain is een steeds groter begrip geworden en dat zal alleen nog maar toenemen. In maart 2021 stemde het Europees Parlement in met een wet die bedrijven verplicht de aanvoerketens te onderzoeken op misstanden. Dit om organisaties bewuster te maken van eventuele misstanden in landen waar producten en diensten vandaan komen. De Europese Commissie heeft eind februari 2022 een voorstel aangenomen voor een richtlijn over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Het voorstel moet duurzaam en verantwoord gedrag van ondernemingen in de hele mondiale waardeketen bevorderen. Voor organisaties bieden deze nieuwe regels rechtszekerheid en een gelijk speelveld. Voor consumenten en beleggers zorgen ze voor meer transparantie. In Duitsland is de zogenoemde Supply Chain Act in gebruik genomen.  De wet is niet nieuw, maar de wet is opmerkelijk vanwege de grote omvang. In 2023 moeten organisaties met meer dan 3.000 werknemers die zakendoen in Duitsland hun supply chain controleren op gespecificeerde mensenrechten- en milieurisico’s, ze moeten overtredingen melden en ernaar handelen. Wanneer je zaken doet met Duitsland heb je hiermee te maken. Het is een kans om het handelen volgens deze wet in Nederland ook toe te passen. Ook Nederland heeft plannen klaarliggen voor het invoeren van een wet hieromtrent wanneer een Europese aanpak vertraagt.

Dankzij de nieuwe wet wordt het steeds belangrijker dat organisaties hun due dilligence op orde hebben. Het identificeren van potentiële risico’s in de handelsketen op het gebied van mensenrechten en milieu. Om er vervolgens naar te handelen door die risico’s te vermijden of te verkleinen.

Een ander aspect dat speelt, is dat duurzaamheid en een eerlijke keten voor consumenten en met name de jonge generatie een steeds belangrijkere rol spelen bij aankoopbeslissingen. Driekwart van de consumenten vindt het belangrijk dat organisaties een maatschappelijke rol vervullen door bij te dragen aan de maatschappij, milieu en welzijn van mensen. Consumenten worden dan ook steeds meer aangesproken door een goed verhaal en zijn steeds gevoeliger voor de reputatie van een bedrijf.

People don’t buy what you do, they buy why you do it

Organisaties en klanten gaan meer voor elkaar zorgen en samen zorgen ze voor een meer duurzame samenleving. Een trend die niet te keren is. We koersen aan op een samenleving waarin we maatschappelijke waarden belangrijker vinden dan de puur commerciële waarden. Het vraagt van organisaties volledige transparantie, zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En het actief bewaken en managen van de reputatie.

Trend 5: Inflatie zorgt voor druk op marges

De Nederlandse economie is de afgelopen kwartalen flink gegroeid. Hierdoor zijn tekorten aan materialen en arbeidskrachten ontstaan. Deze tekorten, in combinatie met de coronamaatregelen van eind 2021, remmen de economische groei af. Daar komen de gevolgen van de hoge inflatie nog bovenop. De economische vooruitzichten voor 2023 zien er over het algemeen niet geweldig uit. Veel organisaties kampen met hogere kosten, onder meer door de opgelopen prijzen van grondstoffen, energie en halffabricaten. Dit leidt tot onzekerheid over de marges die verwacht kunnen worden. Inflatie kan leiden tot margedruk als kostenstijgingen niet volledig kunnen worden doorberekend. Daarnaast heeft inflatie negatieve gevolgen voor de consumentenbestedingen omdat de loonstijgingen achterblijven bij de inflatie. Consumenten zullen vooral gaan bezuinigen op bestedingen waarbij ze makkelijk kunnen kiezen om die niet of later te doen of uit te wijken naar een goedkoper alternatief. Het consumentenvertrouwen liet al enige tijd een dalende lijn zien en er zal verdere druk op dat vertrouwen komen. Verder kan de logistiek verstoord worden, bijvoorbeeld omdat het luchtruim boven Oekraïne en Rusland niet meer toegankelijk is voor vrachtvluchten. Dit leidt tot hogere kosten en/of beperktere beschikbaarheid van producten. Wil je meer weten over het berekenen van een juiste kostprijs? Lees dan dit blog.

We moeten rekening houden met gematigde economische groei en aanhoudende inflatie. Voor de groothandel en online retail kan de Europese inflatie van grote invloed zijn. We hebben helaas nog steeds te maken met problemen met de toeleveringsketen die zijn ontstaan door Corona en alleen maar erger zijn geworden door de oorlog in Oekraïne. Het goed omgaan met kostenstijgingen is voor dit jaar een grote uitdaging. De weerbaarheid van jouw organisatie moet hierdoor verbeteren. Dit betekent het verminderen van blootstelling aan onstabiele marktprijzen van grondstoffen, evenals het inbouwen van beschermende maatregelen in de toeleveringsketens om tekorten en stijgende logistieke kosten op te vangen. Onderzoek hoe risico’s kunnen worden verkleind door bijvoorbeeld alternatieve leveranciers te kiezen en zelfredzamer te worden. Vindt de juiste balans in het doorberekenen van kostenstijgingen zonder je klant te verliezen. Verticale integratie geeft mogelijkheden. Door verticalisering heb je zelf invloed op de waardeketen van productontwerp tot en met het verkopen aan je klant. Verticalisering levert meer marge op dan wanneer je alleen producten verkoopt van anderen (bijvoorbeeld een merkeigenaar) en is een sterk prijswapen ten opzichte van de concurrentie. Wie hier niet op reageert, ziet zijn markt uithollen of zelfs verdwijnen.

Een kans is om diensten aan producten toe te voegen. Hierdoor wordt het businessmodel verbreed waarmee meer omzet en klantwaarde kan worden gerealiseerd. Voordeel van de inzet van diensten is dat het kan leiden tot een voorspelbare en constante inkomstenstroom. Daarnaast bouw je een relatie met je klanten op hetgeen zorgt voor commerciële kansen. Met diensten kan meer het verschil worden gemaakt en deze zijn ook lastiger te vergelijken.

De al hoge inflatie wordt door de oorlog verder aangejaagd

Online retail trend 6: De on-demand app-economie

E-commerce heeft in de afgelopen 10 jaar een enorme vlucht genomen. Niet alleen in de B2C-markt, maar zeker ook in de B2B-markt. Door corona is het marktaandeel van online shoppen en bezorgdiensten enorm gegroeid. Steeds meer gebeurt digitaal en online. We zijn met zijn allen gewend geraakt aan het gemak van online shoppen. Vandaag besteld, morgen in huis is nu de normaalste zaak van de wereld. De opkomst van e-commerce heeft de markt van distributiecentra en warehouses flink veranderd. Er is een wedstrijd aan de gang op het gebied van ‘quality of service’. Levering de volgende dag, dezelfde dag of zelfs een uur na bestelling in huis. Door de explosieve toename van het aantal online aankopen en het belang van goede timing, is verregaande automatisering pure noodzaak. Het wordt steeds moeilijker voor distributiecentra en warehouses om voldoende personeel te krijgen. Daarnaast is de foutkans bij automatisering vele malen lager dan bij menselijke handelingen. Machines, robotica en automatisering maken daarom hun opkomst. Om de service en klantervaring continu te blijven verbeteren, zal de ontwikkeling van technologie verder doorzetten. Nog meer dan voorheen draait het in online klantcontact om omnichannel dienstverlening en begrippen als customer journey, customer experience, contentmarketing en personalisatie van producten, diensten en communicatie. Een omnichannel strategie maakt de groothandel en online retailer sterker. De verwachting is dat de transitie naar een omnichannel verdienmodel in de groothandel de komende jaren zal doorzetten. Wil je gebruik maken van tips die de online klantbeleving verbeteren? Lees dat dit blog.

Grotere aantallen, een snellere doorlooptijd mét behoud van de leverbetrouwbaarheid en betaalbaarheid. Dat is de uitdaging waar de gehele sector voor staat. In Nederland zijn geautomatiseerde distributiecentra sterk in opkomst. Deze distributiecentra richten zich op het direct leveren op basis van klantenorders. Grote spelers in E-commerce als bol.com en Wehkamp hebben hiervoor (bijna) volledig geautomatiseerde logistieke centra ingericht. Doordat personeel schaars is, wordt er steeds meer gekeken naar robotiseren.

Trend 7: Reshoring

Er spelen nog altijd wereldwijde uitdagingen die alleen door internationale samenwerking kunnen worden opgelost. Denk hierbij aan pandemieën, veiligheid, arbeidsmigratie en klimaatverandering. Aan de andere kant hebben we ook te maken met economische vraagstukken zoals afhankelijkheid van regeringen uit het buitenland, kwetsbare productie- en logistieke ketens, de behoefte aan (goedkope) arbeidsmigranten en maatregelen van overheden. Organisaties die afhankelijk zijn van leveranciers in het buitenland zoals de VS en China hebben gemerkt hoe kwetsbaar ze zijn. Gevolg hiervan is dat organisaties hun productie dichter bij huis regelen. Dit sluit aan op de trend met betrekking op duurzaamheid. Productie wordt geflexibiliseerd en verduurzaamd door het dichter bij de klant te brengen. Door robotisering en een duurder wordend Azië wordt ‘productie dichtbij’ voor steeds meer organisaties rendabeler en biedt uitbesteding naar duurder wordende opkomende landen minder voordeel. Reshoring is een trend die zich de komende jaren zal voortzetten, met meer aandacht voor lokale leveranciers en lokale producten en diensten.

Think global, act local

Inspelen op de trends en ontwikkelingen binnen de groothandel en online retail?

We kunnen concluderen dat organisaties aan de ene kant snel en flexibel moeten zijn om kansen te benutten die zich voordoen door veranderingen in de markt en de maatschappij. Aan de andere kant moeten organisaties voldoende veerkracht hebben om de gevolgen van grote en onvoorziene veranderingen op te vangen, zoals tijdens corona en de oorlog in Oekraïne. Wendbare organisaties hebben de toekomst en wendbaarheid wordt de norm.

Kun je onze hulp gebruiken bij het inspelen op de trends en ontwikkelingen van 2023? Neem dan snel contact met ons op!

YOU GAC
Growing Together