Wet- en regelgeving in de zorg

Voldoe aan alle randvoorwaarden in de zorg

Cliënten hebben jouw zorgproducten nodig, vaak onder tijdsdruk. Als backoffice medewerker of zorgprofessional wil je jouw cliënten graag snel helpen. Aan de andere kant moet je ook rekening houden met wet- en regelgeving. Denk aan onderbouwing, randvoorwaarden, de juiste coderingen en prijsstructuur. Je wil daarnaast ook op tijd weten welke zorgproducten vergoed worden door de desbetreffende zorgverzekeraar of gemeente. Omdat je overal rekening mee moet houden, wordt een snelle en goede opvolging moeilijker. Medical365 is dé oplossing om jouw organisatie zo veel mogelijk te ontlasten. Je voldoet eenvoudig aan alle wet- en regelgeving die in de zorg gesteld wordt.

Planning software voor de zorg

Alles in één klik geregeld

Aan welke randvoorwaarden moet je voldoen? Wat mag je deze cliënt nog leveren? Hoe declareer je op dat op de juiste manier? Dit inzicht moet direct beschikbaar zijn bij de orderinvoer. Daarbij is het prettig als een aantal aspecten automatisch verloopt. In de contractenmodule worden coderingen en prijsstructuren vastgelegd. Welk deel wordt vergoed en welk deel moet door de cliënt zelf worden betaald? Onze planning software is speciaal ontwikkeld voor de zorg en biedt direct de mogelijkheid om een afspraak in te plannen. Daarnaast wordt inzicht geboden in noodzakelijke documenten zoals een machtiging om de geleverde zorg te kunnen declareren.

Voldoe aan de wet- en regelgeving in de zorg

Contract management in de zorg

Inzicht in de juiste vergoeding van je cliënten

Natuurlijk wil je iedere cliënt graag helpen. Maar heeft deze wel recht op een vergoeding? En heeft jouw organisatie het juiste contract daarvoor met de betreffende zorgverzekeraar? Dit wil je eigenlijk allemaal al weten bij de orderinvoer. In onze COV-module wordt het verzekeringsrecht van een cliënt op verzoek of automatisch opgehaald en vastgelegd. Contract management in de zorg is essentieel en wordt meteen afgevangen in de contractmodule van Medical365. Je hebt meteen inzicht in het budget, het restant van de vergoede zorg en wanneer een herhaalproduct geleverd mag worden.

Wet- en regelgeving in de zorg

Voldoe aan de juiste onderbouwing

Heb je de juiste gegevens om zorg te leveren aan jouw cliënt? Voldoen deze gegevens aan de eisen die de zorgverzekeraar daaraan stelt? Zijn deze gegevens goed beveiligd? Kunnen ze beschikbaar worden gesteld aan de cliënt? Met de vragenlijstenmodule van Medical365 ondervang je dit allemaal. Daarnaast voorzien we in een integratieplatform voor het aansluiten van jouw portalen en apps. Daarmee kunnen gegevens op een veilige en laagdrempelige manier beschikbaar worden gesteld aan zorgmedewerkers, voorschrijvende zorgprofessionals en cliënten.

Susan helpt je graag verder!

Laat wet- en regelgeving in de zorg de bedrijfsvoering niet verstoren

YOU GAC
Growing Together