Voldoe aan alle randvoorwaarden in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg

Cliënten hebben jouw zorgproducten nodig, vaak onder tijdsdruk. Als backoffice medewerker of zorgprofessional wil je jouw cliënten graag snel helpen. Aan de andere kant moet je ook rekening houden met wet- en regelgeving. Denk aan onderbouwing, randvoorwaarden, de juiste coderingen en prijsstructuur. Je wil daarnaast ook op tijd weten welke zorgproducten vergoed worden door de desbetreffende zorgverzekeraar of gemeente. Omdat je overal rekening mee moet houden, wordt een snelle en goede opvolging moeilijker. Medical365 is dé oplossing om jouw organisatie zo veel mogelijk te ontlasten. Je voldoet eenvoudig aan alle wet- en regelgeving die in de zorg gesteld wordt.

Voldoe aan alle wet- en regelgeving in de zorg

Alles in één klik geregeld

De zorgverlening binnen Nederland is sterk gereguleerd. Daarom moeten ook toeleveranciers in de zorg voldoen aan de wet- en regelgeving. En deze kan jaarlijks structureel veranderen.

Binnen de bedrijfsvoering in de zorg worden de volgende vragen gesteld bij elke zorgvraag: Aan welke randvoorwaarden moet je voldoen? Wat mag je deze cliënt nog leveren? Binnen welk termijn moeten de zorgproducten worden geleverd? Hoe declareer je bijbehorende kosten op de juiste manier? Kortom: Hoe voer ik een goede contractmanagement in de zorg zonder dat de gebruiker er last van heeft?

Voldoe aan de wet- en regelgeving in de zorg

Een prijs die voldoet aan wet- en regelgeving in de zorg

De juiste prijs

De juiste contractvoorwaarden moeten direct beschikbaar zijn bij de orderinvoer. Gezien complexiteit, de foutgevoeligheid daardoor, het aantal zorgvragen, de lage marges en gebrek aan personeel is het essentieel dat een aantal aspecten automatisch verloopt. Daarvoor heeft Medical365 de mogelijkheid een breed palet aan randvoorwaarden vast te leggen per zorgverzekeraar, label of gemeente. En dit voor een bepaalde periode.

Het is binnen Medical365 mogelijk de juiste prijzen vast te leggen of deze nu eenmalig zijn of periodiek. Gebaseerd op bijvoorbeeld de levering van een product of op basis van een gekozen behandeling van een client waar producten een onderdeel van zijn. Deze prijsstructuren zijn doorgaans complex en afhankelijk van meerdere factoren. En ook het bedrag dat de client zelf moet betalen als eigen bijdrage of borg wordt automatisch aangestuurd.

Wet- en regelgeving voor coderingen

De juiste coderingen, momenten en documenten

Dergelijke wet- en regelgeving geldt niet alleen voor de prijsstructuur maar ook voor coderingen die meegestuurd moeten worden met de declaratie, bewaking op maximale doorlooptijden, minimale tijd tussen leveringen, verplichte herindicatie, de aanvraag van een machtiging enz. Medical365 zorgt er voor dat de jouw organisatie ondanks de grote hoeveelheden zorg toch op een juiste wijze geïnformeerd en aangestuurd wordt om aan de juiste verplichtingen te voldoen. Hierdoor zullen de declaraties juist zijn en de cashflow voorspelbaar.

Dergelijke regelgeving houden we permanent bij en zorgen er voor dat de gebruiker tijdens de orderinvoer daar geen zorgen over heeft nu en ook in de toekomst met dank aan de ondersteuning van contractmanagement in de zorg binnen Medical365.

Contracten en wet- en regelgeving in de zorg

Inzicht in de juiste vergoeding van je cliënten

Natuurlijk wil je iedere cliënt graag helpen. Maar heeft deze wel recht op een vergoeding? En heeft jouw organisatie het juiste contract daarvoor met de betreffende zorgverzekeraar? Dit wil je eigenlijk allemaal al weten bij de orderinvoer. In onze COV-module wordt het verzekeringsrecht van een cliënt op verzoek of automatisch opgehaald en vastgelegd. Ook is het mogelijk de WLZ indicatie op te vragen.

Contractmanagement in de zorg is essentieel en wordt meteen afgevangen in de contractmodule van Medical365. Je hebt meteen inzicht in de vergoedingen, het budget, het restant van de vergoede zorg en wanneer een herhaalproduct geleverd mag worden. Contract management voor de zorg is volledig verweven in de Medical365 oplossing. Hierdoor kunt u de contractvoorwaarden optimaal naleven met een minimale impact voor de gebruiker.

Wet- en regelgeving in de zorg

Voldoe aan de juiste onderbouwing

Heb je de juiste gegevens om zorg te leveren aan jouw cliënt? Voldoen deze gegevens aan de eisen die de zorgverzekeraar daaraan stelt? Zijn deze gegevens goed beveiligd? Kunnen ze beschikbaar worden gesteld aan de cliënt? Met de vragenlijstenmodule van Medical365 ondervang je dit allemaal. Daarnaast voorzien we in een integratieplatform voor het aansluiten van jouw portalen en apps. Daarmee kunnen gegevens op een veilige en laagdrempelige manier beschikbaar worden gesteld aan zorgmedewerkers, voorschrijvende zorgprofessionals en cliënten.

Susan helpt je graag verder!

Laat wet- en regelgeving in de zorg de bedrijfsvoering niet verstoren

YOU GAC
Growing Together