Optimale ondersteuning van digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Digitalisering in de zorg

Digitalisering van gegevensuitwisseling neemt ook toe in de zorg. Dat terwijl de wet- en regelgeving maar ook de verplichtingen in Nederland maar ook vanuit de EU strenger wordt en de diversiteit aan bijbehorende standaarden groot is. Aan de andere kant wordt het digitaal uitwisselen van gegevens vaker verplicht gesteld en verhoogt het de efficiency. Het voorkomt namelijk fouten en meervoudige invoer van gegevens. Vandaar dat Medical365 in de basis een aantal belangrijke berichtenstromen ondersteunt. Het integratieplatform stelt je in staat om de integratie breder op te zetten met andere partijen uit de keten.

Digitalisering van communicatie in de zorg

VECOZO berichtenverkeer in Medical365

Als leverancier van zorgproducten heb je te maken met veel berichtenverkeer. Een belangrijke instantie daarvoor is VECOZO. Deze organisatie is verantwoordelijk voor veilig en betrouwbaar berichtenverkeer tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Of je nu verzekeringsgegevens opvraagt, declaratieberichten verstuurt, retourberichten verwerkt of berichten binnen de WMO-wetgeving uitwisselt; het is allemaal een belangrijke basis voor jouw financieringsstroom. Daarom moet dit een goed, veilig en stabiel proces zijn met een minimum aan handelingen voor jouw organisatie. Medical365 voorziet en onderhoudt dit berichtenverkeer voor je.

Digitalisering van communicatie in de zorg

Berichtenverkeer in de zorgketen

Naast het berichtenverkeer gebaseerd op wet- en regelgeving wordt er binnen de zorg in toenemende mate digitaal gegevens uitgewisseld. Bestellingen bij leveranciers en van klanten, voorschriften van medisch specialisten, verplichte uitwisseling van patiëntgegevens, facturatie aan een overheidsinstelling direct of via een web omgeving.

Dankzij het GAC integratieplatform samen met de zorg gerelateerde mogelijkheden van Medical365 kan op een veilige stabiele en flexibele wijze deze integraties tot stand worden gebracht. Waarbij GAC kan putten uit ruime ervaring op dit gebied. Daarbij houden we de bijbehorende ontwikkelingen rond wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten.

Grijp digitalisering van je organisatie met beide handen aan

Zo pak je digitalisering in de zorg aan

Hét platform voor gegevensuitwisseling in de zorgketen

Als toeleverancier in de zorg heb je te maken met digitale uitwisseling op het logistieke vlak. Denk daarbij aan het uitwisselen van product-, order- en factuurgegevens met leveranciers of zakelijke klanten. Ook worden opdrachten van ziekenhuizen of andere zorginstellingen vanuit voorschrijfsystemen verstuurd. Daarnaast heb je vaak te maken met wetgeving die het verplicht stelt om opgebouwde dossiers beschikbaar te stellen. Het is de hoeveelheid aan protocollen, technische eisen en partijen die een dergelijke uitwisseling complex kunnen maken. Echter kan deze manier van gegevensuitwisseling de processen wel efficiënter maken kan het kostenbesparend werken.

Op basis van onze ruime ervaring in deze branche en moderne technologie zijn we in staat om voor jou de gewenste integratie op te zetten met partijen in de zorgketen, en daarbuiten.

Susan helpt je graag verder!

Inspelen op digitalisering in de zorg

YOU GAC
Growing Together