Efficiënt werken in de zorg

Vergroot de focus op zorgtaken

Je wil optimaal aandacht kunnen geven aan zorgtaken en patiënten. Je wil niet te veel tijd kwijt zijn aan operationele processen. Met ondersteuning op deze processen, verlaagt de druk op je organisatie. Je krijgt weer meer tijd voor zorgverlening.

Die ondersteuning vind je in Medical365, onze oplossing gebaseerd op Business Central. Met de uitgebreide functionaliteit om deze processen voor de eigen organisatie en voor derden in de zorgketen optimaal te ondersteunen.

Efficient werken in de zorg

Optimale ondersteuning van branchespecifieke logistiek

Toeleveranciers in de zorg hebben vaak te maken met dezelfde uitdagingen als handels- en productiebedrijven. Je wil patiënten tijdig voorzien van hun producten, tegen de juiste marges. Business Central biedt een volwaardige ondersteuning van logistieke en financiële processen dankzij de ERP-functionaliteit. Inclusief een uitgebreid voorraad- en magazijnbeheer.

Hoe pak je het beheer van hulpmiddelen aan, die worden verhuurd of uitgeleend? En het leveren van producten uit het depot van de zorgverzekeraar, waarvan je achteraf pas weet elk product geleverd is maar de vraag van tevoren moet worden aangegeven?. In andere ERP-systemen is het complex, maar in Medical365 worden deze processen optimaal ondersteund.

Verbeter de efficiency van de zorgketen

Efficiënt hulpmiddelen in de zorg regelen

Hulpmiddelenbeheer zorginstellingen onder controle

Waar staan de hulpmiddelen? Wat is de fysieke staat van die hulpmiddelen? Moet het hulpmiddel worden gekeurd? Heb ik de juiste hulpmiddelen voor de nieuwe bewoner? Een aantal vragen die spelen binnen een zorginstelling. Vragen die niet primair tot de zorgtaak behoren maar wel voorwaardelijk zijn voor goede zorg. Deze taken kunnen worden overgenomen door een gespecialiseerd bedrijf.

Medical365 ondersteunt dit proces. Verkoop, verhuur, onderhoud en repareer hulpmiddelen. Inclusief een uitgebreid depotbeheer om tijdig de juiste voorraad op de juiste plaats te krijgen. Je wordt ontzorgd, zodat jij je cliënten kan ontzorgen.

Efficiënt werken in de zorg

Beheer de verrekening van hulpmiddelenzorg

De verrekening van hulpmiddelen wijkt doorgaans af van standaard verkopen. Ze worden vaak uitgeleend of verhuurd voor een bepaalde periode, tegen een specifieke vergoedingsstructuur en coderingen. De variaties zijn groot en afhankelijk van de debiteur. Zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorginstellingen of gemeenten… De wet- en regelgeving verschilt. Patiënten kunnen van zorgverzekeraar of gemeente wisselen, een andere indicatie krijgen of overlijden.

Het ondersteunen en goed kunnen bewaken van deze complexiteit eist veel van de software. Medical365 ondersteunt dit, inclusief specifieke controles. Door gebruik te maken van Power BI kun je duidelijke dashboards samenstellen die inzicht geven in relevante KPI’s.

Efficiënt werken in de zorg

Geef je cliënt inzicht en eigen regie

Een cliënt verlaat de instelling en de hulpmiddelen moeten worden gereinigd en opgeslagen. Het bed is daarnaast beschadigd. Een aantal constateringen van de beheerder bij een zorginstelling. Die constateringen moeten snel worden gemeld aan de beherende organisatie. Daarnaast wil de financiële afdeling graag weten waar de eigen bezittingen staan, de waarde daarvan en wat de openstaande en betaalde facturen zijn.

Maak met Medical365 en het integratieplatform een portaal of PowerApp waarmee de klant service calls kan plaatsen en hulpmiddelen in of uit een depot kan laten verplaatsen. Zo bied je eenvoudig inzicht in onder andere de voorraad van deze hulpmiddelen, te betalen facturen en openstaande issues.

Susan helpt je graag verder!

Ook efficiënter werken in de zorg?

YOU GAC
Growing Together