Financiering in de zorg

Optimale ondersteuning van je processen met het juiste inzicht

Als zorgaanbieder heb je niet alleen te maken met zorg gerichte wet- en regelgeving. Als bedrijf heb je ook te maken met alle ondernemersaspecten binnen de zorg. Oplopende kosten, lagere vergoedingen en daardoor afnemende marges… En dat in een markt waarin steeds meer per behandeling wordt vergoed dan per dienst en product. Je hebt inzicht nodig in de kosten en opbrengsten van jouw organisatie. Medical365 biedt je optimale procesondersteuning. Deze ERP oplossing is gebaseerd op Business Central en biedt je precies de ondersteuning en inzicht die jij nodig hebt. Zo kun je de juiste keuzes maken, bekrachtigen en bewaken.

Financiering in de zorg

Optimale kosteninzicht in de zorg

Toeleveranciers in de zorg hebben complexe logistieke processen met vaak kostbare en op maat gemaakte producten. Misschien heb je zelfs te maken met meerdere voorraadlocaties zoals magazijnen, winkels en depots. Of heb je veel voorraden bij en van derden. Een flink pakket aan uitdagingen… En nee zeggen tegen een acute zorgvraag, dat is geen optie.

Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk dat de kosten goed inzichtelijk zijn door het hele proces waardoor deze beheerst en waar mogelijk verlaagd kunnen worden. Dat kan met Medical365 die ook specifieke kosten van een behandeling duidelijk in kaart kan brengen en kan afzetten tegen de bijbehorende financiering.

Optimale, branchespecifieke supply chain ondersteuning

Financieringstromen in de zorg

Zorgspecifieke debiteuren

Deze zorg moet gefinancierd worden. Binnen de zorg zijn vele financieringsstromen. Dit zijn niet alleen zakelijke (B2B) debiteuren maar ook particulieren (B2P) en instanties zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Instanties met ieder branche specifieke afspraken en voorwaarden die vaak complex, en regelmatig aan wijzigingen onderhevig zijn.

De kern van de Medical365 oplossing is het blijvend ondersteunen van die financieringsstromen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk geautomatiseerd zodat de medewerkers zo min mogelijk last ondervinden van die complexe wet- en regelgeving in de zorg maar dat de financieringsstromen wel optimaal worden aangestuurd.

Verrijk je bedrijfsanalyses

De juiste inzichten op het juiste moment

Je wil écht goed inzicht in je bedrijfsprocessen. Zodat je ze kan bewaken, maar ook de juiste keuzes kan maken. Voor zorgkosten zijn specifieke vereisten verbonden aan dit inzicht. Denk daarbij aan de marge per behandeling, per cliënt. Wanneer je goed inzicht hebt in zorgkosten, kan je deze data gebruiken om de meest toegepaste oplossing per soort behandeling vast te stellen. Mede daardoor kun je met minder artikelen en tegen lagere kosten, betere zorg aanbieden. Je profiteert dan namelijk van een lagere voorraadwaarde en betere prijsafspraken.

Verrijk je bedrijfsanalyses met zorgspecifieke doorsnedes op Business Central aangevuld met Medical365. Maak vervolgens inzichtelijke analyses met Power BI en gebruik deze als basis voor meetbare kostenreductie en bedrijfsprocesbeheersing.

Inzicht in financiering in de zorg

Welke lering kan worden getrokken uit het verleden?

Inzicht in de toekomst is goud waard. Zo kun je de juiste strategische en tactische keuzes maken. Je hebt alleen geen glazen bol… Gelukkig beschikt je bedrijf al over een schat aan informatie. Informatie waarmee je trends kan ontdekken op basis van statistische modellen. Deze modellen geven een blik op de toekomst én een beter inzicht in de huidige situatie. Met aanvullende data over bijvoorbeeld demografische gegevens en ziektebeelden kun je deze analyses verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de verwachte toename aan zorgbehoefte op basis van een progressieve ziekte als diabetes.

Met Power BI, zorgspecifieke gegevens uit Medical365 en onze kennis van DataScience kunnen we deze data, gericht op jouw situatie, rapporteren en interpreteren. Hierdoor kun jij nog beter inspelen op de toenemende zorgvraag.

Susan helpt je graag verder!

Beheers toename in de zorgkosten

YOU GAC
Growing Together