De voordelen van managementinformatie software

Zorg voor de juiste managementinformatie op alle niveaus

Informatie is van onschatbare waarde als de inhoud is toegespitst op de gebruiker ervan en bovendien goed te benaderen is. Iedere gebruikersgroep in de organisatie heeft hierbij andere behoeftes. Een medewerker wil inzicht in zijn eigen declarabiliteit, een account manager wil het openstaand saldo van zijn klanten zien, de controller wil zien dat het OHW en de interbilling aansluiten en de directie wil inzicht in het resultaat van de verschillende vestigingen en B.V.’s. Hoe ga je dit realiseren als de informatie ook nog uit verschillende systemen moet komen? Wie controleert of iedereen gebruik maakt van gevalideerde informatie en hoe voorkom je dat gebruikers, bij gebrek aan betere informatie, zelf allerlei lijstjes uit het systeem trekken en hier conclusies uit trekken?

De route naar een 360° klantbeeld

Breng alle benodigde informatie samen

Om alle klanten op de juiste manier te kunnen bedienen en alert te kunnen inspelen op behoeftes, is inzicht in de klant nodig. Door alle informatie op de juiste manier te verzamelen ontstaat een 360° klantbeeld. Meestal is hiervoor niet alleen informatie uit het CRM-systeem nodig, maar moet dit worden gecombineerd met informatie uit andere operationele en financiële systemen. Hoe breng je deze informatie nu samen? Maak hiervoor gebruik van de mogelijkheden van PSA365 in combinatie met het Power Platform. Alle operationele en financiële informatie uit PSA365 kan eenvoudig worden getoond middels Power BI. Verrijk dit vervolgens met informatie uit andere systemen, creëer een klantdashboard en integreer dit in de accountkaart in je CRM-systeem. Dit zorgt ervoor dat gebruikers, zonder veel geklik, op één plek alle informatie rondom een klant kunnen vinden.

Juiste informatie voor elke accountant

Informatie op de juiste plek beschikbaar

Op het moment dat niet de juiste informatie in de gewenste vorm beschikbaar is, bestaat het risico dat medewerkers zelf lijstjes uit systemen gaan trekken. Dit kost niet alleen kostbare tijd die eigenlijk aan klanten zou kunnen worden besteed, maar kan ook leiden tot onjuiste conclusies door onjuiste interpretaties. Dit wil je uiteraard voorkomen!
Hoe zorg je er nu voor dat gevalideerde informatie, in de juiste vorm en met de juiste frequentie wordt aangeleverd aan de verschillende gebruikers(groepen) in de organisatie? Maak hiervoor gebruik van alle mogelijkheden die PSA365 en het Power Platform bieden.
Maak een Power BI dashboard dat is afgestemd op de verschillende gebruikersgroepen. Laat Power Automate signaleren op wijzigingen of overschrijdingen en maak gebruik van Chat bots in Teams om gebruikers naar die informatie te wijzen die ze nodig hebben.

Krijg een compleet inzicht met managementinformatie software

Overal inzicht over vestigingen en bedrijven

Werk je met meerdere vestigingen of teams die deel uitmaken van één of meerdere bedrijven? Op het moment dat je vanuit verschillende disciplines werkzaamheden verricht voor dezelfde klant, spelen al snel vraagstukken met betrekking tot interbilling en het houden van inzicht in bijvoorbeeld het totaal openstaand saldo van die ene klant. Idealiter wil je de klant slechts één keer registreren en voor de urenverantwoording moet het niet uitmaken welke vestiging of discipline uiteindelijk de factuur verstuurt. Zolang het aan de achterkant maar op de juiste manier wordt verwerkt in de financiële administratie. Het Centraal Gegevensbeheer van PSA365 vormt hier dé oplossing voor. De stamgegevens worden automatisch onderhouden, de verkoopfactuur en het onderhanden werk worden automatisch in de juiste administratie geboekt en indien gewenst worden journaalposten aangemaakt voor de interbilling. Power BI geeft tenslotte het gewenste overall inzicht!

Susan helpt je graag verder!

Meer weten?

YOU GAC
Growing Together