Geplaatst op
10/12/2023
Leestijd
3 min leestijd
Categorie
Project Operations

Business Central 2023 release wave 2

Releasewave 2 van 2023 van Dynamics 365 omvat alle nieuwe functionaliteiten die gepland staan om tussen oktober 2023 en maart 2024 op de markt te komen. De eerste functionaliteiten van deze wave worden op dit moment uitgerold. Naast de release van Microsoft, releasen we een nieuwe versie van PSA365. In deze blog behandelen we de belangrijkste onderwerpen van de releases van Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Business Central en PSA365. Per onderwerp wordt vermeld vanaf welk moment dit beschikbaar is.

Verkoopprijs wijzigen bij doorbelasten kosten vanuit inkoopfactuur (PSA365 Basic extension)

In Business Central is het mogelijk om kosten uit inkoopfacturen aan klanten door te belasten via projecten. Hierbij werd altijd de inkoopprijs doorbelast en was het niet mogelijk deze prijs aan te passen. Sinds de november 2023 release is het mogelijk om in de inkoopregel het verkoopbedrag aan te passen. Dit bedrag zal worden doorgegeven naar de projectadministratie en kan dus van daaruit worden doorbelast aan de klant.

Verkoopprijs business central psa365

Gedelegeerd urenschrijven (PSA365 Timeregistration solution)

Sinds de augustus 2023 release is het mogelijk om in de urenschrijf app te wisselen naar een andere resource waarvoor gedelegeerd uren mogen worden verantwoord. Als dit gedaan wordt en er wordt een nieuwe regel aangemaakt, dan werd de resourcerol gevuld met de standaard rol van de ingelogde gebruiker die van de gekozen andere gebruiker. Vanaf de november 2023 release wordt de rol van de geselecteerd gebruiker gevuld als er een nieuwe regel aangemaakt wordt. Indien er meerdere rollen aanwezig zijn (en geen standaard rol), dan blijft het veld leeg en zal de juiste keuze moeten worden gemaakt. Indien er maar 1 rol is (hoeft niet gemarkeerd te zijn als standaard), dan wordt de enige aanwezige rol gebruikt.

Aanvullend hierop kunnen nu ook voor resources anders dan het type “Gebruiker” gedelegeerd uren worden geschreven. Denk hierbij aan een inhuurkracht die als resource van het type “Equipment” wordt aangemaakt.

urenregistratie psa365

Boekjaarfunctionaliteit (PSA365 Accountancy solution)

Sinds de november 2023 release is het mogelijk om op een account vast te leggen of de klant werkt met een gebroken boekjaar. Als dat het geval is, kan de start en het einde van het gebroken boekjaar worden vastgelegd.

Daarnaast kan op het project het boekjaar worden vastgelegd, de waardes hiervoor kunnen worden vastgelegd in de tabel boekjaar. Hierin kunnen ook boekjaren aan elkaar gekoppeld worden, zodat het volgend boekjaar kan worden bepaald. Als een gebroken boekjaar in een project wordt geselecteerd, dan worden de velden start boekjaar en einde boekjaar getoond, welke kunnen worden ingevuld. Als het boekjaar wordt gevuld, wordt de omschrijving en de naam van het project uitgebreid met het geselecteerde boekjaar.

boekjaarfunctionaliteit psa365

Onkosten automatisch goedkeuren (PSA365 Basic solution)

Het is vanaf de december 2023 release mogelijk om aan te geven welke onkosten automatisch moeten worden goedgekeurd. In de PSA365 Basisinstellingen kan dit in het veld “Automatisch goedkeuren onkosten” worden ingericht.

De keuzes die kunnen worden gemaakt zijn:

  • Geen
  • Inkoopfacturen
  • Geïmporteerde onkosten
  • Inkoopfacturen & geïmporteerde onkosten
  • Alle

onkosten psa365

Standaard API voor klanten en klantenposten (PSA365 Basic solution)

Om klanten en klantposten vanuit andere systemen uit Business Central op te halen, kan gebruik worden gemaakt van ODATA. Als het grote aantallen betreft, kan bij deze methode performance een rol gaan spelen. Vanwege deze reden hebben we een API gemaakt voor klanten en een API voor klantenposten. Dit is beschikbaar sinds de december 2023 release.

Projectsjablonen functionaliteit (PSA365 Basic Solution)

Middels deze functionaliteit wordt het mogelijk om projectsjablonen vast te kunnen leggen. Daarnaast kan vanaf de verkoopkans fase alvast een te gebruiken sjabloon aangegeven worden. Bij het aanmaken van een project, kan een sjabloon worden gekozen, als dat het geval is, zal het sjabloon worden toegepast. De releasedatum is nog niet bekend.

Onboardingsfunctionaliteit (PSA365 Basis Solution)

Middels deze nieuwe functionaliteit willen we het aanmaken van contracten en projecten meer automatiseren en hiermee meer handelingen die gebruikers moeten doen weg nemen. Daarnaast kan dit ook gebruikt worden om wijzigingen van klantgegevens door te voeren na controle door een bevoegde gebruiker. De releasedatum is nog niet bekend.

Op voortgang gebaseerde facturering voor contracten met een vaste prijs (Project Operations)

Algemene beschikbaarheid maart 2024

Met deze functionaliteit wordt het mogelijk om een deel van een vooraf gedefinieerde mijlpaal te factureren op basis van de voortgang van de werkzaamheden. Hiermee wordt het factureren van vaste prijzen in combinatie met mijlpalen flexibeler.

NB: Deze functionaliteit was aangekondigd voor maart 2023, maar is uitgesteld door Microsoft.

De beste resources voor het project voorstellen (Project Operations)

Algemene beschikbaarheid maart 2024

De komst van Copilot in Dynamics 365 zorgt ervoor dat het straks mogelijk wordt om de applicatie de best passende resource voor projecttaken te laten voorstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie, zoals kosten, beschikbaarheid, ervaring en vaardigheden. Er wordt gewerkt met scores zodat projectmanagers makkelijker keuzes voor bepaalde resources kunnen maken. Hiermee wordt het vinden van het juiste team vereenvoudigt.

project operations

Verbetering facturatieproces (Project Operations)

Algemene beschikbaarheid maart 2024

De investeringen van Microsoft zijn erop gericht om in minder stappen de factureringsbacklog door te kunnen nemen en meer mogelijk te maken in het beoordelen en aanpassen van factuurvoorstellen. De details hiervan zijn nog niet bekend.

Ondersteunen van kostprijs-plus tarieven (Project Operations)

Openbare preview januari 2024, algemene beschikbaarheid maart 2024

Met deze functionaliteit wordt het mogelijk om een verkooptarief van een resource te bepalen als een afgeleide van een kostprijstarief.

Zoeken naar gegevens (Business Central)

Beschikbaar sinds oktober 2023

De zoekfunctionaliteit is uitgebreid met de optie “Zoeken in bedrijfsgegevens”. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk één specifieke klant te zoeken en hiervan alle transacties te tonen. De tabellen die als resultaat worden getoond zijn instelbaar.

business central 2023 release wave 2

Betere informatie in naam tabblad (Business Central)

Beschikbaar sinds oktober 2023

Op het moment dat meerdere schermen tegelijk worden geopend in de browser, geeft elk tabblad nu duidelijkere informatie over het geopende scherm, inclusief de voor dat bedrijf ingestelde bedrijfsbadge. Dit is zeer handig als met meerdere bedrijven wordt gewerkt. In de bedrijfsgegevens kan een voor dat bedrijf unieke bedrijfsbadge (afkorting) worden ingesteld.

business central 2023 release wave 2

Synchroniseren documentdatum en boekingsdatum instelbaar (Business Central)

Beschikbaar sinds oktober 2023 (veldnaam alleen in het Engels)

Standaard wordt bij het invullen van de documentdatum in een verkoop- of inkoopfactuur, de boekingsdatum gevuld met dezelfde datum. Dit gedrag is nu instelbaar in de verkoop- en inkoopinstellingen.

boekingsdatum business central

Alternatieve grootboekrekeningen voor klanten en leveranciers (Business Central)

Beschikbaar sinds oktober 2023

Met behulp van deze functionaliteit kan bij het boeken van een verkoop- of inkoopfactuur worden afgeweken van de standaard klant- of leveranciersboekingsgroep zoals die is ingesteld bij de klant of leverancier. Om dit toe te staan, moet een instelling worden aangepast in de verkoop- en inkoopinstellingen waarna op de klant- of leverancierskaart kan worden aangegeven of meerdere boekingsgroepen zijn toegestaan. Door deze laatste instelling wordt het veld klantboekingsgroep op de verkoopfactuur of leveranciersboekingsgroep op de inkoopfactuur wijzigbaar.

grootboekrekeningen business central

Meer controle over goedkeuringen in dagboeken (Business Central)

Beschikbaar sinds oktober 2023

Als wordt gewerkt met goedkeuringen voor dagboeken en dagboekbatches is nu beter zichtbaar dat een regel niet meer mag worden gewijzigd.

goedkeuringen dagboeken business central

Kosten en opbrengsten verdelen op basis van verdeelsleutels (Business Central)

Beschikbaar sinds oktober 2023

In periodieke dagboeken kan al lange tijd worden gewerkt met verdeelsleutels, maar deze functionaliteit is nu ook beschikbaar voor inkoop- en verkoopfacturen en dagboeken. Hiervoor moeten toewijzingsrekeningen worden ingericht die als rekeningsoort kunnen worden geselecteerd. Dit maak het mogelijk om kosten en opbrengsten te verdelen op basis van vaste bedragen, variabele bedragen en hoeveelheden (statistiekrekeningen), waarbij rekening wordt gehouden met dimensies.

kosten en opbrengsten business central

Wil je meer informatie over deze onderwerpen of wat PSA365 voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op, want we informeren je graag!

YOU GAC
Growing Together