Geplaatst op
15/12/2021
Leestijd
5 min leestijd
Categorie
Project Operations

Naast de nieuwe functionaliteiten die Microsoft heeft toegevoegd aan Project Operations, hebben wij ook een aantal zaken toegevoegd aan PSA365. In deze blog komen de belangrijkste aan bod.

Factuurdashboard

Het factuurdashboard van PSA365 ondersteunt gebruikers bij de maandelijkse facturatie van hun projecten.

Om het leven van onze klanten nog een stukje makkelijker te maken, zijn de volgende uitbreidingen doorgevoerd:

  • Sortering van klanten gebeurt nu altijd op basis van het groepshoofd en als dit niet is gevuld is het account zelf het groepshoofd.
  • Het factuurdashboard kan worden vernieuwd zonder de ingestelde filters kwijt te raken. Bovendien is het nu zichtbaar dat filters actief zijn, die met één klik kunnen worden verwijderd.
  • In het verleden kon alleen per klant een contractoverzicht worden getoond, nu kan een totaaloverzicht van alle contracten worden getoond.
  • Er zijn twee nieuwe instellingen bijgekomen, waardoor kan gekozen of het OHW open saldo getoond moet worden en of het OHW te factureren saldo getoond moet worden. Hetzelfde geldt voor voorschotten.

dynamics 365 invoice dashboard

Organisatorische eenheid

In Project Operations worden alle teams, units of afdelingen behorend bij een juridische eenheid aangemaakt als organisatorische eenheid. In de december release van PSA365 zijn op de organisatorische eenheid adresvelden toegevoegd. Hiermee wordt het mogelijk om het adres van een organisatorische eenheid (bijvoorbeeld vestiging) mee te nemen in een offerte en andere documenten.

Daarnaast is de organisatorische eenheid nu ook zichtbaar in een factuurvoorstel en in de lijst van factuurvoorstellen.

organisatorische eenheid

Tijdlijn en Outlook-koppeling voor projecten

Dynamics 365 gebruikers kennen de tijdlijn die beschikbaar is bij accounts, contactpersonen en verkoopkansen vast en zeker. De ideale manier om alle contactmomenten, verzonden en ontvangen e-mails en overige aantekeningen vast te leggen. Deze tijdlijn is nu ook beschikbaar in projecten, zodat alle notities rondom een project kunnen worden vastgelegd.

outlook koppeling

Om het ook mogelijk te maken e-mails te koppelen en zichtbaar te maken in de tijdlijn, is de project entiteit toegevoegd aan de Dynamics 365 app voor Outlook. Projectinformatie kan nu ook worden bekeken in Outlook.

e-mail koppeling

Standaard Power BI Dataflows

Om organisaties die PSA365 gebruiken op weg te helpen met Power BI, zijn nu standaard dataflows (gegevensstromen) beschikbaar voor Dynamics 365 CRM (front-office) en Dynamics 365 Business Central (backoffice). De belangrijkste PSA365 entiteiten zijn opgenomen in de dataflows, met de noodzakelijke kolommen en juiste vertalingen, eenvoudig te koppelen aan elke PSA365-omgeving, met of zonder Centraal Gegevensbeheer. De dataflows worden via de GAC Template store beschikbaar gesteld. Vraag uw accountmanager voor meer informatie.

power bi dataflow

Voorschotfacturatie

Vanaf deze release is het mogelijk om een standaard omschrijving voor voorschottermijnen in te stellen in de PSA365 instellingen t.b.v. voorschotfacturatie. Hier kun je de tekst beïnvloeden die wordt gebruikt bij het automatisch genereren van voorschottermijnen. Hier kan bijvoorbeeld de waarde termijn %1 van %2 worden ingevuld. In de gegenereerde voorschotregels wordt het eerste percentage gevuld met het regelnummer en het tweede percentage met het totale aantal periodes, zo krijg je bijvoorbeeld “Termijn 1 van 5”. Het is ook nog steeds mogelijk om handmatig voorschottermijnen aan te maken en zelf een omschrijving te kiezen.

Wil je een factuur maken terwijl er geen uren op gereed voor facturatie staan? Dat is nu ook mogelijk door vanuit een projectcontract via Gerelateerd naar het overzicht van de facturen te gaan. Hier zit een knop om een nieuwe factuur aan te maken. Op de factuur is het vervolgens mogelijk om een handmatige factuurdetailregel aan te maken, waarbij kan

worden gekozen uit verschillende opties, waaronder tijd. Als er voor het soort tijd gekozen wordt, dan wordt nu ook de prijs automatisch uit het gekoppelde projectcontract opgehaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de velden boekbare resource, rol, resource-eenheid en begindatum.

Weekstaat vullen vanuit planning

Bij gebruik van het planbord, is het mogelijk om geplande regels binnen te halen in de weekstaat. Tot op heden werd alleen het project gevuld en bleef de taak leeg. Deze functionaliteit is uitgebreid zodat vanaf nu ook de geplande taak wordt meegegeven aan de urenregel. Dit vereenvoudigt en versnelt het vullen van de weekstaat.

weekstaat planbord

Voor een volledig overzicht van de releases, verwijzen wij naar de releasenotes. Wil je meer weten over de werking hiervan in PSA365? Neem dan contact met ons op en wij laten het graag zien!

 

YOU GAC
Growing Together