Geplaatst op
30/05/2023
Leestijd
5 min leestijd

Wat is een productie KPI?

Om een totaaloverzicht van de productie te krijgen is het belangrijk om de KPI’s (Key Performance Indicators) te kunnen zien. Zij helpen bij het beoordelen van een productieproces en geven inzicht in hoeverre doelstellingen en doelen (kunnen) worden gehaald. Met de huidige systemen is het eenvoudiger dan ooit om informatie op een grafische en duidelijke wijze weer te geven. Het biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen van het bedrijf zodat verbeteringen op basis van informatie kunnen worden doorgevoerd. Hoe informatie wordt weergegeven kan de gebruiker zelf bepalen door slim gebruik te maken van no-code applicaties. In vergelijking met oudere systemen is geen of weinig kennis van programmeren nodig. Hierdoor wordt informatie een rode draad in het bedrijf en kunnen keuzes op basis van feiten worden gemaakt.

De 9 beste productie KPI’s

Voor productieplanners is de productie doorslaggevend. Dit moet onverstoord blijven doorgaan met zo min mogelijk verlies en (kost)inspanning. Hieronder staan de 9 beste KPI’s om een duidelijk beeld van de productie te krijgen.

1.    Productie cyclustijd

Door het vastleggen van de cyclustijden van start tot eind wordt het mogelijk om de efficiency van het productieproces in kaart te brengen. Dit biedt mogelijkheden tot het verbeteren van de cyclustijden en de doorvoersnelheid.

2.    Productie output

Het vergelijken van de werkelijke en geplande productieoutput helpt bij het evalueren van de efficiëntie en effectiviteit van het productieproces en -planning.

3.    On time delivery

Deze KPI meet het percentage van de producten of orders dat op tijd bij de klant is geleverd. Het toont de bekwaamheid van het productieproces aan en geeft inzicht in de betrouwbaarheid van het logistieke proces.

4.    Productieopbrengst

Om een indicatie van de kwaliteit van de geproduceerde producten te krijgen, kan de productieopbrengst worden gemeten. Dit toont in hoeverre de productieplanning in staat is om een consistente hoge kwaliteit te waarborgen.

5.    Omloopsnelheid van de voorraad

Informatie over de snelheid waarmee voorraad wordt verbruikt, is van belang voor een gezond productieproces. Door dit te meten kan effectiever worden ingekocht zodat de voorraad zo optimaal mogelijk blijft.

6.    Productiekosten verschil

Het vergelijken van de werkelijke en geplande productiekosten helpt bij het monitoren van de kosten en identificeert mogelijkheden tot kostenbesparingen.

7.    Capaciteitsbenutting

Deze KPI meet het percentage van de beschikbare productiecapaciteit. Het biedt inzichten in het gebruik van resources en identificeert kansen waarmee een maximale en optimale productiecapaciteit kan worden gerealiseerd.

8.    Omsteltijden

Deze KPI meet de tijd die tijd nodig is om van het ene productieproces naar een andere te schakelen. Hiermee kunnen kansen worden geïdentificeerd om omsteltijden te reduceren, flexibiliteit te verbeteren en de machine/resource efficiency te vergroten.

9.    Afval en herbewerkingskosten

Deze KPI’s meten het percentage van producten of materialen dat als afval wordt gekenmerkt of waarbij herbewerking noodzakelijk is. Hiermee worden gebieden geïdentificeerd waar verbetering nodig zijn op het gebied van kwaliteitscontroles en procesoptimalisatie.

Betrouwbare informatie voor productieplanning is cruciaal voor prestatie monitoring, besluitvorming, het maken van prognoses, continu verbeteren, prestatiebeoordelingen en resourceoptimalisatie. KPI’s vormen de basis voor een effectieve productieplanning en helpen organisaties bij het maken van onderbouwde besluiten, procesoptimalisaties en het behalen van operationele doelstellingen.

Jouw productie KPI’s in informatieve dashboards en rapporten

Tijdens een productieproces kan enorm veel data worden verzameld. Om deze data op een slimme en duidelijke manier weer te geven is het van belang dat het systeem alle relevante data verzamelt en dit kan weergeven op dashboards of rapporten. Het is hierbij ook belangrijk dat een gebruiker in staat is om de weergave van de data zelf te bepalen. Tegenwoordig kan deze kostbare informatie overal en op ieder apparaat worden benaderd.

Onbewerkte gegevens kunnen echter overweldigend en moeilijk te interpreteren zijn. Hier komt de kracht van visualisatie om de hoek kijken. Door KPI’s te visualiseren, worden complexe gegevens omgezet in intuïtieve en zinvolle weergaven, waardoor managers waardevolle inzichten kunnen krijgen en het succes van het bedrijf kunnen stimuleren. Hieronder staan de 5 belangrijkste redenen waarom effectieve visualisatie van gegevens belangrijk is:

Verbeterde duidelijkheid en begrip

Visualisaties bieden een duidelijke en beknopte manier om complexe informatie te presenteren. Door KPI’s visueel weer te geven via grafieken, grafieken of dashboards, kunnen besluitvormers snel de betekenis en trends in de gegevens begrijpen. Het visualiseren van KPI’s elimineert de noodzaak om spreadsheets of rapporten te doorzoeken, wat tijd bespaart en het begrip verbetert. Met een visuele weergave worden patronen, verbanden en afwijkingen duidelijker, waardoor snellere en nauwkeurigere besluitvorming mogelijk wordt.

Verbeterde communicatie en samenwerking

Visualisaties dienen als een universele taal die voor iedereen te begrijpen is, ongeacht je niveau of afdeling. Dankzij visualisaties komt een effectieve communicatie tot stand doordat een gemeenschappelijke visuele context gepresenteerd wordt die iedereen kan begrijpen. Het bevordert samenwerking omdat collega’s dezelfde visuele representatie kunnen analyseren en bespreken, waardoor hun begrip en doelstellingen op elkaar worden afgestemd.

Identificatie van trends en patronen

Datavisualisatie stelt gebruikers in staat trends en patronen te herkennen die anders onopgemerkt zouden blijven. KPI’s kunnen over een loop van tijd, of in relatie met andere gegevens uitgelezen worden. Dit kan inzicht bieden in bijvoorbeeld seizoensinvloeden en bepaalde afwijkingen. Dit diepgaande begrip van trends en patronen stelt bedrijven in staat om te anticiperen op veranderingen, verbeterpunten te identificeren en de strategieën te optimaliseren. Door effectief KPI’s te visualiseren zijn bedrijven in staat om proactief te reageren in plaats van reactief.

Realtime monitoring

Door KPI’s in realtime te visualiseren is er een momentopname van de meest recente prestaties van het bedrijf zichtbaar. Met dynamische dashboards en live visualisaties kunnen gebruikers de voortgang bewaken, de prestaties volgen en potentiële problemen snel identificeren. Realtime visualisatie maakt tijdige interventies en koerscorrecties mogelijk, zodat bedrijven op koers blijven om de doelen te bereiken. Door KPI’s in realtime te visualiseren, kunnen bedrijven flexibeler en responsiever worden in een snel evoluerend landschap.

Boeiende presentaties

Visualisaties hebben een enorme invloed op betrokkenheid en geheugenbehoud. Menselijke hersenen zijn uitstekend in staat om beelden efficiënt te verwerken en voor langere tijd te onthouden. Bij het presenteren van KPI’s trekt het gebruik van overtuigende en visueel aantrekkelijke afbeeldingen de aandacht van het publiek en vergroot het hun begrip. Visualisaties maken presentaties boeiender en overtuigender. Hierdoor wordt de kans groter dat belanghebbenden zich bij het bedrijf aansluiten en de doelstellingen beter worden afgestemd.

Het visualiseren van KPI’s draagt bij aan het verduidelijken van gegevens, het verbeteren van de communicatie en maakt data gestuurde besluitvorming mogelijk. Door complexe data om te zetten in intuïtieve en betekenisvolle visuals, kunnen bedrijven waardevolle inzichten ontdekken, trends identificeren, prestaties monitoren en proactief aanpassingen doorvoeren. Naarmate het volume en de complexiteit van data blijven groeien, worden visualisaties essentiële hulpmiddelen om het volledige potentieel van KPI’s te ontsluiten en het succes van bedrijven te stimuleren in de huidige data gestuurde wereld.

Om data effectief te kunnen verzamelen zodat he gebruikt kan worden om KPI’s succesvol te halen is een slim en gebruiksvriendelijk ERP-systeem nodig. Nieuwsgierig waarom een ERP je productiebedrijf zal helpen? Lees dan ons blog:  ’11 voordelen van ERP voor productiebedrijven’.

YOU GAC
Growing Together