Geplaatst op
03/04/2024
Leestijd
5 min leestijd
Categorie
Business Central

What’s New in Business Central Release Wave 1 2024

Oud en Nieuw is alweer 3 maanden geleden, dus het moment dat we worden getrakteerd op een golf nieuwe functionaliteiten in Business Central komt weer heel erg dichtbij. De eerste Release Wave van 2024 voor Business Central is een feit.

Zoals jullie inmiddels van ons zijn gewend, sommen we de high-lights van deze release graag voor jullie op. In deze wave zijn veel optimalisaties doorgevoerd in Shopify, projecten- en serviceprocessen. Ook Copilot heeft logischerwijs een flink aandeel als het gaat om nieuwe mogelijkheden.

Copilot

Er zijn wederom tal van uitbreidingen m.b.t. Copilot functionaliteiten in Business Central doorgevoerd. Hiervoor verwijzen we je graag naar deze pagina op onze website.

Verkoper per verzendadres

Het is nu mogelijk om per verzendadres een afwijkende verkoper vast te leggen. Dit kan, zeker wanneer een klant een landelijke dekking heeft en er wordt gewerkt met vertegenwoordigers per regio, van toegevoegde waarde zijn op de data die wordt gebruikt voor inzicht en rapportage.

Shopify

De mogelijkheden om bedrijfsprocessen te ondersteunen door Business Central, aangevuld met  een gebruiksvriendelijke e-commerce omgeving van Shopify, zorgen voor een uitstekende online winkelervaring voor eindgebruikers.

Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd aan de interface.

Eenvoudig verkrijgen van URL

De URL van Shopify moet volgens een bepaalde indeling worden opgeslagen in de connector. Na de laatste update was het niet meer zo eenvoudig om de juiste opmaak te krijgen. Vanaf nu kan de URL uit de Shopify Admin worden gekopieerd en wordt deze vervolgens automatisch naar het juiste formaat geconverteerd.

Geblokkeerde artikelen

Met de groeiende artikelbestanden bestaat er een steeds grotere kans dat geblokkeerde artikelen of varianten van artikelen worden opgenomen in een set artikelen die worden geëxporteerd. Deze records worden vanaf nu overgeslagen en daarom niet meegenomen in de export. Dit zorgt ervoor dat direct ‘schone’ data aan Shopify wordt aangegeven en dat niet eerst hoeft worden gecontroleerd welke gegevens in Shopify terecht zijn gekomen.

De belangrijkste gegevens worden meteen getoond

In de Shopify winkel worden, zelfs wanneer sneltab bladen zijn dichtgeklapt, de meest relevante informatie toch direct getoond.

Aanvullende controles zorgen voor minder fouten

In de Shopify winkelkaart zijn aanvullende controles toegevoegd die ervoor zorgen dat fouten al in het beginstadium worden herkent en daardoor meteen kunnen worden gecorrigeerd. Nog voordat er transacties en boekingen zijn gedaan.

Zo wordt bijvoorbeeld herkent dat de geselecteerde valuta geen wisselkoers kent en daarom niet gebruik kan worden.

Shopify Admin-API versie 2024-01

Let op! Vanaf 1 april 2024 wordt door Business Central de 2023-04 versie van de Shopify-API niet meer ondersteund. Zorg er daarom voor dat op tijd wordt overgeschakeld naar de 2024-01 versie van de API.

Configuratiepakketten

Wanneer teksten uit meerdere regels bestaan, veelal blob-velden, kunnen deze ook opgenomen worden in een configuratiepakket.

Na het exporteren van de tabellen in het configuratiepakket worden de verschillende tekstregels in Excel getoond en kunnen deze worden gebruikt of bewerkt.

Pakket tracering

Het was al mogelijk om naast serienummers en lots ook pakketten te kunnen traceren. Nu is aan de pakkettracering toegevoegd dat in inventarisatieorders ook gebruik gemaakt kan worden van pakkettraceringen.

Hiervoor moet in het programma ‘functiebeheer’ de optie ‘Gebruik van pakkettracering in inventarisatieorders inschakelen’ geactiveerd worden.

Projecten

Standaard terminologie voor projectmanagement gebruiken

De benaming van programma’s die horen bij de projectboekhouding zijn hernoemt van ‘taken’ naar ‘projecten’. Hiermee is het voor gebruikers duidelijker wat kan worden verwacht van een specifiek programma.

Deze aanpassing is doorgevoerd in zowel de gebruikersinterface als ook in de daarbij horende documentatie. De tabellen en velden die bij de projectboekhouding horen zijn niet hernoemt.

Projecten archiveren

Net als verkoop- en inkooporders kunnen projecten nu ook gearchiveerd worden. In de ‘projectinstellingen’ kan worden ingesteld of er gearchiveerd moet worden en zo ja, of dat automatisch of niet moet worden gedaan.

Standaard locaties definiëren voor projecten of projectfasen

Per project kan een standaard vestiging en bijbehorende opslaglocatie vastgelegd worden.

Wanneer vanuit het project taken, planningsregels of journaalregels worden gemaakt wordt automatisch de standaard vestiging en opslaglocatie gebruikt. Echter geldt wel dat, net als een standaard vestiging die in een verkooporder verschijnt, deze altijd door een gebruiker aangepast kan worden.

Projecten maken die je aan meerdere klanten kunt factureren

Komt het voor dat meerdere klanten betrokken zijn bij een of meerdere projecttaken? Dan was het maken van de juiste facturen per klant niet altijd even eenvoudig. Vanaf nu is het mogelijk om de relevante factuur- en orderklanten per projecttaakregel vast te leggen.

Het factureren van de taken kan, wanneer deze informatie voor iedere taak bekend is, automatisch worden gedaan.

Assembleren voor een project

In het geval dat een artikel op een projectplanningsregel wordt opgenomen dat d.m.v. assembleren op order moet worden samengesteld zal automatisch een assemblageorder worden aangemaakt.

Wanneer het wenselijk is kan de assemblagestuklijst worden getoond d.m.v. deze actie.

Een klant factureren voor meerdere projecten

Wanneer een verkoopfactuur aangemaakt worden voor een klant is het vanaf nu mogelijk om projectplanningsregels van verschillende projecten op te nemen. Op die manier worden minder losse facturen aangemaakt wat de afstemming van betalingen voor de klant weer vereenvoudigd.

Service

Documentbijlagen in serviceartikelen en documenten beheren

Het feitenblok ‘Documentbijlage’ die al bekend is uit bijvoorbeeld de verkoop- of inkooporder is nu ook beschikbaar op pagina’s die horen bij de module ‘Service’.

Denk hierbij onder andere aan de pagina’s:

  • Serviceartikelkaart
  • Servicecontract
  • Serviceofferte

Artikelen of varianten uit servicetransacties blokkeren

Per artikel of variant van een artikel kan worden aangegeven of het artikel in service gerelateerde documenten gebruikt mag worden. Dit kan worden besloten wanneer er geen ondersteuning meer gegeven (kan) worden op het artikel of dat er een te lage beschikbaarheid is op het moment.

Deze instelling kan ook weer uitgezet worden wanneer de specifieke situatie daarom vraagt.

Fouten in servicefacturen corrigeren

Wanneer fouten worden gemaakt is het belangrijk deze zo snel mogelijk te corrigeren. Omdat het nu mogelijk is om bijvoorbeeld een servicefactuur waaraan een servicepost is gekoppeld te kunnen verwijderen, is het mogelijk om de gemaakte fout terug te draaien en na correctie het document opnieuw te boeken.

Een beleid voor het boeken van servicefacturen definiëren voor verschillende gebruikers

Omdat de autorisatie niveaus binnen bedrijven per gebruiker anders kunnen zijn is het mogelijk gemaakt om aan te sturen wat een gebruiker mag doen als het gaat om het boeken van servicefacturen.

De volgende opties kunnen worden gekozen:

  • Toestaan
  • Verboden
  • Verplicht

Meer weten over Business Central Release Wave 1 2024?

Wil je gebruik maken van deze nieuwe features om het werk makkelijker te maken? Laat het aan ons weten, we helpen je graag verder.

YOU GAC
Growing Together