Geplaatst op
23/02/2023
Leestijd
3 min leestijd
Categorie
Business Central

In onze blog over de voordelen van een perfecte combinatie van mens en technologie is te lezen in hoeverre chatbots kunnen helpen bij de communicatie naar klanten en klantenservice uitdagingen. Naast hulp voor de klantenservice kunnen chatbots in de toekomst mogelijk ook helpen bij andere, meer intern gerichte zaken. Het is nog niet volledig bekend hoe chatbots zich zullen gaan ontwikkelen maar op basis van de laatste trends en gebeurtenissen kunnen wel een aantal scenario’s geschetst worden.

Wat is ChatGPT?

Microsoft heeft sinds kort bevestigd dat het meerdere miljarden zal investeren in OpenAI, de maker van ChatGPT. Dit is een chatbot dat antwoord kan geven op vragen die zijn gegenereerd op basis van grote hoeveelheden van informatie. In tegenstelling tot de klassieke zoekfuncties die we allemaal kennen, toont ChatGPT geen verzameling van informatie dat het heeft gevonden op het internet. In plaats daarvan heeft de chatbot geleerd hoe zinnen logischerwijs opgebouwd moeten worden en “gokt” het welke woorden gebruikt moeten worden. Hierdoor lijkt  het alsof het antwoord door een echt persoon wordt gegeven. Het is hierdoor eerder een geavanceerde taalmachine dan een zoekmachine. De chatbot is in staat om relatief complexe vragen te beantwoorden.

De chatbot kan voorlopig alleen op Engelse tekst een antwoord geven. Zoals op een vraag als “I need to throw a dinner party for 6 people who are vegetarian. Can you suggest a 3-course menu with a chocolate dessert?”. Zie het antwoord hieronder.

ChatGPT en Microsoft software

Met de samenwerking tussen Microsoft en OpenAI ontstaat er een mogelijkheid waarbij de slimme chatbot functies gebruikt zullen worden in Microsoft software zoals Word, Excel of Outlook. Op dinsdag 7 februari heeft Microsoft een event gehouden waarin een nieuwe functionaliteit van Bing werd gepresenteerd, de zoekmachine van Microsoft. Alhoewel voorlopig alleen vooraf gedefinieerde vragen gesteld kunnen worden (het voorbeeld hierboven over het etentje is een van die vragen) is het zeer waarschijnlijk dat de functionaliteit uitgebreid zal worden zodat ook andere vragen gesteld kunnen worden. Het toevoegen van de chatbot aan al bestaande Microsoft producten is hierdoor ook een stap dichterbij.

ChatGPT geïntegreerd in Business Central

Op dit moment worden chatbots voornamelijk gebruikt voor klantenservice. Later kunnen zij mogelijk ook gebruikt worden voor andere doeleinden en contexten. Chatbots worden bijvoorbeeld steeds meer gebruikt als hulpmiddel voor de HR afdeling waarbij werknemers FAQ vragen kunnen stellen die direct beantwoord kunnen worden zonder dat het personeelsboek doorgelezen hoeft te worden. Ook bij inwerktrajecten en trainingen kan de slimme software een uitkomst bieden. Er is een tendens dat chatbots ook meer de interne processen van bedrijven zullen gaan ondersteunen. De technologie van chatbots ontwikkelt zich in een sneltreinvaart. Momenteel functioneren ze voornamelijk op basis van vraag-antwoord en kunnen zij gebruikt worden bij het beperken van “handarbeid” zoals het opstellen van een e-mail of een blog. In de toekomst is het zeer aannemelijk dat chatbots gebruikt worden voor het starten of zelfs aansturen van processen. Denk hierbij aan het versturen van offertes, het maken van afspraken of misschien zelfs het starten van een productieproces op basis van behoeften. Handelingen die voorheen veel tijd kosten of zelfs niet mogelijk waren zouden chatbots wel kunnen uitvoeren.

OpenAI heeft een GPT model openbaar gezet zodat het door ontwikkelaars gebruikt kan worden in andere software. Het is dus mogelijk om een interface te maken tussen ChatGPT en Dynamics 365 Business Central. Een slimme ontwikkelaar heeft hier al een voorbeeld van gemaakt. Hij heeft een eenvoudige functionaliteit toegevoegd die gebruikers kan helpen bij het gebruiken en instellen van Business Central. Uit zijn test blijkt dat de resultaten van de chatbot nog niet accuraat genoeg zijn maar ondanks dat is de potentie van de software duidelijk zichtbaar. Gezien de laatste ontwikkelingen en publicaties van Microsoft zal ChatGPT voorlopig nog blijven. In hoeverre het wordt gebruikt om bestaande software te verreiken is nog een vraag maar het lijkt erop dat chatbots in de nabije toekomst een veel grotere rol zullen spelen.

De tekst van deze blog is niet gegenereerd door een chatbot. De afbeelding bovenin is gegenereerd met hulp van Dall E 2 AI (beschrijving: Painting of an orange and yellow happy customer support robot).

YOU GAC
Growing Together