Geplaatst op
20/03/2024
Leestijd
7 min leestijd
Categorie
Algemeen

Environment, Social en Governance (ESG)

Duurzaamheid staat bovenaan de agenda van organisaties die compliance en vooruitgang belangrijk vinden. En daarnaast, in 2024 worden organisaties wereldwijd geconfronteerd met nieuwe wettelijke rapportage-eisen die zijn ontworpen om de transparantie van de impact en vooruitgang op het gebied van Environment, Social en Governance (ESG) te vergroten. Deze regelgeving tilt de normen voor duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance naar een hoger niveau. Daarmee is het naleven van ESG-normen van enorm belang voor moderne organisaties. 

ESG rapportage: een mooie kans voor je organisatie

De nieuwe regelgeving verlangt van organisaties om meer gedetailleerde gegevens te verzamelen over hun activiteiten en waardeketens. Je moet als organisatie meer transparantie bieden over voortgang op het gebied van duurzaamheid. Echter, in plaats van dit te zien als een last, moet het worden gezien als een kans. Een dieper inzicht in de bedrijfsbrede activiteiten zal helpen om zowel de ESG- als bedrijfsprestaties te verbeteren, en het concurrentievermogen op lange termijn te vergroten. 

Record, report, and reduce your environmental impact 

Investeerders integreren steeds meer ESG-overwegingen in hun strategieën. Tegelijkertijd hechten steeds meer consumenten waarde aan duurzaamheid, waardoor elke organisatie actie en vooruitgang moet tonen. Dit is gunstig voor zowel het bedrijf, de mensen als de planeet. Of je nu wel of niet verplicht bent om conform de ESG wetgeving te rapporteren, het is een kans die eigenlijk iedere organisatie moet omarmen. Allereerst vanuit een moreel standpunt, maar ook om te waken over de compliance en de reputatie van je organisatie. 

Maar wat betekent deze nieuwe wet- en regelgeving nu eigenlijk voor organisaties? En hoe draagt Dynamics 365 Business Central hieraan bij? Je leest er meer over in dit blog. 

duurzaamheid ESG rapportage

Let’s talk sustainability 

Sustainability, oftewel duurzaamheid, is het voldoen aan de hedendaagse behoeften zonder de mogelijkheid om in eigen behoeften te voorzien voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Deze definitie werd in 1987 geïntroduceerd door de Brundtland Commissie van de Verenigde Naties. Sindsdien zijn vier hoofdprincipes geïdentificeerd om een duurzame toekomst te bereiken: koolstofnegatief zijn, waterpositief zijn, nul afval nastreven en gezonde ecosystemen behouden. 

Koolstof negatief: vermindering van directe uitstoot, gebruik van koolstofvrije energie, compensatie van gebruikte koolstofenergie en verwijdering van gebruikte koolstof uit het milieu. 

Water positief: het waterverbruik verminderen, het gebruikte water aanvullen en de toegang tot schoon water verbeteren. 

Nul afval: afval verminderen, plastic voor eenmalig gebruik elimineren en volledig recyclebare producten en verpakkingen maken. 

Gezonde ecosystemen: soorten behouden en habitats beschermen. 

Het verminderen van koolstofemissies, zowel direct als indirect, is een belangrijk aspect van duurzaamheid, waarbij technologieën zoals Internet-Of-Things (IoT) cruciaal zijn voor het verzamelen van gegevens en het nemen van gerichte acties. IoT stelt organisaties in staat om gegevens te analyseren en hierop te reageren, zodat je realtime de juiste beslissingen kunt nemen.  

Met relevante inzichten over je organisatie en klanten die deze nieuwe gegevensbronnen opleveren, is er een groot potentieel voor allerlei bedrijfstakken – waaronder productie, transport, energie, landbouw, detailhandel en overheid – om efficiënter te werken en nieuwe waarde aan klanten te bieden door de juiste IoT-oplossing te implementeren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de tooling in het Power Platform. Wanneer je bijvoorbeeld actief bent in de maakindustrie en je hebt producten die zijn uitgerust met IoT, dan kun je heel veel informatie verzamelen op afstand. Deze informatie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld afwijkingen te constateren, als notificatie naar een medewerker te versturen, die vervolgens direct kan bepalen of hiervoor een serviceopdracht moet worden aangemaakt, om deze vervolgens op te volgen of in te plannen bij een collega. 

ESG rapportage power platform

Kort gezegd kun je met IoT bedrijfsproblemen oplossen met behulp van eigen gegevens. Gebruik deze kennis om je bedrijfsvoering te veranderen en kosten te verlagen door middel van efficiëntere processen, zoals het verminderen van afval, het optimaliseren van operationele procedures, of het verkennen van nieuwe markten die alleen mogelijk zijn met nauwkeurige, real-time data. Haal een concurrentievoordeel uit IoT-technologie door eigen gegevens om te zetten in waardevolle inzichten en deze vervolgens om te zetten in concrete acties. 

De ESG rapportage en het belang van duurzaamheid 

Duurzaamheid is cruciaal om onze planeet bewoonbaar te houden. Om dit te bereiken, moeten we vooruitgang boeken op gebieden zoals het verminderen van afval, het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het beschermen van ecosystemen. Gelukkig stellen wij als individuen, maar ook bedrijven en overheden over de hele wereld ambitieuze doelen om dit te bereiken. 

Technologie speelt hierbij verschillende essentiële rollen. Industrieën transformeren hoe we energie verzamelen en gebruiken, zoals het uitbreiden van de output van hernieuwbare energiebronnen en het bouwen van milieuvriendelijkere voertuigen, huizen en commerciële structuren. Zonder tijdige en nauwkeurige gegevens om deze impact te meten, zullen we echter niet weten of we op de goede weg zijn. Dit is waar IoT van pas komt.  

Net zoals de beschikbaarheid en diversiteit van slimme apparaten de afgelopen twee decennia is geëxplodeerd, is ook het aantal en het type industriële IoT-apparaten toegenomen. Deze apparaten maken het mogelijk om temperaturen, neerslag en wildlife te monitoren, waardoor waardevolle gegevens kunnen worden verzameld, zelfs op afgelegen locaties. IoT-apparaten stellen ook overheden in staat om illegale activiteiten zoals stroperij, afvaldumping en het kappen van beschermde bossen op te sporen en aan te pakken. 

Nu de wetenschap achter de opwarming van de aarde, ontbossing en andere milieuproblemen steeds alarmerender wordt, zetten steeds meer mensen en organisaties zich in om hun impact op het milieu te verminderen of om te keren en bij te dragen aan een duurzame toekomst. Hoewel deze inspanningen goed bedoeld zijn, kunnen ze moeilijk te implementeren én te meten zijn. 

Een bekend voorbeeld is duurzame productie. Consumenten zijn bekend met de talloze certificeringen en standaarden die fabrikanten aannemen en promoten – vaak op de verpakking van producten – om mensen te helpen duurzame aankoopbeslissingen te nemen. 

Niet alle bedrijven of certificeringsprogramma’s zijn echter in staat om hun werkelijke impact effectief te meten – en het meten van de impact van koolstof is met name van vitaal belang. Daarom heeft Microsoft een gratis duurzaamheidsgids gemaakt op basis van zijn eigen ervaringen om CO2-negatief te worden. Deze gids kan bedrijven helpen om belangrijke doelen te bereiken. 

Duurzame technologieën en cloud computing 

Een gemeenschappelijke noemer in duurzame technologieën die worden ontwikkeld om klimaatverandering tegen te gaan, is cloud computing. Cloud computing is eenvoudigweg het leveren van computerdiensten, waaronder servers, opslag, databases, netwerken, software, analyses en intelligentie via het internet (“de cloud”). Cloud computing vermindert de impact op het milieu door: 

  • Minder energie nodig te hebben dan traditionele datacenters van bedrijven. 
  • Verbetering van de operationele efficiëntie van IT. 
  • Efficiëntere IT-apparatuur. 
  • De efficiëntie van datacenters te optimaliseren. 

Een casestudy van Microsoft uit 2018 toonde aan dat het verplaatsen van on-premises workloads naar de cloud de CO2-footprint van bedrijven met wel 98 procent kan verminderen. Met Dynamics 365 Business Central beschik je over SaaS software (“in de cloud”), waardoor je hier je bijdrage aan levert.

Compliance met duurzaamheidsvoorschriften realiseren met Business Central 

Later in dit jaar wordt functionaliteit in Dynamics 365 Business Central toegevoegd waarmee je de duurzaamheidsactiviteiten van je organisatie kunt verzamelen en rapporteren. De oplossing vormt de basis die zal worden gebruikt voor naleving van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie en andere ESG-normen. 

duurzaamheid rapportage in business central

ESG rapportage met Business Central

Ontdek binnenkort de nieuwe uitbreidbare functionaliteit waarmee je eenvoudig een breed scala aan duurzaamheidsinformatie kunt vastleggen en rapporteren, inclusief zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten, en zowel toekomstgerichte als retrospectieve gegevens. Deze tool stelt kleine en middelgrote organisaties in staat om uitgebreide duurzaamheidsrapporten te leveren, terwijl tegelijkertijd actief de uitstoot kan worden verminderd. Bovendien waarborgt deze oplossing de naleving van de CSRD van de Europese Unie, waardoor je als bedrijf voldoet aan de verhoogde rapportagevereisten voor duurzaamheid. 

Je kunt Duurzaamheidsdagboeken en Terugkerende duurzaamheidsdagboeken gebruiken om gegevens vast te leggen, op basis van het Uitstootrekeningenstelsel. Je kunt verschillende uitstootgroepen, subgroepen en formules gebruiken om het verzamelen van uitstoot zo eenvoudig mogelijk te maken. Deze functie heeft ook Duurzaamheidsposten waar gegevens worden vastgelegd en gebruikt voor rapportage. Het is belangrijk om te weten dat Business Central naast de CO2-footprint ook andere uitstoot ondersteunt. 

Profiteer van gestroomlijnde bedrijfsprocessen en verbeterde productiviteit. De eerste release legt de basis voor toekomstige uitbreidingen en automatisering, met voortdurende verbeteringen om jouw organisatie te ondersteunen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Ben je benieuwd hoe wij je daarmee kunnen helpen? Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op! 

YOU GAC
Growing Together