On
30/01/2018
Category
Algemeen

AVG privacywet bekend bij meerderheid Nederlandse organisaties, slechts twintig procent verwacht op tijd klaar te zijn

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Uit een enquête van Microsoft onder 600 Nederlandse directeuren en IT-Managers blijkt dat een meerderheid bekend is met de wetgeving en de eisen die deze aan de organisatie stelt. Hoewel die meerderheid positief is over de nieuwe wetgeving, verwacht slechts een vijfde van de organisaties op 25 mei ook aan de AVG te kunnen voldoen.

Zoals ook eerder vermeld door GAC gaat de AVG een belangrijk speerpunt vormen van de Digitale Transformatie. Deze wet beschermt de privacy van inwoners van de EU. Organisaties worden verantwoordelijk gemaakt voor gegevens die ze opslaan, moeten inzage in data geven en kunnen verantwoordelijk gehouden worden als er data lekt. Uit het onderzoek van Microsoft kwam een positieve houding van organisaties over de wet.

Werk aan de winkel

Ondanks de positieve houding, werd ook duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Bijna de helft van de organisaties grijpt naleving van de AVG aan om interne processen te verbeteren. Toch geeft slechts zes procent aan nu al klaar te zijn voor de AVG en verwacht maar twintig procent op 25 mei 2018 te voldoen aan de eisen. GAC kan organisaties die zich voorbereiden op de AVG ondersteunen. Daarmee worden niet alleen boetes voorkomen, maar kunnen ook nieuwe mogelijkheden geschept worden om de klantvriendelijkheid te verhogen.

YOU GAC
Growing Together