'Één applicatie voor alle processen'

In het kort..
Organisatie
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
Software oplossing
CRM en Power BI
Aantal gebruikers
150
Branche
Dienstverlening - Arbeidsbemiddeling

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemiddelingsbedrijf. In de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen voeren zij de Participatiewet uit. Kernactiviteit is het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Zij hebben gekozen voor het Microsoft Dynamics 365 platform en werken nu volledig in de cloud. Het succes van de implementatie drijft verdere optimalisatie van de oplossing voort.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen over de Digitale Transformatie met GAC
In 2019 ontving Werkbedrijf Rijk van Nijmegen voor het tweede jaar op rij een Digitale Koploper Award. De Digitale Innovatie Koploper Award (DiKA) is door GAC ingevoerd om toporganisaties te erkennen die op inspirerende wijze invulling geven aan de Digitale Transformatie. Deze video werd opgenomen om het bedrijf tijdens Smart Central 2019 voor te stellen.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen aan het woord
“In april 2019 zijn wij live gegaan met Dynamics 365,” vertelt Karel Meijer, projectleider bij Rijk van Nijmegen. “Vanaf dat moment werken wij in de cloud. Voordeel is dat een grote groep jonge werknemers zich hier direct in herkent en eigenlijk niet anders werkt dan ze privé al doen.” Ook maakt de cloudomgeving het beheer van on-premise oplossingen bij klanten eenvoudiger. Anton van Gemert, directeur ICT: “Het was voor ons een uitdaging om een applicatie te ontwikkelen met behulp van het innovatieve platform Dynamics 365. We hebben gekozen voor een EVA1-oplossing, dat staat voor Eén Voor Allen, Oftewel: één applicatie voor alle (of zo veel als mogelijk) processen. In deze nieuwe omgeving zullen wij de komende jaren gaan werken. Voor onze beheerders betekent dit dat zij hun traditionele beheeractiviteiten moeten gaan veranderen naar het beheren van een innovatieve omgeving die veel meer op de cloud gericht is dan on-premise.”

Inrichting op maat
Henk de Groot, afdelingshoofd Informatie & Applicatiebeheer. “De mensen op mijn afdeling beheren de gemeentelijke applicaties, veelal on-premise. Met de komst van Dynamics 365 heeft dat voor ons een belangrijk instrument binnengebracht waarmee we ook de inrichting voor de klant veel meer op maat kunnen verzorgen. Dat ging niet vanzelf, maar we zijn er als organisatie uiteindelijk een stuk op vooruit gegaan. Nu zijn we veel meer klaar om de nieuwe mogelijkheden binnen ons beheer toe te passen.”

Growing Together
Karel Meijer: “Afgelopen jaar hebben we samen met GAC hard gewerkt aan fase 1. Nu staan we aan de vooravond van fase 2 en verdere optimalisatie. We hebben beiden veel geleerd van fase 1 en dat gaan we toepassen in fase 2.”

We zijn inmiddels bezig met voorbereidingen voor de tweede fase
"
Karel Meijer
Projectleider Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Flash forward naar januari 2021
“We hebben de voorbereidingen voor de tweede fase grotendeels afgerond,” vertelt Karel. “Met de in de EVA1 opgedane ervaringen hebben we nu bij het project EVA2 gekozen voor een wat andere aanpak. In het afgelopen jaar hebben we die aanpak als pilot al in een kleiner, afgebakend project ingezet. Met succes. Daarnaast hebben we afgelopen jaar ook Dynamics for Marketing geïmplementeerd, wederom in het kader van één platform voor alle processen. Door deze uitrol nemen we verder afscheid van verouderde applicaties en krijgen we een nog beter integraal beeld over alle arbeidsparticipatiewetten heen. Dit is mogelijk dankzij PowerBI waarop dashboards ook op mobiele devices getoond kunnen worden. EVA2 wordt weer een omvangrijk en complex project, maar we hebben vertrouwen in een goede afloop en hebben er dus zin in. Op dit moment oriënteren we ons ook op een nieuw financieel informatiesysteem. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een oplossing binnen hetzelfde platform, in dit geval dus Business Central.”

Susan helpt je op weg

Weten wat er voor jouw bedrijf mogelijk is?

YOU GAC
Growing Together