'Voorbereiden op de toekomst'

In het kort..
Organisatie
SIDN
Software oplossing
Business Central
Aantal gebruikers
7 users
Branche
Dienstverlening - Domeinregistratie

SIDN beheert alle .nl-domeinnamen. Dit zijn er inmiddels ruim 6 miljoen. Naast dat het bedrijf vlekkeloze registratie mogelijk maakt, zorgt SIDN ervoor dat de domeinnamen wereldwijd bereikbaar zijn, deelt het haar kennis en steunt het initiatieven voor een beter en veiliger internet. Omdat SIDN’s huidige financiële pakket niet meer voldeed, is besloten om Business Central te implementeren. Hiermee wil SIDN een efficiencyslag maken en zich beter voorbereiden op toekomst.

Ondersteunende i.p.v. beperkende software
“In de afgelopen 10 jaar is in ons huidige financiële pakket verouderd en is er behoorlijk wat maatwerk aangebracht,” vertelt Guus Klein, interim controller bij SIDN. “Dit zorgt voor een relatief complexe inrichting waarbij de eindgebruiker afhankelijk is geworden van andere partijen. Ook vraagt het beheersen van de omgeving om specifieke kennis en vragen nieuwe updates vanwege het maatwerk veel (test)capaciteit van de organisatie. Om dit in de toekomst te voorkomen willen we graag zoveel mogelijk naar de standaard. Hiermee hopen we efficiency te behalen én weer te ervaren dat een softwarepakket een ondersteunende factor kan zijn, in plaats van een beperkende.”

De keuze voor GAC
“In de zomer van 2020 begonnen we ons te oriënteren. In eerste instantie keken we naar Dynamics 365 Finance & Operations, maar dat pakket bleek te groot en omslachtig. Toen kwamen we op het spoor van Business Central. We hebben een paar leveranciers benaderd; GAC was er daar één van. We hadden al snel het gevoel dat zij onze business begrepen en wisten hoe de vertaalslag te maken in een financieel pakket. Er zit veel expertise, dat kwam al in het voortraject naar voren.”

De oplossing
“We hebben gekozen voor Business Central volgens de standaard inrichting. Daarnaast worden er met een aantal andere pakketten koppelingen gemaakt, zodat we in ieder geval de mogelijkheid hebben om data uit te wisselen. Op dit moment loopt de diagnosefase waarbij we gezamenlijk kijken naar de gewenste inrichting. Vervolgens volgt in Q1 de implementatie- en testfase. We streven naar een livegang rond maart 2021.”

De verwachtingen
“Ik hoop dat de implementatie van Business Central zorgt voor efficiëntere processen. Het wordt nog een uitdaging om alle interne processen te stroomlijnen, met name omdat andere afdelingen ook recentelijk zijn overgestapt op andere applicaties. Op het gebied van rapportages verwacht ik winst te behalen, vooral door de integratie met het Power Platform, waar Power BI een goed voorbeeld van is. Prettig als we straks meer inzicht en informatie hebben, waar dan ook. Tot slot vind ik het een voordeel dat dit nieuwe pakket een cloudoplossing is. Zo draai je niet alleen automatisch mee met periodieke updates, maar vraagt het qua beheer ook minder van je eigen organisatie. Dat was voor ons een belangrijke voorwaarde.”

Susan helpt je op weg

Weten wat er voor jouw bedrijf mogelijk is?

YOU GAC
Growing Together