Geplaatst op
19/01/2023
Leestijd
4 min leestijd

Naar verwachting stappen tot 8,5% van de verzekerden over van zorgverzekeraar. Hoe ga jij als toeleverancier in de zorg daarmee om? In dit blog vertellen we je er meer over.

Hoe en wanneer kom ik er achter?

Uiteindelijk kom je er achter, de declaratie is afgewezen omdat jouw cliënt naar een andere zorgverzekeraar is overgestapt. En dan begint het vaak, het maken van aanpassingen in de huidige transacties om uiteindelijk opnieuw de declaratie in te kunnen dienen. Voor iedere cliënt betekent dat veel werk en de vergoeding voor de geleverde zorg komt later.

Gemiddeld genomen stappen per jaar tussen de 6 en 7% van de verzekerden over. In 2023 vervalt de korting op een collectieve basiszorgverzekering. Ook de hoge inflatie en toenemende prijsverschillen leiden ertoe dat meer verzekerden op zoek gaan naar manieren om te besparen, bijvoorbeeld door een hoger eigen risico aan te gaan. Mede daardoor is het aantal overstappers voor 2023 naar verwachting 8,1 tot 8,5%, meer dan 1.4 miljoen mensen! (bron: Aantal overstappers hoger dan voorgaande jaren | Vektis.nl)

Wat betekent dit voor jouw bedrijf, voor de bezetting van het personeel en de cashflow?

Naar verwachting stappen tot 8,5% van de verzekerden over van zorgverzekeraar

Geef jij hulpmiddelen in bruikleen?

Binnen de medische hulpmiddelenbranche worden producten in bruikleen gegeven aan cliënten. Denk daarbij aan mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen maar ook producten zoals verpleegbedden, CPAP apparatuur en voedingspompen. De kosten van deze hulpmiddelen worden vaak periodiek vergoed en normaliter eindigt deze vergoeding wanneer de cliënt deze producten niet meer nodig heeft.

Maar wat als een patiënt een medisch hulpmiddel in bruikleen heeft en van zorgverzekeraar wisselt? En wat is de impact wanneer het gebruikte hulpmiddel eigendom is van de oorspronkelijke zorgverzekeraar? En wat is de inspanning wanneer dit voor vele cliënten geldt en de bijbehorende administratie binnen een korte periode weer op orde moet zijn om tijdig op de juiste wijze te kunnen declareren?

Een soortgelijke situatie geldt voor verbruiksartikelen en toebehoren van medische hulpmiddelen die periodiek worden geleverd zoals stoma- en incontinentiemateriaal en producten voor diabetes.

Overstappen kan dan betekenen dat andere producten moeten worden geleverd en voorwaarden voor levering en de bijbehorende vergoedingen veranderen. Dat leidt tot veel werk in een korte periode.

Dat kan toch beter?

De Medical365 oplossing van GAC wordt al meer dan 20 jaar gebruikt door bedrijven die deze problematiek kennen. In deze oplossing zijn functies opgenomen om de verwerking van overstappers maar ook tussentijdse mutaties zoals overlijden goed op te kunnen volgen. En uiteraard worden de contractvoorwaarden van zorgverzekeraars en onderliggende labels in deze oplossing vastgelegd en toegepast.

Een begin is de COV, controle op verzekeringsrecht. Deze functie wordt binnen Medical365 ad-hoc, automatisch op belangrijke stappen in het proces én periodiek uitgevoerd. Zodat tijdens de transactie, bijvoorbeeld een levering, de juiste zorgverzekeraar en verzekeringspakket bekend zijn. Maar ook periodiek wanneer een cliënt bijvoorbeeld een medisch hulpmiddel in bruikleen heeft. Dan is er direct een duidelijk overzicht van de wijzigingen en de impact hiervan voor jouw bedrijfsvoering.

Daarnaast beschikt Medical365 over krachtige functionaliteit om vereenvoudigd hulpmiddelen om te ruilen en op de juiste wijze te declareren. En om huidige periodieke leveringen te stoppen en op de juiste wijze weer opnieuw op te starten. Dit alles om tijdig en zo eenvoudig mogelijk om te kunnen gaan met overstappers.

We zijn ons er als GAC van bewust dat zelfs met het gebruik van Medical365 er nog steeds impact is op uw organisatie door overstappers van zorgverzekeraars. Ook omdat verschillen tussen contractvoorwaarden van zorgverzekeraars relatief groot zijn en logistieke handelingen vereist kunnen zijn. Samen met collega ICT bedrijven in de zorgsector maken we ons hard om de zorg gerelateerde regeldruk vanuit de EU en Nederland te verminderen en meer praktijkgericht te maken. Iets wat in de praktijk niet eenvoudig blijkt.

GAC heeft als doel met Medical365 de impact van de regeldruk in de zorg zo laag mogelijk te houden. Voor overstappen maar ook binnen het reguliere zorgproces.

Uiteraard praten we graag met jou verder wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie, neem gerust contact met ons op.

YOU GAC
Growing Together