Geplaatst op
08/03/2024
Leestijd
3 min leestijd
Categorie
Business Central

Op het gebied van logistiek heeft de semiproces industrie de nodige uitdagingen die we in andere vormen van de industrie en handel niet of in beperkte mate tegenkomen. Denk hierbij aan de bulk hoeveelheden van grondstoffen en eindproducten, de noodzaak om batchnummers te registreren en de vele wettelijke verplichtingen. Om niet terug te vallen op allerlei externe systemen of Excel bestanden worden er in de procesindustrie extra eisen aan het ERP systeem gesteld. Hieronder volgen enkele van deze eisen die met Probatch365 van GAC Business Solutions kunnen worden ingevuld.  

Maak bulkverplaatsingen makkelijk 

Tientallen pallets, IBC’s of Big Bags met hetzelfde product maar in net iets afwijkende hoeveelheden verplaatsen, vraagt van de magazijnmedewerkers veel administratieve handelingen en een hoge mate van nauwkeurigheid. Zelfs met ondersteuning van een scanner. Bij elke handeling moet namelijk worden vastgelegd hoeveel er wordt verplaatst en welk batchnummer dit heeft. Een kleine administratieve fout en er blijft volgens het systeem ergens 1 kilo, 1 liter of 1 stuk op een locatie aanwezig, terwijl toch echt de hele pallet is verplaatst. En voor die ene samengestelde pallet is de registratie al helemaal een draak. Bij elke verplaatsing moet opnieuw worden vastgelegd: “zoveel keer product x, zoveel keer product y etc.” 

In dit soort gevallen is het efficiënter om bij binnenkomst (of na productie) van de goederen eenmalig een zogenaamde lastdrager te definiëren. Elke pallet, Big Bag of IBC krijgt hierbij zijn eigen code of kentekenplaat en de inhoud van deze lastdrager wordt geregistreerd. Vanaf dat moment is het scannen van de unieke lastdragercode voldoende om een magazijnverplaatsing vast te leggen en kunnen er geen administratieve fouten meer worden gemaakt. 

erp procesindustrie

 

 ProBatch365 ondersteunt het gebruik van lastdragers en zorgt voor het eenvoudig aanmaken hiervan. 

Productieaanvulling 

In de semiproces productie worden de machines vaak voorzien van grondstoffen vanuit silo’s of vanuit bulkcontainers en Big Bags die bij of boven de machine worden geplaatst. ERP systemen gaan er vaak vanuit dat alleen de benodigde grondstofhoeveelheid voor een productieorder uit het magazijn wordt gepakt. Als een productieorder 300 kg van een grondstof nodig heeft en deze zit in bulk containers van 500 kg, blijft er administratief 200 kg over die voor een andere productieorder kan worden gebruikt en dit terwijl in de praktijk de volledige bulkcontainer niet beschikbaar is.  

ProBatch365 optimaliseert dit proces door de complete lastdrager toe te wijzen aan een productieorder, deze op een productielocatie te laten plaatsen en na productie het daadwerkelijke restant weer op een magazijnlocatie beschikbaar te maken. 

 erp procesindustrie 

Gevaarlijke stoffen in het magazijn 

Zowel in de chemie als pharma hebben we te maken met gevaarlijke stoffen. Of het nu gaat om stoffen die gevaarlijke reacties aan kunnen gaan of om opiaten. Er worden hoge eisen aan de opslaglocaties gesteld. Zo mogen in de chemie vaak bepaalde stoffen niet naast elkaar worden opgeslagen in verband met reacties die ze aan zouden kunnen gaan en in de pharma hebben we vaak te maken met goederen die in een koelkast of vriezer moeten worden opgeslagen of zelfs achter slot en grendel in een kluis. Een ERP-systeem zal dus een voorstel moeten maken waar goederen mogen of moeten worden opgeslagen.  

Daarnaast zijn er ook wettelijke verplichtingen. Zo moet een gevaarlijke stoffen register aanwezig zijn, waarbij niet alleen de hoeveelheden van de gevaarlijke stoffen worden bijgehouden maar ook de gevarenklasse en de bijbehorende safety data sheets (veiligheidsbladen).  

 

 

Optimaliseer je logistiek met een ERP systeem voor de procesindustrie 

Heb jij je logistiek al geoptimaliseerd of kan je daar wat hulp bij gebruiken? Neem contact met ons op en wij helpen je graag op weg! 

 

YOU GAC
Growing Together