Geplaatst op
12/10/2022
Leestijd
4 min leestijd
Categorie
Business Central

Release Wave 2 van 2022 omvat alle nieuwe functionaliteiten die gepland staan om tussen oktober 2022 en maart 2023 op de markt te komen. De eerste functionaliteiten van deze wave worden op dit moment uitgerold als versie 21 van Dynamics 365 Business Central. In deze blog behandelen we de belangrijkste onderwerpen. Alle genoemde onderdelen zijn algemeen beschikbaar vanaf oktober 2022.

Schakelen tussen bedrijven in verschillende omgevingen

Wat meteen opvalt bij het openen van Business Central is een nieuwe knop rechts bovenin het scherm waar de naam van de huidige omgeving wordt getoond. Zodra je op deze knop klikt, wordt een overzicht van alle beschikbare omgevingen en hun bedrijven getoond en is het mogelijk om vanuit dit overzicht een ander bedrijf te openen, eventueel in een nieuw tabblad. Het maken van snelkoppelingen of het gebruik van favorieten is dus niet meer nodig.

Moderne actiebalk

De aanpassingen in de actiebalk maakt het beter mogelijk om gerelateerde acties bij elkaar te houden en te voorkomen dat dezelfde actie in meerdere menu’s beschikbaar is. Zo wordt het geheel overzichtelijker, vooral voor nieuwe gebruikers van Business Central. Daarnaast is het menu Navigeren dat voorheen op sommige pagina’s beschikbaar was, verwijderd en is de inhoud samengevoegd met het entiteitsmenu. Het entiteitsmenu is een menu dat de naam van de entiteit heeft die op een pagina wordt weergegeven, zoals Klant op Klantenkaart of Order op Verkooporder. Dit is nu het primaire menu voor informatie over de huidige record.

Er is nu ook  meer flexibiliteit in de manieren waarop menu’s kunnen worden aangepast aan ieders doel en voorkeur. Dat betekent dat eerdere beperkingen voor acties en verplaatsing daarvan niet langer gelden. Zo kunnen gebruikers pagina’s veel beter personaliseren en profielen configureren.

Tenslotte zijn er nog een aantal optionele wijzigingen die eerst moeten worden geactiveerd aangezien ze niet meteen met de upgrade worden ingeschakeld. Meer informatie is hier te vinden.

Automatisch opslaan terwijl u werkt

In Business Central worden wijzigingen in afzonderlijke velden onmiddellijk opgeslagen zodra je het veld verlaat of de focus naar een ander element op de pagina verlegt, in plaats van alleen op te slaan wanneer de pagina wordt gesloten. Voorheen was dit gedrag alleen ingeschakeld voor enkele UI-elementen, maar vanaf deze release is dit gedrag van toepassing op alle Business Central-clients, inclusief de desktop-webclient, tabletclient, telefoonclient, Outlook-invoegtoepassing, Teams-app en ingesloten exemplaren van de client in andere toepassingen. Je kan zelf bepalen of je gebruik wenst te maken van deze nieuwe functie. De indicator voor opslag geeft de status van gegevens op de pagina nauwkeuriger weer, zelfs wanneer je met meerdere tabbladen of browservensters werkt.

Financiële rapportage vervangt rapportageschema’s

Om het vooral voor nieuwe gebruikers makkelijker te maken worden onder de nieuwe naam Financiële rapportage, de reeds bekende rapportageschema’s getoond. Het werken met deze rapportageschema’s is niet gewijzigd, er worden alleen andere termen gebruikt. Zo wordt Standaardkolomlay-out voortaan getoond als Kolomdefinitie. Waar voorheen de naam van het rapport gelijk was aan het rapportageschema, is het nu mogelijk om in twee rapportages hetzelfde rapportageschema (Rijdefinitie) te gebruiken.

Nieuwe speciale API’s gebruiken voor financiële rapportage

Gerelateerd aan het voorgaande biedt deze release speciale API’s voor financiële rapportages. Hiermee wordt het eenvoudiger om uw eigen op Excel gebaseerde financiële rapporten samen te stellen. Je kunt de API’s ook gebruiken in Power BI via de Business Central Power BI-connector.

De nieuwe API’s en gegevenssets worden gemaakt voor geselecteerde gegevens, zijn te vinden onder Geavanceerde API’s en worden reportsFinance/beta genoemd. De eerste toegewezen gegevenssets bestaan uit gegevens voor:

  • Grootboekgegevens, inclusief grootboekbudgetten en dimensies
  • Boekhoudperioden en business units
  • Klanten, leveranciers en grootboekposten, met inbegrip van gedetailleerde grootboekposten
  • Webhook-abonnementen en entiteitsdefinities

Zoekfunctionaliteit uitgebreid naar regels van geboekte én open documenten

Via de algemene zoekfunctie kan nu worden gezocht naar regels van geboekte én open documenten om een volledig overzicht te krijgen van de regels die aan alle documenten hangen. Door bladwijzers te gebruiken, kunnen deze pagina’s aan de startpagina worden gekoppeld.

Verschillende lay-outs voor rapporten

Deze functie stelt uw organisatie in staat om meerdere lay-outs (zoals Excel-lay-outs) te hebben voor dezelfde rapportage. Voor een ander doel, kan een andere lay-out worden gedefinieerd. Bij het opvragen van een rapport kan vervolgens één van de beschikbare lay-outs worden geselecteerd.

Daarnaast is het mogelijk om een rapport naar de rapportinbox te sturen waardoor de gebruiker niet langer wordt geblokkeerd totdat het rapport klaar is.

Flexibel sorteren in een Planningsvoorstel

Met deze aanpassing komt manier van werken met een Planningsvoorstel en Inkoopvoorstel op één lijn door de gebruiker in staat te stellen regels op beide pagina’s te sorteren op een kolomnaam. Standaard worden regels gesorteerd op het veld Artikelnr. Als je regels met orders op meerdere niveaus wilt weergeven, sorteer je op het veld Ref.-ordernr. om verschillende artikelen uit dezelfde order te groeperen. Met de velden MPS-order en Planningsniveau kan de hiërarchie van regels worden verduidelijkt.

Invoer van variantcodes verplicht maken

Met deze Release Wave kunnen beheerders eisen dat gebruikers de variant opgeven in documenten en dagboeken voor artikelen met varianten. Dit voorkomt fouten bij het invoeren van gegevens voor artikelen met varianten. Je activeert de mogelijkheid door naar de pagina Voorraadinstellingen te gaan en het veld Variant verplicht indien aanwezig te selecteren.

Je kan deze algemene instelling eventueel voor specifieke artikelen overschrijven.

Artikelkosten boeken voor elke stap van het proces

Bij aankopen bestaan de werkelijke kosten van een ingekocht artikel uit de inkoopprijs van de leverancier en alle bijkomende directe artikeltoeslagen voor afzonderlijke ontvangsten of retourverzendingen. Bij verkopen kunnen de verzendkosten van het verkochte artikelen net zo belangrijk zijn voor uw bedrijf als de leveringskosten van aangekochte artikelen. Om je te helpen de kosten te volgen en de waarde vast te leggen, biedt deze Release Wave meer flexibiliteit over hoe en wanneer artikelkosten moeten worden geboekt.

Artikelen traceren die in projecten worden gebruikt, inclusief picks

Vanaf deze release is het mogelijk om de artikeltracering toe te passen op taakplanningsregels. Gebruikers kunnen de actie Artikeltraceringsvenster op de pagina Projectplanningsregels vinden en in een eerder stadium een specifiek partij-, serie- of pakketnummer definiëren. Artikeltracering is ook een vereiste voor een aantal scenario’s, zoals voorraadpicks of planning voor specifieke artikeltracering.

Je kan artikeltracering alleen specificeren voor regels van het type Budget of Budget en factureerbaar. Alle opgegeven serie- en partijnummers zijn alleen van invloed op het verbruiksgedeelte van het proces en worden overgedragen naar taakjournaalregels, het voorraadpickproces en het magazijnpickproces. Artikeltracering wordt echter niet overgedragen naar verkoopfacturen.

Nieuw veld Btw-datum in documenten en posten

Aangezien sommige landen of regio’s vereisen bij btw-aangiften een andere datum te gebruiken dan de boekingsdatum. Denk hierbij aan de documentdatum of zelfs een andere datum. Om deze reden is het nieuwe veld Btw-datum opgenomen in alle inkoop- en verkoopdocumenten, evenals in dagboeken. Stel je ontvangt een inkoopfactuur met documentdatum 5 oktober waarvan de kosten betrekking hebben op september. Als boekingsdatum wordt dan 30 september gebruikt en de btw zal ook worden geboekt op 30 september. Echter door in de inkoopfactuur de btw-datum gelijk te laten lopen met de documentdatum (in dit geval 5 oktober), wordt een btw-post aangemaakt met deze datum (naast de boekingsdatum). Bij het maken van de btw-aangifte kan worden gekozen voor een Type btw-datum: boekingsdatum, documentdatum of btw-datum.

Gelicentieerde gebruikers sneller bijwerken vanuit Microsoft 365

Om nieuwe gebruikers toe te kunnen voegen aan Business Central wordt gezocht in Microsoft 365. Vooral bij grotere organisaties kan dit proces een tijdje duren. Doordat vanaf deze update alleen wordt gezocht naar gebruikers met een geldige Business Central licentie, verloopt het proces sneller.

OneDrive-integratie

Microsoft blijft investeren in de samenwerking tussen Dynamics 365 en Microsoft 365. Zo wordt het nu mogelijk om rechtstreeks vanuit de browser te bewerken in Excel, Outlook te gebruiken om documenten (bijlages) rechtstreeks vanuit Business Central te delen, het aantal kopieën van hetzelfde bestand te beperken door het openen of delen van het bestand dat al bestaat in OneDrive en een preview van een koppeling delen naar Teams naast de url.

Beheerders hebben toegang tot de OneDrive-installatiehandleiding in Business Central om op te geven welke functies verbinding kunnen maken met OneDrive voor Bedrijven, hetgeen meer controle geeft.

Wil je meer informatie over deze release of Business Central in het algemeen? Neem dan contact met ons op, want we informeren je graag!

YOU GAC
Growing Together