Copilot is een geavanceerde AI-assistent die tijd kan besparen en productiviteit verhogen door gebruikers te ondersteunen bij het opzoeken van informatie, het automatiseren van taken en het oplossen van complexe problemen. Of het nu Microsoft 365 applicaties zoals Word of Excel betreft, de Edge webbrowser of bedrijfstoepassingen zoals Dynamics 365 Project Operations of het Power Platform. Hieronder gaan we in op de taken waar de Copilot medewerkers kan ondersteunen bij het werken in Project Operations. 

Genereren van taakplannen 

Projectmanagers kunnen realistische, door AI gegenereerde aanbevelingen voor de taakstructuur van een project krijgen. Copilot analyseert de projectnaam en -beschrijving van het project en genereert vervolgens projecttaken inclusief een voorgestelde duur en inspanning van elke taak. De gegenereerde taken kunnen door de projectmanager naar wens worden aangepast. 

copilot projecten

Risicobeoordelingen 

Copilot kan helpen bij het identificeren en evalueren van mogelijke risico’s binnen projecten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de metagegevens van een project, zoals de scope, de planning en het budget van het project. Het plan voor risicobeperking biedt een reeks aanbevolen stappen die projectmanagers kunnen gebruiken om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken en te minimaliseren en belanghebbenden te waarschuwen voor factoren die de voortgang van het project kunnen belemmeren. Dit helpt bij het proactief beheren van risico’s en het nemen van passende maatregelen. 

project service automation

Projectstatusrapporten 

Met Copilot kunnen gebruikers eenvoudig statusrapporten genereren voor hun projecten. Dit gebeurt op basis van op basis van key performance indicators (KPI’s), werk en financiële activiteiten die in het project zijn vastgelegd en helpt bij het monitoren van de voortgang. Er kan worden gekozen voor een intern of een extern statusrapport dat eenvoudig kan worden aangepast en gedeeld en bovendien wordt opgeslagen op het moment dat het wordt gegenereerd. 

projectstatusrapporten

Interactieve chatfunctie 

Gebruikers kunnen binnen de applicatie vragen stellen, taken genereren en relevante informatie ontvangen alsof ze met een chatbot communiceren. 

chatfunctie

Mignon helpt je graag verder!

Meer weten?

YOU GAC
Growing Together