Het facturatieproces verbeteren

Zorg voor een gestroomlijnd facturatieproces

Het facturatieproces is belangrijk voor elk bedrijf maar neemt vaak veel tijd in beslag. Vaak worden de uren die moeten worden doorbelast geregistreerd in een ander systeem dan het financiële systeem. Dat levert ingewikkelde koppelingen en/of handmatig werk op en de kans op fouten in dit belangrijke proces wordt groter. En wat te denken van vaste prijstermijnen en maandelijks terugkerende abonnementen? Hoeveel tijd kost het je organisatie om die telkens te factureren? Klanten hebben behoefte aan duidelijkheid als het gaat om facturen. Dit kun je alleen maar bieden als je een gestructureerd systeem hebt, waarbij specificaties samen met de factuur uit het systeem rollen. Hiermee voorkom je vragen en het moeten versturen van creditnota’s.

Je facturatieproces verbeteren

Uren verantwoorden en factureren in één systeem

Uren schrijven op de lopende projecten doen je medewerkers in PSA365. Met de speciale app zorg je ervoor dat dit heel gemakkelijk en overal kan worden gedaan. De relatiebeheerder van de klant kan van het project vervolgens de uren controleren overboeken of uitstellen daar waar nodig en zo bepalen of de uren kunnen worden doorbelast. Factuurvoorstellen worden met één druk op de knop aangemaakt en indien nodig aangepast. Het daadwerkelijk boeken en verzenden doet PSA365 met de hulp van Business Central. Specificaties van de uren zijn natuurlijk meteen beschikbaar. In PSA365 komen alle bedrijfsprocessen bij elkaar en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een traditioneel CRM en ERP systeem. Je maakt gebruik van een volledig geïntegreerd platform.

Je facturatieproces verbeteren met de juiste software

Accurate urenbewaking voorkomt afboekingen

Zorg ervoor dat afgeronde opdrachten en/of taken tijdig worden afgesloten en dat de juiste teams worden gekoppeld aan nieuwe opdrachten. Hiermee wordt de kans dat in de weekstaat de juiste opdracht wordt geselecteerd aanzienlijk vergroot. Hierdoor hoeft achteraf minder te worden gecorrigeerd, kan er sneller worden gefactureerd én kun je je facturatieproces verbeteren. Door wekelijks de geschreven uren te controleren en af te zetten tegen het budget, worden budgetoverschrijdingen eerder geconstateerd en afboekingen voorkomen. Maak bovendien gebruik van Power Automate om automatisch te laten signaleren op budgetoverschrijdingen. Eventuele fouten in de weekstaten kunnen tijdens het accorderen worden gecorrigeerd, door deze over te boeken naar de juiste opdracht, waardoor de uren meteen goed staan voor de facturatie.

"Ik help u graag om de marktleider van morgen te worden."
Roel van Zon
Directeur Business Development
Een optimaal facturatieproces

Bespaar tijd door te werken met vaste prijzen en abonnementen

Het verdienmodel binnen de zakelijke dienstverlening is momenteel aan het veranderen. Waar in het verleden bijna alles werd doorbelast op basis van ‘uurtje-factuurtje’, al dan niet met voorschottermijnen, wordt steeds meer gefactureerd op basis van vaste prijzen of abonnementen. PSA365 biedt beide mogelijkheden. Per klant en per contract wordt in CRM ingesteld of wordt gewerkt met een vaste prijs die in (ongelijke) termijnen wordt doorbelast of op basis van een abonnement met vaste periodieke bedragen. De periodieke facturen kunnen zonder tussenkomst van de declarant door de financiële administratie vanuit Business Central worden verzonden. In beide gevallen worden de uren op de normale manier verantwoord op een opdracht, waardoor altijd inzicht bestaat in het behaalde resultaat. Een foutloos facturatieproces, dus.

Ook jouw facturatieproces verbeteren?

Een volledig klantbeeld waar alle data bij elkaar komt

PSA365 bestaat uit 2 belangrijke componenten. Enerzijds een CRM-systeem om klanten te beheren, de projecten en medewerkers te plannen, uren te schrijven en te factureren. Anderzijds een financieel systeem ter ondersteuning van de financiële afhandeling van de facturatie, inkoop en bankverwerking. Om te voorkomen dat gebruikers van het CRM-systeem ook toegang moeten krijgen tot het financiële systeem bevat PSA365 op diverse plekken (financiële) informatie vanuit Business Central. Denk hierbij aan openstaande facturen en lopende abonnementen. Op deze manier wordt in het CRM-systeem een volledig 360° klantbeeld opgebouwd met data afkomstig uit verschillende systemen.

Mignon staat voor je klaar

Weten hoe je jouw facturatieproces kan verbeteren?

YOU GAC
Growing Together