Geplaatst op
08/06/2022
Leestijd
6 min leestijd

Sociaal ondernemen

We leven in een explosieve tijd waar veel hulpgoederen nodig zijn in landen waar altijd al armoede heerste of die zijn getroffen door rampen zoals noodweer of een oorlog. Wij merken dat toeleveranciers in de medische sector actief zijn in het leveren van nog goede, maar voor Nederlandse begrippen afgeschreven medische hulpmiddelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mobiliteitshulpmiddelen zoals krukken en rolstoelen, maar ook protheses. Medische hulpmiddelen die zorgen voor een beter leven van mensen binnen de getroffen gebieden. Een tweede leven voor een beter leven!

In dit blog lees je drie voorbeelden hoe onze klanten goed in staat zijn om hier hun steentje aan bij te dragen.

1. Welke medische hulpmiddelen heb ik beschikbaar?

Veel medische hulpmiddelen worden gedurende hun levensduur gebruikt door meerdere personen. Die producten maken daardoor een hele reis door, van leverancier naar depot, naar de werkplaats, naar de klant en weer terug om naar een volgende klant te gaan. Uiteraard worden deze middelen ook onderhouden, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Uiteindelijk voldoet het hulpmiddel niet meer aan de in Nederland gestelde eisen of is repareren niet meer rendabel. Dat is het moment dat zo’n hulpmiddel niet meer worden ingezet.

Het administreren van deze reis inclusief de juiste facturatie c.q. declaratie is complex. Dat geldt ook voor de juiste aansturing van de uit te voeren handelingen. Die complexiteit wordt bovendien gevoed door regels die de overheid en de verzekeraars aan de producten én de verrekening stellen, dus door de geldende wet- en regelgeving in de zorg. Medical365 ondersteunt dit proces al voor veel klanten met als doel de gebruiker in dit proces zoveel als mogelijk te ontlasten door veel van de genoemde complexiteit te automatiseren.

Als dit proces goed is ingericht, dan is in één oogopslag duidelijk welke medische hulpmiddelen er zijn met de staat waarin ze verkeren. Ook is er bijvoorbeeld inzicht in losse onderdelen die samen weer een geschikte voorziening kunnen vormen. Dus ook wanneer ze voor een tweede leven worden verzonden naar gebieden waar deze medische hulpmiddelen hard nodig zijn.

2. Welke medische hulpmiddelen zijn nog geschikt?

Financieel inzicht in de actieve medische hulpmiddelen en de bijbehorende historie is onmisbaar. Maar om snel inzicht te krijgen in producten die aan het einde van de economische levensduur zitten, is wel iets meer nodig. Zeker omdat het vaak duizenden producten op diverse locaties zijn.

Omdat alle kosten, opbrengsten en serviceactiviteiten vast worden gelegd binnen Medical365, is het mogelijk om via analyses tijdig die hulpmiddelen te signaleren die aan het einde van hun economische levensduur zijn. Power BI kan hier extra in ondersteunen met behulp van overzichtelijke dashboards op basis van de data in Medical365. Voldoende inzicht dus om de juiste vervolgacties te kunnen ondernemen.

Door middel van periodieke keuringen – uitgevoerd door eigen personeel of door daartoe bevoegde externe instanties – wordt regelmatig getoetst of hulpmiddelen voldoen aan de eisen die in Nederland worden gesteld. Op basis daarvan kan ook duidelijk worden of deze producten, of onderdelen daarvan, alsnog in aanmerking kunnen komen voor levering aan gebieden waar deze voorzieningen nog goed kunnen worden gebruikt. Een proces dat wordt ondersteund door Medical365.

3. Hoe zorg ik dat de medische hulpmiddelen op de juiste locatie komen?

Net zoals bij het verzenden naar Nederlandse cliënten moet de logistiek en de administratie van leveringen aan gebieden in nood netjes in orde zijn. Medical365 voegt branche specifieke functionaliteit toe aan de ERP oplossing Microsoft Dynamics 365 Business Central. Een omgeving waarin wereldwijd vele duizenden gebruikers werken en waarmee leveringen over de hele wereld worden verzorgd.

Medical365 heeft de standaard functionaliteit van Business Central zodanig uitgebreid dat ook herbruikbare producten zoals medische hulpmiddelen administratief op een juiste wijze kunnen worden geleverd. Dat geldt uiteraard dan ook voor verzendingen van medische hulpmiddelen naar rampgebieden. Medical365 is hiermee een oplossing die een goede bedrijfsvoering in de zorg optimaal ondersteunt.

De integrale oplossing voor Medische hulpmiddelen.

Behoefte aan inzicht in geschikte medische hulpmiddelen op basis van de juiste gegevens en deze vervolgens op de juiste manier verzenden? Daar kan Medical365 gebaseerd op Business Central en aangevuld met Power BI optimaal bij ondersteunen. Met als resultaat dat de juiste medische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt door mensen die ze hard nodig hebben. We vertellen graag meer over deze en andere mogelijkheden en onze ervaringen.

YOU GAC
Growing Together