Geplaatst op
03/11/2022
Leestijd
4 min leestijd

Regels, regels, regels

We staan aan de vooravond van nieuwe contractvoorwaarden. Dit jaar hadden we al aanpassingen gedaan om onder andere de tariefcluster voor CZ te ondersteunen, de wijzigingen in de iWMO (3.1 en 3.2) door te voeren én ervoor te zorgen dat alle uitstaande voorzieningen op de juiste wijze worden verrekend. Dankzij de configurabele opzet van Medical365 is de impact in 2022 relatief gering gebleven, maar dat zou voor 2023 wel eens kunnen veranderen. We blijven het in ieder geval in de gaten houden!

Jouw klanten optimaal helpen zonder rompslomp

Microsoft Dynamics 365 Business Central is volop in ontwikkeling, biedt steeds betere integratie met het Microsoft platform en biedt gebruikers alsmaar meer mogelijkheden, ook om laagdrempelig hun werk te kunnen doen. De Medical365 App van GAC bovenop Business Central heeft dezelfde filosofie, want wij weten maar al te goed hoe complex en veelvuldig de beleidsmakers de regels kunnen maken. En we begrijpen dat je je wilt concentreren op het leveren van goede zorg en optimale zorgproducten. Dan wil je minimale administratieve ballast.

De Medical365 oplossing en GAC hebben al meer dan 20 jaar ervaring binnen de hulpmiddelenzorg. Ervaring die is meegegroeid met de markt en de laatste technologische ontwikkelingen. Met al die kennis en ervaring kunnen wij jouw medewerkers optimaal ondersteunen. Daardoor kunnen zij de klanten optimaal van zorg(producten) voorzien en goed voldoen aan de wet en regelgeving van de zorg. Dit zonder de bijbehorende complexiteit voor jouw zorgmedewerkers.

Nieuwe technologie is leuk, maar wat hebben we er aan?

In de jaren dat Medical365 bestaat, heeft eerst Navision en later Microsoft behoorlijk wat vernieuwingen doorgevoerd aan de standaard applicatie, inmiddels Business Central. Ook de eisen die worden gesteld aan standaard uitbreidingen op Business Central nemen toe. Om die reden was Medical365 al vroeg officieel gecertificeerd. Nu is Medical365 al weer een tijd beschikbaar op de nieuwste technologie. Dit gaf ons de mogelijkheid om weer eens goed door alle code heen te gaan en ons te verbazen over de regelgeving die we in de loop der tijd hebben mogen ondersteunen.

Door deze nieuwe technologie zijn we in staat om onze doelstelling om de gebruiker te ontlasten en de oplossing laagdrempeliger te maken verder uit te bouwen. Daarbij zijn we ook weer beter in staat om andere stakeholders zoals voorschrijvers en de diverse klantengroepen, directer bij jouw bedrijf te betrekken. Een ontwikkeling die we naar de toekomst toe verder zullen uitbouwen, dankbaar gebruik makend van bijvoorbeeld het Power Platform. Maar ook van de ruime ervaring van GAC op het gebied van technologie en niet in de laatste plaats logistieke processen in diverse branches die zeker ook van toepassing zijn op toeleveranciers in de zorg.

De zorg verandert, dus de technologie verandert mee

De Medical365 oplossing bestaat al meer 20 jaar, dan zou je denken dat er niets meer hoeft te veranderen. Niets is minder waar, de zorg verandert, de bedrijven veranderen, de mensen veranderen en we krijgen steeds de toegang tot de nieuwste technologieën. Daarom staat Medical365 nooit stil en zijn er altijd weer zaken die kunnen worden verbeterd of uitgebreid. Verbeteringen waar jij gebruik van kunt maken.

De laatste jaren hebben we veel energie gestoken in het optimaliseren van het verstrekken van (mobiliteit) hulpmiddelen en het onderhouden daarvan. Een complex proces met complexe zorg contractvormen. Voorzieningen die variëren in eigendom, al dan niet opgeslagen bij jouw organisatie. Hulpmiddelen die in relatief grote aantallen door het land worden geleverd en onderhouden. Een goede test voor ons om, ondanks die grote aantallen, de financiële en logistieke consequenties en complexe contractvoorwaarden, de administratieve handelingen zo gering mogelijk te houden. Ook in de thuiszorgwinkel om de hoek.

Ook zijn we doorgegaan met het beter inzichtelijk maken van zorgkosten per behandeling per client. Omdat de vergoeding in toenemende mate op basis van indicatie en behandeling wordt bepaald, bestaat de noodzaak om ook de bijbehorende kosten inzichtelijk te hebben.

De oplossing en GAC heeft ruime ervaring in jouw branche en hebben we de afgelopen jaren vele optimalisaties doorgevoerd. Optimalisaties die geïnitieerd zijn door de gebruikers en onze consultants op basis van hun ervaring in het veld. Ook voor de meest recente release van Medical365 hebben we dat gedaan. Tientallen kleinere en grotere veranderingen hebben we doorgevoerd en detailinformatie daarover is op verzoek beschikbaar.

One more thing!

We zien er naar uit om onze Medical365 oplossing ook als een service aan te gaan bieden. Jou in staat te stellen altijd bij te blijven en nooit meer het risico te lopen met software te werken die officieel niet meer worden ondersteund. Microsoft biedt de technologie en GAC heeft inmiddels ruime ervaring en bewezen processen om deze wijze van functionaliteit aan te bieden en blijvend goed te ondersteunen.

Elke maand krijg je een kleine en elk half jaar een grote update van Microsoft. GAC zal automatisch de wijzigingen van Medical365 doorvoeren, dus ook wijzigingen in de wet en regelgeving zorg. Deze omgeving stelt je daarbij eenvoudig in staat eerst deze wijzigingen in een testomgeving, de zogenaamde Sandbox, uit te proberen voordat de gebruikers ermee aan de slag gaan. Dit biedt de gelegenheid om de impact op de organisatie bepalen en tijdig de juiste instructies te geven.

Deze service, Software as a Service genoemd, geeft nog beter de mogelijkheid om gebruik te maken van de integraties met de rest van de Microsoft producten en zo onze doelstelling om de oplossing laagdrempeliger te maken en meer toe te snijden op bepaalde gebruikersgroepen te versterken.

Binnenkort meer hierover!

Uiteraard praten we graag met jou verder wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie, neem hiervoor gerust contact met ons op.

YOU GAC
Growing Together