Een belangrijk onderdeel van de student journey is het uitvoeren van een stageopdracht in het bedrijfsleven. Als MBO, HBO of universiteit is het belangrijk om enerzijds inzicht te hebben in de studenten die een opdracht zoeken en anderzijds een goede relatie te hebben met bedrijven die mogelijk stageopdrachten beschikbaar hebben.

De informatie die belangrijk is voor een stagebureau wordt centraal in Education365 vastgelegd. Denk hierbij aan het soort stageplaats, studiejaar, vergoeding, aantal beschikbare uren en opdrachtomschrijving.

Studenten worden gekoppeld aan een beschikbare stageplaats waar vervolgens de voortgang van de stage kan worden bijgehouden. Education365 voorziet in complete procesinformatie en is daarmee een aanvulling op inhoudelijke stagesystemen.

  • Centraal overzicht van alle beschikbare stageplaatsen
  • Mogelijkheid om te koppelen aan je website
  • Gestructureerd en gerelateerd vastleggen van praktijkaanvragen, praktijkplaatsen en opdrachtuitvoeringen
  • Match vragende studenten makkelijk aan beschikbare stageplaatsen
  • Volg de uitvoering van de opdracht op de voet
  • Bouw een compleet beeld op van historische stageplekken bij een relatie
  • Leg contactmomenten in context vast bij de juiste stage informatie
!
Webinar
Benieuwd hoe Education365 je centraal inzicht kan geven in je stages? Check snel het onderstaande webinar!Webinar bekijken

Makkelijk stageplaatsen vastleggen:

Rob helpt je graag verder!

Meer weten?

YOU GAC
Growing Together