Garandeer product compliancy

Voldoet je product aan alle wet- en regelgeving?

De semi-procesindustrie heeft te maken met strenge wet- en regelgeving. Per sector gelden specifieke protocollen zoals GMP, MSDS en HACCP. ProBatch365 zorgt voor de verzameling van alle relevante data en de juiste vastlegging hiervan.

Wat zijn de kwaliteitskenmerken van mijn product?

Kenmerken definiëren in software

Om goede kwaliteitsmetingen te kunnen verrichten, dient eerst bekend te zijn wat de kwaliteitskenmerken van het product zijn. In onze software kunnen deze kenmerken worden gedefinieerd met de daar bijbehorende te behalen doelwaarden en toleranties.

De kwaliteitsmeting

Complete controle van je product

Kwaliteitsmetingen kunnen zeer gevarieerd zijn. Van controle op eenvoudige verpakkingskenmerken tijdens de goederenontvangst tot uitgebreide laboratoriummetingen. In onze software kan dit met het inspectieplan worden geregeld. Hoeveel steekproeven, de steekproefgrootte, de doorlooptijd, het te gebruiken materiaal en het aantal tests per steekproef. De resultaten van de metingen zorgen voor een automatische statusverandering van de batch en ze worden als een Certificate of Analysis verstuurd.

Pieter helpt je graag verder!

Meer weten?

YOU GAC
Growing Together