In Dynamics 365 Business Central is het mogelijk om meer te ontvangen dan is afgesproken. Met het component minder ontvangsten is het ook mogelijk om minder artikelen te ontvangen dan oorspronkelijk in de inkooporder is afgesproken, zonder het aanpassen van het oorspronkelijk aantal. Hierdoor houdt je inzicht in de leverbetrouwbaarheid van leveranciers.

Heb je daarnaast te maken met het verkopen van bulkgoederen of kleine eenheden? Met deze functionaliteit kun je ook toestaan dat er in een verkooporder, magazijnverzending of voorraadpick makkelijk meer- en minder leveringen kunnen worden gedaan. Het is hiermee mogelijk om meer of minder te ontvangen of leveren dan het origineel bestelde aantal. Hierbij kunnen er marges ingesteld worden waarbinnen dit is toegestaan.

Het werkt voordelig omdat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke bestelde hoeveelheid kan worden ingegeven.

Een voorbeeld:

Op een artikelkaart is ingesteld dat  er  10%  meer  ontvangen  mag worden.  Er  werden  100  goederen  besteld,  maar  na  controle  van  de  bestelling  werd  duidelijk  dat  er  8 stuks meer werden ontvangen. Het  te  ontvangen  aantal  wordt  108  en  het  systeem  zal  een  melding  geven  om  het  aantal  te  wijzigen.  Bij bevestiging  wordt  het  veld aantal aangepast  naar  108.  Het  originele  aantal  is  te  raadplegen. Concreet betekent dit dat er een verzending wordt gedaan met het aantal 108 terwijl in de order initieel een aantal van 100 is opgenomen.

  • Sta eenvoudig toe dat meer- en minderleveringen mogelijk zijn
  • Ontvang een hoger of lager aantal dan het aantal dat is besteld en bepaal wat met het restant moet gebeuren (restant annuleren of nog ontvangen).
  • Maak gebruik van marges per artikel door op het artikel in te richten welk percentage acceptabel is als meer- of minderlevering
  • Toepasbaar in inkooporder, magazijnontvangst en voorraadopslag.
  • Inkooporder wordt automatisch aangepast waarbij het oorspronkelijke aantal behouden blijft.
  • Inzicht in het bestelde aantal versus het ontvangen of verstuurd aantal.
!
Webinar
Benieuwd hoe deze functie in praktijk werkt? Bekijk snel het actuele aanbod webinars, waarin we je de mogelijkheden tonen van onze oplossingen!Webinar overzicht

Heb jij wel eens te maken met meer- of minderleveringen? Check onderstaande video van Susan, om te leren hoe we de administratieve verwerking vereenvoudigen.

Susan helpt je graag verder!

Meer weten?

YOU GAC
Growing Together