De productieplanning puzzel

Productieplanning zit er midden in

Het maken van een productieplanning is een puzzel. Er kan een vraag komen vanuit verkoop, voorraad en forecasts. Om deze te vervullen moeten alle materialen er zijn. Tussen deze vraag en het aanbod vindt de productieplanning plaats. Maar als er onduidelijkheid ontstaat vanuit verkoop over wat er verkocht is, en als de goederen niet gekocht of te laat komen vanuit inkoop, is het voor de productieplanning onmogelijk een planning te maken. Hierbij hebben we het nog niet gehad over de beschikbare capaciteiten van machines en mensen. Productieplanning zit er midden in. Tussen verkoop en inkoop en de eigen capaciteitsuitdagingen. Wanneer de planning er staat, moet deze duidelijk en snel naar de productievloer gecommuniceerd worden. Dit betekent vaak nog papierwerk en veel papier. Op het moment dat er dan geprint wordt, is het papier alweer out-of-date. Daarnaast is het nog maar hopen dat de papieren niet verloren raken.

Software voor de productieplanning, een mens pakt de problemen op

Overzicht in de productieplanning

Omdat er veel factoren spelen in het maken van een productieplanning is het voor een mens niet te overzien wanneer de complexiteit toeneemt. Dan wordt er overgestapt naar een planningsysteem. Met een druk op de knop wordt de planning gemaakt door het systeem. Maar deze is nooit perfect. Sterker nog, er zullen altijd problemen blijven. Maar omdat het systeem het bulkwerk van de planning al doet, kan jij je concentreren op de problemen. Je bent dus bezig met de juiste dingen. Het nabellen van leveranciers, kijken of er geschoven kan worden met mensen om capaciteit te creëren. Dit maken we mogelijk met slimme Power BI rapportages of breidt je productieplanning proces uit met slimme planningssoftware.

Papierloos tijd en verbruik registreren op productieorders met productieplanning software

Digitale Shop Floor toepassingen

Breng de planning naar de productieorders naar de werkvloer met de Shop Floor Control Power App van GAC. Alles digitaal en realtime op de vloer. Medewerkers hebben direct inzicht in het uit te voeren werk. Alle informatie is bij de hand. Tekeningen printen is verleden tijd. Kies voor papierloos, dankzij de beschikbaarheid van Production365 op pc, tablet of telefoon. Power Apps draait op alle devices vanuit de Cloud. En als de medewerker klaar is, registreert hij digital zijn verbruikte materiaal en tijd.

Pieter staat voor je klaar

Vragen over jouw bedrijfssoftware?

YOU GAC
Growing Together