Haal het maximale uit je relaties

Deel de informatie over relaties met je collega's

Het relatienetwerk van een onderwijsinstelling is heel omvangrijk. Naast de studenten, belangstellenden en alumni, bestaat het ook uit stagebedrijven, bekostigende instanties, bestuurlijke contacten, leveranciers, toeleverende- en afnemende scholen, onderzoeksinstellingen, ouders en werkgevers. En om kwalitatief en relevant onderwijs te kunnen bieden is het van belang om met al deze relaties een constante dialoog te voeren. Alleen dan zijn instellingen in staat om het relatienetwerk daadwerkelijk uit te nutten.

Maar in de praktijk worden gegevens over de relaties niet of nauwelijks gedeeld en zitten ze verstopt in tientallen spreadsheets, schoenendozen en hoofden. Er is daarom behoefte aan een centraal relatiebestand dat inzicht verschaft in alle contactmomenten met een externe relatie. Een dergelijk centraal systeem is de eerste stap op weg naar het daadwerkelijk benutten van het netwerk.

Als je niet weet wie je relaties zijn, kun je ze ook niet voor je laten werken

Houd contact met waardevolle relaties

Strategisch relatiemanagement

Het onderhouden van externe relaties vergt veel tijd en aandacht; middelen die uiterst schaars zijn. Het is daarom van belang om te bepalen in welke relaties je als instelling wilt investeren omdat zij strategisch van waarde zijn. En de redenen hiervoor kunnen heel divers zijn. Een relatie kan als strategisch beschouwd worden omdat hij veel invloed heeft in zijn branche, of omdat hij veel kwalitatief goede stageplekken kan bieden. Of misschien is het een belangrijke ketenpartner zoals een toeleverende of afnemende school.

Wanneer je weet welke relaties strategisch zijn, kun je voor deze relaties ook een adequaat bedieningsmodel hanteren.

Onderhoud contacten op meerdere niveaus

Een volledig beeld van je relaties

Met externe organisaties worden vaak op meerdere niveaus contacten onderhouden. Zo hebben de opleidingsteams met een bedrijf bijvoorbeeld contact over stages, terwijl er op andere niveaus ook contacten bestaan over het organiseren van incompany trainingen en er op weer een ander niveau ook overleg plaatsvindt over de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat nogal eens de situatie dat de linkerhand niet van de rechter weet wat ‘ie aan het doen is. Een totaaloverzicht van alle contacten die met een externe organisatie plaatsvinden, ontbreekt. Een centraal relatiebestand zorgt ervoor dat dit overzicht wel ontstaat en dat iedereen een 360° view op alle gedragingen van de externe relatie heeft.

Wouter helpt je graag verder!

Ook je volledige relatienetwerk benutten?

YOU GAC
Growing Together