Maak afspraken met leerbedrijven

Voldoende stageplekken

Kwalitatief goede stageplekken zijn schaars. De student moet er voldoende kunnen leren en kundig begeleid worden. Je wil de student ook zelf een rol laten spelen bij het vinden van een passende stageplek, maar ook betrokken blijven bij de match tussen student en bedrijf. Zo weet je zeker dat het bedrijf voldoende tijd vrijmaakt om de student te begeleiden en niet zomaar op zoek is naar een goedkope arbeidskracht. Maak goede en langdurige samenwerkingsafspraken met leerbedrijven, zeker wanneer deze voor langere tijd plek bieden aan meedere stagiairs.

De praktijk is weerbarstig; stagemanagement dus ook

Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van de stageplek

De match tussen student en stage

Het vinden van een stageplek is vaak al een uitdaging, het vinden van een pàssende stageplek helemaal! Een stageplek is passend wanneer de student er alle benodigde kennis en competenties op kan doen. Daarnaast moet de student qua persoonlijkheid ook passen bij het bedrijf. Er moet – anders gezegd – ook sprake zijn van een culturele match. Juist dat maakt het matchen van studenten en stageplekken zo complex. Zorg ervoor dat je zo veel mogelijk informatie hebt over zowel de student als het leerbedrijf. Zo maak je zo efficiënt mogelijk gebruik van de schaarse hoeveelheid stageplekken.

Het lukt met Education365

Blijf betrokken in de dialoog tussen student en leerbedrijf

Er zijn veel redenen om een student zelf op zoek te laten gaan naar een stageplek. En bedrijven die op zoek zijn naar een stagiair zijn vaak bereid om veel te betalen aan een commerciële dienstverlener, die vraag en aanbod binnen de stagemarkt bij elkaar brengen. Maar als je als instelling niet betrokken bent in de dialoog tussen leerbedrijf en stagiair en je je niet bezighoudt met de actieve kwalificatie van beschikbare stageplekken, is de kans groot dat de student in de praktijk niet die aandacht en begeleiding krijgt waar hij of zij recht op heeft. Met Education365 lukt het je om actief betrokken te blijven in de dialoog tussen student en leerbedrijf. Zo vervul je een actieve rol in het kwalificeren van stageplekken.

Wouter helpt je graag verder!

Wil jij ook je stages stroomlijnen?

YOU GAC
Growing Together