Zakelijke Dienstverlening
  • Brandbox Slider 1900X680 Dvlonzeaanpak

    Onze aanpak

    Gestructureerde implementatie in goed overleg

    Implementeren of migreren is veranderen. Onze aanpak richt zich op het leggen van structuur zodat we die verandering snel en efficiënt kunnen doorvoeren. De structuur van onze aanpak is gebaseerd op de Sure Step methodiek van Microsoft. In overleg met u maken we aan de hand daarvan een plan van aanpak. Daarbij definiëren we duidelijke projectresultaten zodat we wederzijds de verwachtingen goed afstemmen. Door te werken met een duidelijke omschrijving van rollen en verantwoordelijkheden voorkomen we verrassingen achteraf en zorgen we voor een soepele implementatie.

Onze mensen grid 20162

Projectteam

Experts van GAC en van uw bedrijf

Onze implementatie leiden we in goede banen met een projectteam dat bestaat uit experts van GAC en van uw bedrijf. Afhankelijk van uw wensen zitten daar van GAC onder meer de (pre-)salesconsultant, projectmanager, applicatieconsultant en functioneel ontwerper in. Van uw kant kan onder meer directie, lijnmanagement en projectmanagement onderdeel vormen van het projectteam. Het projectteam stuurt, maakt een projectplan en is verantwoordelijk voor de afstemming van wederzijdse verwachtingen. Afhankelijk van uw wensen nemen wij het voortouw of maken we pas op de plaats om vanuit een adviserende rol te participeren in de planning.

Kerngebruikers

Aandacht voor afstemming van bedrijfsprocessen

Bij de implementatie vormen we binnen uw bedrijf een groep kerngebruikers. Dat zijn mensen uit verschillende functies die zorgen dat de processen van hun afdeling meegenomen worden in de implementatie. Door kerngebruikers van verschillende afdelingen te selecteren kijken we over ‘muurtjes’ heen en zorgen we dat de bedrijfsprocessen op elkaar afgestemd blijven. De inspanning van uw medewerkers zal toenemen gedurende het project. Voor het grootste deel zijn de kerngebruikers direct betrokken. In de laatste fase komen ook de eindgebruikers aan bod.

CB1 Achtergrond Foto 862X572 Production

Implementatie met Sure Step

Gecontroleerde implementatie voor hoogwaardige oplossingen

GAC zorgt voor een goed gecontroleerde implementatie van hoogwaardige oplossingen door de Sure Step methodiek van Microsoft in te zetten. Die bestaat globaal uit zes fases.

Diagnose

We brengen al uw processen op hoog niveau in kaart en maken een projectplan.

Analyse

Daarop volgt een analyse van uw werkwijze en daaraan gekoppelde processen.

Ontwerp

Met behulp van prototypes zoeken we de beste oplossing voor uw bedrijf.

Ontwikkeling

We ontwikkelen onderdelen, migreren uw data en voeren veiligheidstesten uit.

Uitrol

Activering van de bedrijfssoftware bij u. Na uitgebreide tests volgt de live-gang.

Ondersteuning

Wij zorgen voor productondersteuning en leiden uw gebruikers op.

CB2 Achtergrond Foto Max1170x X Dvltrainingen

Trainingen

Benut PSA+ optimaal

Dankzij onze opleidingen benutten uw medewerkers PSA+ optimaal. Alle gebruikers leren in een vroeg stadium met de standaardonderdelen te werken. Voor kerngebruikers en specialisten bieden wij gevorderde opleidingen. Op locatie in Oirschot hebben wij modern ingerichte trainingslokalen en up-to-date lesmateriaal. Onze deskundige docenten kunnen ook in-house en on-site trainingen geven.

Bekijk het trainingsrooster
CB9 Contact 1180X454 DVL

Vragen over PSA+?

Wilt u met ons groeien? Heeft u vragen over bedrijfssoftware of bent u op zoek naar meer informatie om u te oriënteren? Neem contact met ons op. Onze branche-experts staan voor u klaar.

Maak een afspraak Stel een vraag 0499 58 28 28
Stel een vraag

Maak een afspraak

Chat met ons