0499 58 28 27 Support
Vraagstelling
Een onderbouwing realiseren om in te spelen op klantvragen over Power BI.
Oplossing
In samenwerking met GAC Power BI implementeren. Analyses uitvoeren op basis van een vooraf opgestelde inventarisatie van wensen en eisen.
Resultaat
Mede dankzij ondersteuning van GAC is scherp gemaakt wat de game-changing mogelijkheden van Power BI zijn, en is de kennis in huis gehaald om dit te vertalen naar proposities voor de klant.
“De mensen die hier rondlopen hebben een passie voor techniek, dat brengt ons samen.”

- KEMBIT

KEMBIT GAC

Growing together

“Wij zien bij onze klanten een behoefte om meer te doen met de gegevens die in de systemen opgeslagen zijn. Power BI  vervult de belofte om laagdrempelige toegang te verlenen tot BI, wat voorheen het domein van grote bedrijven was. Met Power BI zie je op een dashboard wat je KPI’s zijn en vertaal je vervolgens die informatie naar actie. Zo helpt het je acteren op dingen die gebeuren.”

KEMBIT bestaat twintig jaar en heeft honderd medewerkers die verdeeld zijn over een infrastructuur- en een applicatie-afdeling. “Wij zijn groot geworden in zuidelijk Limburg met het detacheren van ICT-infrastructuur specialisten bij ziekenhuizen en grote enterprises. Van daaruit zijn we doorgegroeid. Mijn afdeling, Applications, richt zich ook op het midden- en kleinbedrijf.”

Boven alles een kennisbedrijf
KEMBIT segmenteert het aanbod in drie diensten: detachering, projecten en beheer. De organisatie draagt zorg voor implementaties en ondersteuning, maar is boven alles een kennisbedrijf. “We verkopen geen licenties en hebben geen contracten met leveranciers. Dat maakt van ons een onafhankelijke partij die dingen regelt, organiseert én die goed adviseert. Klanten komen bij ons voor gedegen advies en een goede implementatie.”

Kennisbron voor IT-professionals
De uitdaging voor KEMBIT is om actuele kennis paraat te hebben en up-to-date te zijn zodat ze als kennisbron kunnen fungeren voor IT-professionals. Zeker als een grotere organisatie met een innovatieve eigen ICT-afdeling advies vraagt, is het van belang dat de medewerkers van KEMBIT meer weten en kunnen helpen met innoveren. “Wij moeten echt voorop lopen in ons vakgebied. Dat is de kunst.”

Cloud is de facto de standaard
De cloud is voor KEMBIT een middel en geen doel op zich. ”Als het nodig is, doen we het, en anders niet. We zien wel een verschuiving in denken. Traditioneel zeiden grotere organisaties ‘doe maar niet’. Nu zie je dat cloud voor het grootste deel van de nieuwe aanvragen de facto de standaard is. Je moet tegenwoordig uitleggen waarom je ervoor kiest geen gebruik van de cloud te maken.”

Implementatie van Power BI
De implementatie van Power BI bij KEMBIT werd ingegeven door de markt. “Klanten vragen aan ons wat ze ermee kunnen. Daar willen we een onderbouwd antwoord op geven. Dan zie je al snel dat Power BI niet zozeer een tool is, maar eerder een propositie. Power BI maakt onderdeel uit van de self-service BI stroming. Het kan complexe zaken heel eenvoudig maken. Maar hoe gaat dat precies in Power BI? En hoe richt je het systeem slim in? Dat is ook voor intern gebruik bij KEMBIT interessant en daarom lag implementeren voor de hand.”

Centraal gegevensbeheer met Microsoft Dynamics NAV
KEMBIT heeft voor het realiseren van een centrale administratie van uren en facturatie eerder al gekozen voor PSA+ van GAC. Dit is een implementatie van Microsoft Dynamics NAV met extra modules voor zakelijke dienstverleners. Daaraan zijn ook uitbreidingen zoals Centraal Gegevensbeheer, WebOnTime urenregistratie en de Onkosten app toegevoegd. Deze omgeving is door GAC gekoppeld aan de helpdesksoftware Clientele en Topdesk. Met die koppeling kunnen uren direct in WebOnTime geboekt worden en zijn ze vervolgens automatisch via PSA+ te factureren.

Power BI voor zakelijke dienstverleners
Voor de implementatie van Power BI heeft KEMBIT opnieuw gekozen voor samenwerking met GAC Business Solutions. “GAC is een leverancier van ons, en wij hebben ze gevraagd om mee te denken bij de implementatie van Power BI.” GAC heeft voor Power BI een basisset met queries ontwikkeld. Deze zijn toegespitst op zakelijke dienstverleners. Met deze queries zijn direct gegevens beschikbaar om dashboards op basis van relaties, klanten, projecten, medewerkers en uren te maken. De experts van GAC hebben hun uitgebreide kennis op het gebied van Microsoft Dynamics NAV gebruikt om deze structuur mogelijk te maken.

“Zoals onze klanten van ons verwachten dat we meedenken, heeft GAC meegedacht over de manier waarop wij als KEMBIT de vruchten van Power BI kunnen plukken.”

Samenwerken met GAC
GAC werkt op basis van de Growing Together filosofie die stelt dat samenwerking groei mogelijk maakt. Ook KEMBIT zoekt actief naar mogelijkheden om samen met andere leveranciers aan oplossingen te werken. “Dat is een model dat bij ons past. In dit geval werd Microsoft betrokken als bron van technologie en GAC als adviseur die helpt met best practices. Zoals onze klanten van ons verwachten dat we meedenken, heeft GAC meegedacht over de manier waarop wij als KEMBIT de vruchten van Power BI kunnen plukken. Dit is een ontwikkeling met partners die ons helpt om onze dienstverlening naar buiten verder te ontwikkelen.”

Kembit -sfeer -750

De belofte van self-service BI
Met Power BI kunnen gebruikers zelf nieuwe analyses en visualisaties te maken. “De belofte van self-service BI is dat je zelf de controle hebt over de manier hoe je je gegevens inzichtelijk krijgt. Je bent hierin niet meer afhankelijk van je IT-dienstverlener”.

Processen en gegevens ordenen
De uitdaging bij het implementeren van Power BI zit niet in het installeren en instellen van de software, maar in het ordenen van processen en gegevens. “Het beeld dat bij veel mensen leeft, is dat je de knop omzet en klaar bent. Technisch gezien hebben ze gelijk. Maar ik zeg altijd dat je IT inzet om te versnellen. Daarbij bepaal jij of je een slechte situatie slechter maakt, of een goede situatie beter. Dat geldt ook voor Power BI. Je kunt het aanzetten en gegevens boven water halen, maar als je niet weet wat je meet, dan kun je geen conclusies aan die gegevens verbinden.”

“Power BI haalt de angels uit de techniek.”

Power BI haalt de angels uit de techniek
In praktijk bleek het ordenen van data een belangrijk deel van de uitdaging bij de implementatie van Power BI. “Power BI haalt de angels uit de techniek, maar daardoor komt de echte pijn bovendrijven. Die heeft veel meer met de businessvraag te maken. Klopt de datastroom? Is het verzamelen en organiseren goed? Wordt de data gevalideerd? Voor je het weet ga je sturen op gegevens en overzichten die niet gevalideerd zijn. Als je zelf een analyse in elkaar klikt, wie zegt er dan dat dat dit juist is? Daar moet iets mee gedaan worden.“

Correcte resultaten vragen om de juiste indeling
De juiste indeling van gegevens is van groot belang om correcte resultaten te krijgen. Na een eerste analyse leek het bijvoorbeeld net alsof de balans tussen declarabele en niet-declarabele uren compleet scheef was, ten nadele van de declarabele uren. Het onderliggende probleem: in de urenregistratie werd uitgegaan van een 40-urige werkweek, en werden de uren waarop parttimers niet werkten geregistreerd als niet-declarabele uren. Door die niet gewerkte uren als non-uren te registreren, was in de analyse wel de juiste verhouding tussen declarabel en niet-declarabel te vinden.

Kembit -180-1  Kembit -180-2  Kembit -180-3  Kembit -180-4

Niet naar de output kijken, maar de input nagaan
“Dat klinkt allemaal heel logisch natuurlijk. Maar het vraagt om een andere manier van denken. Niet naar de output kijken, maar de input nagaan en je afvragen of je alle data hebt die nodig is om de gewenste resultaten te zien. Je moet goed stilstaan bij wat je gaat meten en of je op basis van die gegevens conclusies mag trekken. Dat vraagt om nieuwe ordening van gegevens. Je gaat bijvoorbeeld je bronsystemen herinrichten op basis van heldere afspraken die je over classificaties maakt. Uiteindelijk kun je gegevens omzetten naar actie, maar dat kan alleen op het moment dat die gegevens goed geanalyseerd zijn.”

Patronen herkennen
De opkomst van selfservice BI is één van de stromingen waarin de ICT op dit moment zit. Parallel daaraan loopt het Internet of Things (IoT). Deze stroming zorgt dat apparaten slimmer worden en met elkaar kunnen communiceren. Een op Wi-Fi aangesloten koelkast kan bijvoorbeeld constateren dat er iedere week een nieuw pak melk gekocht wordt en op basis daarvan wekelijks een nieuwe pak melk bestellen. “Dit heeft vooral te maken met het herkennen van patronen. Zorgen dat er steeds de juiste informatie op het juiste moment is, zodat zo’n koelkast vanzelf de bestelling kan doen. Uiteindelijk wil je dat de nieuwe melk al klaar staat voordat je in de gaten hebt dat de oude op is.”

Kembit -750-2

Met Power BI intuïtief patronen en uitzonderingen zoeken
Binnen de selfservice BI stroming, waar Power BI deel van uitmaakt, is het mogelijk om op een intuïtieve manier patronen en uitzonderingen in gegevens te vinden. De software zorgt dat informatie voorhanden is op het juiste moment en biedt ook acties aan die op basis van die informatie te nemen zijn. Door ingebouwde zoekmogelijkheden kan binnen een bestaande analyse naar dieper liggende trends gezocht worden.

“Door met gebruikers de data te doorlopen zie je hoe complex het is, wat het betekent en hoe de verbanden in elkaar steken.”

Power BI zorgt voor bewustwordingsproces
De implementatie van Power BI die GAC uitvoerde bij KEMBIT heeft voor een bewustwordingsproces gezorgd. “Door met gebruikers de data te doorlopen zie je hoe complex het is, wat het betekent en hoe de verbanden in elkaar steken. Dat is voor ons het meest waardevolle dat we gecreëerd hebben. Als Power BI plug-en-play was opgezet, dan hadden we dat doel compleet gemist. Dan waren gebruikers blind aan het analyseren zonder te weten hoe relaties in elkaar steken. Wie zegt me dat de informatie die ik op mijn scherm zie waar is? Als we erop gaan sturen wil ik daar zeker van zijn.”

Zoeken naar game-changing mogelijkheden
De belofte om snel aan de slag te kunnen met Power BI is op zich waar te maken. “Het kan snel en je kunt heel veel zelf. Als je op een snelle manier Power BI wilt implementeren, dan moet je je vooral concentreren op dingen die makkelijk gaan. Wij hebben de moeilijke weg opzocht om te kijken naar mogelijkheden die game-changing zijn. Die willen we vertalen naar proposities voor de klant. Wij kunnen onze klanten op basis van de implementatie op een heel concrete manier, en met een down-to-earth mentaliteit, verder helpen met Power BI. De makkelijkste weg is prima, maar onze klanten vragen ons niet om de makkelijke weg, die vinden ze zelf wel.

"Ik help u graag om de marktleider van morgen te worden."
Roel van Zon
Commercieel Directeur
Neem contact op met GAC

YOU GAC

Growing Together