Productiebedrijven
  • Brandbox Slidersmartindustry 1900X680

    Blauwdruk voor succes

    Praktisch aan de slag met Smart Industry

    Smart Industry maakt uw organisatie wendbaar door innovatie. Het is een doorlopend proces waarin kleine, innovatieve stappen elkaar snel opvolgen. Smart Industry wordt aangedreven door drie essentiële factoren: customer intimacy, business insight en digital manufacturing. Om hiermee aan de slag te gaan, kunt u op basis van de volgende zes stappen een blauwdruk voor succes maken.

Customer intimacy

Ken uw klant door en door. Dit wordt ondersteund met analysesoftware die zorgt voor een 360 graden klantbeeld.

Business insights

Maak volledig gebruik van de gegevens in uw bedrijfssystemen, onder meer met behulp van analysesoftware zoals Power BI.

Digital manufacturing

Automatiseer proces, keten en planning zodat orders op maximale snelheid en met een optimale benutting van uw capaciteit ingevuld worden.

Cb13vrijstaand 570X470 1Analyseert

1. Analyseer uw organisatie en identificeer quick wins

Smart Industry werkt op basis van heldere en haalbare doelstellingen. Bepaal waar uw organisatie staat als het om digitale procesondersteuning gaat. Breng niet alleen de mogelijkheden, maar ook de onderlinge samenhang in kaart. Dit overzicht gebruikt u als uitgangspunt om kansen en hiaten in uw organisatie te vinden. Formuleer op basis hiervan heldere doelen die u binnen vijf jaar kunt bereiken. Zoek hierbij niet naar grote stappen die voor een ommezwaai moeten zorgen, maar kies quick wins. Snelle, kleine aanpassingen en vernieuwingen die innovatie stimuleren. 

2. Start small, win big

Start small, win big. Begin met kleinschalige pilotprojecten. Binnen Smart Industry is leren door experimenteren een vaste waarde. Dat vraagt om veel en creatieve experimenteren. Door klein te beginnen ontstaat ruimte om van vergissingen en successen te leren. Daarnaast schept u hiermee in uw organisatie ruimte om te innoveren en stimuleert u uw mensen om nieuwe mogelijkheden actief op te zoeken. Stimuleer bij deze zoektocht samenwerking met externe partners, of dat nu start-ups, universiteiten, ketenpartners of specialisten uit andere branches zijn. Met creatieve samenwerking kunnen alle partijen hun voordeel doen. 

Brandbox Vrijstaand 570X4702smallbig
CB1 Achtergrond Fotosmartindustrytotaal 862X572 3Inspireer

3. Inspireer en motiveer uw mensen met innovatie

Gebruik de inzichten die u met de experimenten opdoet om in kaart te brengen wat uw organisatie nodig heeft. Hou daarbij scherp dat Smart Industry niet alleen draait om processen en techniek, maar ook om mensen. Voor veel organisaties kan de moeilijkheid schuilen in werving en retentie. Met Smart Industry biedt u medewerkers meer mogelijkheden om te leren, te experimenteren en zo persoonlijk te groeien. Dat zijn belangrijke waarden om experts aan te trekken en vast te houden. Dit vraagt vanzelfsprekend ook om experimenten met processen in de ondersteunende onderdelen van de organisatie zoals HRM, Marketing en de backoffice.

4. Combineer gegevens voor maximaal inzicht

Wie het slimst eigen gegevens weet te combineren met elders beschikbare data, heeft de beste positie als het om Smart Industry gaat. Goede data-analyse vraagt om slimme inrichting van de gegevensbronnen. Validatie, opschonen en onderhoud van gegevens zijn taken die bij iedere onderneming uiteindelijk om gespecialiseerde mensen vragen. Bij de eerste stappen op weg naar Smart Industry is de opzet van een afdeling-overstijgende werkgroep praktisch. Vanuit deze groep kan op basis van wederzijds unieke inzichten orde in de bestaande gegevenssets geschapen worden.

CB1 Achtergrond Foto 862X572 Production
CB1 Achtergrond Fotosmartindustrytotaal 862X572 3Inspireermotiveer

5. Geef aandacht aan creatieve digitale vaardigheden

Data-analyse speelt een hoofdrol in Smart Industry, maar ook voor andere creatieve digitale vaardigheden is aandacht nodig. De ontwikkeling van specialismen op het gebied van functionele specificaties, gebruiksomgevingen ontwerpen en rapid prototyping zijn van groot belang. Mensen hoeven geen expert te zijn, maar kennis van deze onderwerpen geeft een goede basis om meer te halen uit samenwerking buiten de onderneming. Bijkomend voordeel: dit geeft meer ruimte in de organisatie voor innovatie wat helpt bij retentie en werving van gespecialiseerde medewerkers. 

6. Innoveer uw aanbod op basis van klantkennis

GAC ziet customer intimacy als één van de drie overkoepelende factoren in Smart Industry. Dit vraagt om focus op het zogenaamde ‘van zand tot klant’ proces. Zorg dat u weet wat de eindgebruiker met uw (deel van) een product of dienst doet. Leer die klant kennen, geef aandacht aan alle tussenliggende klanten in de keten, en stem uw aanbod af op mogelijke wensen. Smart Industry draait om inschatten wat de klant nodig gaat hebben, omschakelen om die wens te vervullen en helder communiceren dat u deze nieuwe mogelijkheden biedt. 

CB13Vrijstaand(570x470)6Innoveer (1)
16 052 CB9 Contact 180X454 Arthur

"Ik ondersteun u bij de overstap naar Smart Industry."

Zoekt u ondersteuning bij het plannen van uw route naar Smart Industry? Arthur staat samen met zijn collega’s voor u klaar. Door inzet van customer intimacy, business insight en digital manufacturing zorgt hij dat ook uw organisatie het meeste haalt uit de mogelijkheden die Smart Industry biedt. Bent u benieuwd wat er bij u mogelijk is? Neem vandaag nog contact op en maak een afspraak.

Maak een afspraak Stel een vraag Bel direct: 0499 58 28 28
Stel een vraag

Maak een afspraak

Chat met ons