Productiebedrijven
 • Brandbox Slider 1900X680 Prodonzeaanpak

  GAC ERP ROI SCAN

  Bepaal de ROI van uw ERP-software

  Wat is de ROI (Return On Investment) van uw ERP software? Hoe snel verdient een investering in software zichzelf terug? De GAC ERP ROI SCAN brengt in beeld wat de toegevoegde waarde is van verbeteringen zoals automatische kwaliteitscontrole en registratie van batches. Op basis van een uitgebreide analyse krijgt u direct antwoord wat uw ROI gaat zijn. Wij verzorgen een complete rapportage met daarin kostenoverzichten, verwachte besparingen, en geprojecteerde terugverdientijd. Dat geeft u harde cijfers om uw business case te onderbouwen. 

  Vraag een ERP ROI Scan aan Stel een RFI samen

Bereken de ROI van ERP-software in vier stappen

Voorafgaand aan de GAC ERP ROI SCAN krijgt u het verzoek om gegevens over uw primaire processen en ERP-software te verzamelen. Wij bezoeken u vervolgens en verwerken die gegevens op locatie. Na afloop van de scan krijgt u direct een eerste indicatie van de opbrengst en terugverdientijd van uw investering. Na afloop ontvangt u van ons een uitgebreide ERP ROI rapportage in PDF- en Word-formaat. Dat maakt het eenvoudig om de gehele rapportage te printen of om gewenste delen te gebruiken in andere documenten of rapporten. U kunt de tabellen en diagramme opnemen in een PowerPoint of haalt de gebruikte cijfers naar Excel.

Voorbereiding

U verzamelt gegevens om het ROI gesprek voor te bereiden.

Kennismaking

Wij komen bij u langs om de gegevens door te nemen.

Direct resultaat

U krijgt direct een eerste indicatie van de ROI.

Uitgebreide rapportage

U ontvangt een uitgebreide rapportage in PDF- en Word-formaat.

Zet mogelijkheden uit tegen kosten

GAC ERP ROI SCAN levert geld op

De GAC ERP ROI SCAN zet de kosten van uw investering in ERP-software uit tegen opbrengsten. Dat legt mogelijkheden bloot. Zo maakt Microsoft Dynamics NAV 2015 het mogelijk om direct via laptop, smartphone, of tablet uw ERP-omgeving op afstand te gebruiken. Een investering in deze nieuwe versie maakt software van derden om overal in te loggen overbodig. Dat betekent dat u na de overstap bespaart op licenties voor andere pakketten. Dergelijke besparingen nemen we mee in de vergelijking van de totale kosten.

Cb13vrijstaand 570X470 Mssurface365
Cb13vrijstaand 570X470 Shark1 (1)

Eén overzichtelijke rapportage

Na afronding van de GAC ERP ROI SCAN ontvangt u van ons een overzichtelijke rapportage over de ROI van een ERP investering. Hierin staat de doelstelling verwoord, geven we een korte duiding van uw vraagstelling, en omschrijven we de gebruikte methodieken. Vervolgens krijgt u een overzicht van alle cijfers die voor uw casus relevant zijn. Hier kunnen onder meer de volgende onderdelen aan bod komen: 

 • De invloed van de investering op cashflow over een tijdspanne;
 • Vaste lasten van het product zoals licentiekosten en onderhoud;
 • Verwachte omzetstijging door overstap naar proces-georiënteerde stuklijsten en routings;
 • Maandelijkse besparingen door efficiëntere kwaliteitsmeting en -bewaking;
 • Verbeteringen van cashflow door effectiever factureren;
 • Snelheidswinst door effectievere verwerking van veranderingen in wet- en regelgeving;
 • Besparingen door vervanging of verwijdering van bestaande systemen.
Nieuws Finance 750X562

Wat kost kwaliteitsmanagement?

Inzichtelijke kosten-batenanalyse ERP

Hoe ver stijgt uw overhead als u stringenter kwaliteitsmanagement invoert? Het opzetten van fijnmazige steekproeven en strengere registratie van toeleveranciers is noodzakelijk, maar brengt extra kosten mee. Effectieve ondersteuning van dit proces, met daarop toegespitste ERP-software, houdt die kosten beheersbaar. De GAC ERP ROI SCAN zet opbrengsten zoals lagere uitval en betrouwbaardere toelevering uit tegenover de kosten. Ook neemt het tijd mee als factor in deze kosten-batenanalyse. De GAC ERP ROI SCAN brengt alle effecten van functionaliteit in beeld en geeft u reële cijfers om investeringsbeslissingen op te baseren.

Nieuws Office2 750X562

Kostenbesparing met elektronische facturen

Effect van business optimizers op uw cashflow

Effectiever factureren is een veelgenoemde optie om eenvoudig kostenbesparing te realiseren. Een business optimizer zoals elektronisch factureren maakt deze besparingen mogelijk. Maar heeft uw organisatie hier werkelijk baat bij? De GAC ERP ROI SCAN brengt alle effecten in beeld. We nemen de kosten mee in de ROI tool. Daarbij komen niet alleen fysiek verbruikte middelen aan bod, maar bijvoorbeeld ook de verwerkingstijd van facturen. In onze rapportage ziet u de winst van deze tijd- en kostenbesparing voor uw gehele organisatie. Sneller factureren heeft namelijk een gunstig effect op uw cashflow, en dat heeft weerslag op uw gehele organisatie. De GAC ERP ROI SCAN brengt deze effecten in beeld. 


Vraag vandaag een gratis GAC ERP ROI SCAN aan

De GAC ERP ROI SCAN vormt een praktische basis om in verder onderzoek te gebruiken. Tijdelijk bieden wij de GAC ERP ROI SCAN gratis aan. Twijfel daarom niet en neem direct contact op om een afspraak te plannen.

Chat met ons