Productiebedrijven

Smart Industry

Software voor productiebedrijven

Smart Industry zorgt voor radicale vernieuwing van de Nederlandse industrie. Door technologische ontwikkeling en nieuwe marktinzichten te combineren, brengt het digitale procesondersteuning, strategische planning en klant- en partnerinteractie samen. Deze vierde industriële revolutie verbindt machines, software, mensen, vestigingen en partners van bedrijven met elkaar. Dat schept mogelijkheden om efficiënter te plannen, sneller in te spelen op vraag, beter samen te werken in de keten en grondig te analyseren waar kansen liggen.

GACSmartIndustryInfoGraphicGACLogoKL02

Hoe wij Smart Industry zien

GAC ziet samenwerking als de randvoorwaarde voor succesvol ondernemen. De basis van Smart Industrie is de kracht van verbinding. Hierin onderscheiden we drie pijlers: customer intimacy, business insights en digital manufacturing. GAC ontwikkelt slimme toepassingen op deze pijlers om u te helpen uw organisatie smart te maken. 

Smart Industry blauwdruk voor succes
CB1 AchtergrondCIMetInlay(862x572)02

Customer intimacy

Ken uw klant

De klant wil meer en hij wil het liever gisteren dan vandaag. Customer intimacy gaat niet alleen over het voorspellen van de klantvraag, maar ook om het aangaan van hechte zakelijke relaties. Door slim de bestelgeschiedenis te analyseren, is het mogelijk om patronen te herkennen en zo op vraag te anticiperen. U kunt producten en diensten aanbieden waarvan de klant nog niet wist dat hij ze nodig had. Door niet alleen als leverancier op te treden, maar ook als meedenkend adviseur versterkt u uw rol en levert u aantoonbaar toegevoegde waarde. Zowel u als uw klanten profiteren hiervan. Dat legt de basis voor een hechte samenwerking op de lange termijn. 

 

CRM | Power BI | Production+ | Office 365

BI Label

Business insights

Weet wat uw business voortdrijft

Uw bedrijfssoftware bevat een schat aan gegevens waarmee u uw bedrijfsstrategie kunt onderbouwen en uitbreiden. Om maximaal effect uit analyse van die gegevens te halen, is het noodzakelijk data te vertalen naar informatie waarop actie ondernomen kan worden. Dat vraagt om koppeling met andere bronnen en eenvoudige bediening. Kortom gebruiksvriendelijke Business Intelligence (BI). Krachtige software zoals Power BI biedt iedere onderneming de mogelijkheid om met BI voordeel te doen. U zet bijvoorbeeld verkopen uit tegen externe factoren zoals weer, grondstofprijzen of groeicijfers uit andere sectoren. Met een slimme en eenvoudige interface kunt u op basis van eigen vragen intuïtief op zoek naar nieuwe kansen en slimme oplossingen. Met BI weet u wat uw business voortdrijft en kunt u die kennis gebruiken.

 

Power BI | Production+

Dm02label

Digital manufacturing

Optimaal plannen en werken

Mits de kwaliteit consistent is, maakt het de klant weinig uit hoe en op welke machine een product is gemaakt. Met digital manufacturing koppelt u de automatisering van individuele machines aan de planningsmogelijkheden van uw bedrijfssoftware. Daarmee voorkomt u dat in de ene vestiging uitzendkrachten gehuurd worden, terwijl er ergens anders overcapaciteit is. Dezelfde planningsmogelijkheden koppelt u ook aan ketenpartners. U zet tijdens de planning kosten van inhuur en uitbreiding uit tegen die van uitbesteding. Door slimmer uit te besteden intensiveert u de samenwerking. Dat biedt mogelijkheden om verder te specialiseren en zo te groeien door samenwerking. Growing Together in optima forma.

 

Production+ | Shop Floor Control | Office 365

Binnen twee jaar terugverdiend

Maximaal profiteren van technologie en digitalisering

Overgaan naar Smart Industry vraagt om een investering in mensen, processen en technologie. Daar staat tegenover dat het zowel omzetverhogend als kostenverlagend werkt. PWC tekende in een grootschalig internationaal onderzoek naar Industry 4.0 op dat meer dan de helft van de organisaties die de verandering omarmen verwachten binnen twee jaar de investering terug te verdienen. Daar is het concurrentievoordeel dat de vernieuwing meebrengt nog niet bij inbegrepen. Wie nu inspeelt op Smart Industry, staat in een perfecte positie om te profiteren van de explosieve groei van technologie en digitalisering.

Cb13vrijstaand 570X470 Illustratiesproductiel
Hoe produceert u?
16 052 CB9 Contact 180X454 Arthur

"Ik help u slimmer produceren met Smart Industry."

Arthur is één van onze branche-experts. Hij denkt graag met u mee over de planning en uitrol van Smart Industry voor uw organisatie. Vanuit zijn ervaring met productiebedrijven en ICT laat hij zien hoe u met standaard oplossingen de kracht van de verbinding optimaal benut. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Smart Industry? Neem vandaag contact op en maak een afspraak voor een uitgebreide demonstratie.

Maak een afspraak Stel een vraag Bel direct: 0499 58 28 28
Stel een vraag

Maak een afspraak

Chat met ons