YOU GAC
Growing Together

Zelfsturing en initiatief

Het GAC platform biedt de perfecte basis om meer ruimte te geven voor zelfsturing en initiatief. Managers sturen steeds meer op output. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering. Werken wordt niet langer gestuurd op puur uren maken, maar op basis van goede, heldere afspraken over te behalen doelstellingen. Dankzij regelmatige evaluaties kunnen managers bijsturen waar dat nodig is. De focus van het GAC platform ligt op optimale ondersteuning van medewerkers. Mensen zijn het kapitaal van iedere organisatie, GAC zorgt dat ze de juiste middelen krijgen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Accurate informatie eenvoudig inzien

Informatie ontsluiten

Het ontsluiten van informatie speelt een grote rol. Met behulp van SharePoint kunt u documentstromen zo inrichten dat medewerkers vanaf iedere locatie direct alle relevante documenten voor een project bij de hand hebben. Ook voor kleinere organisaties biedt het GAC Platform middelen om informatie te ordenen en terug te vinden. In Microsoft Dynamics NAV, de basis van ons platform, slaat u alle bedrijfskritische gegevens centraal op. Wij zorgen dat u die gegevens eenvoudig en real-time kunt inzien. Dat geeft u een accurate informatie om beslissingen op te baseren.

Sturen op output

Heldere afspraken

Bij Het Slimme Werken is het aantal gewerkte uren niet van belang. Het gaat om de output en niet om de input. Dat vraagt een mentaliteitsverandering. Niet alleen bij leidinggevenden, maar ook bij medewerkers. Het vraagt om heldere afspraken over te behalen doelstellingen en regelmatige evaluaties. Terdege automatisering is noodzakelijk om Het Slimme Werken te ondersteunen. GAC heeft een langetermijnvisie om vanuit vertrouwen te sturen en praat graag met u verder over dit onderwerp.

Positieve boost voor de organisatie

Het Nieuwe Werken geeft een positieve boost aan organisaties dankzij:

versoepeling van de onderlinge communicatie;
betere interne en externe samenwerking;
efficiënter werken van medewerkers;
verhoging van bedrijfsproductiviteit en -rendement;
verlaging van huisvestingskosten;
tevreden maken van werknemers;
toename van klanttevredenheid;
verbetering van arbeidsmarkt- en duurzaamheidsimago.

Bel: +31 499 58 28 27

Bent u klaar voor het Slimme Werken?

Wilt u met ons van gedachten wisselen over Het Slimme Werken? Wij vertellen u graag hoe GAC daarbij voor u een ondersteunende rol kan spelen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

YOU GAC
Growing Together