GAC Business Solutions
 • Brandbox Slider 1900X680 Corporateslimmewerken

  Het Slimme Werken

  Wens naar oplossing brengen

  Het Slimme Werken valt perfect samen met onze 'Growing Together' filosofie. Samen weten we meer en vinden we de perfecte balans tussen wens en oplossing, behoefte en software, mens en technologie. GAC loopt voorop als het om Het Slimme Werken (Het Nieuwe Werken) gaat. Mogelijkheden vormen de basis van Het Slimme Werken. Voor medewerkers de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren, voor werkgevers om vertrouwen te geven aan medewerkers en voor partners om uitgebreider samen te werken. GAC ondersteunt de menselijke kant van Het Slimme Werken met bedrijfssoftware.

Cb13vrijstaand 570X470 Illustratiescorpc

Zelfsturing en initiatief

Het GAC platform biedt de perfecte basis om meer ruimte te geven voor zelfsturing en initiatief. Managers sturen steeds meer op output. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering. Werken wordt niet langer gestuurd op puur uren maken, maar op basis van goede, heldere afspraken over te behalen doelstellingen. Dankzij regelmatige evaluaties kunnen managers bijsturen waar dat nodig is. De focus van het GAC platform ligt op optimale ondersteuning van medewerkers. Mensen zijn het kapitaal van iedere organisatie, GAC zorgt dat ze de juiste middelen krijgen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Informatie ontsluiten

Accurate informatie eenvoudig inzien

Het ontsluiten van informatie speelt een grote rol. Met behulp van SharePoint kunt u documentstromen zo inrichten dat medewerkers vanaf iedere locatie direct alle relevante documenten voor een project bij de hand hebben. Ook voor kleinere organisaties biedt het GAC Platform middelen om informatie te ordenen en terug te vinden. In Microsoft Dynamics NAV, de basis van ons platform, slaat u alle bedrijfskritische gegevens centraal op. Wij zorgen dat u die gegevens eenvoudig en real-time kunt inzien. Dat geeft u een accurate informatie om beslissingen op te baseren.

Cb13vrijstaand 570X470 Illustratiescorpd
Cb13vrijstaand 570X470 Illustratiescorpg

Heldere afspraken

Sturen op output

Bij Het Slimme Werken is het aantal gewerkte uren niet van belang. Het gaat om de output en niet om de input. Dat vraagt een mentaliteitsverandering. Niet alleen bij leidinggevenden, maar ook bij medewerkers. Het vraagt om heldere afspraken over te behalen doelstellingen en regelmatige evaluaties. Terdege automatisering is noodzakelijk om Het Slimme Werken te ondersteunen. GAC heeft een langetermijnvisie om vanuit vertrouwen te sturen en praat graag met u verder over dit onderwerp. 

Kids CB1 Achtergrond Foto Onze Mensen 862X572

Positieve boost voor de organisatie

Het Nieuwe Werken geeft een positieve boost aan organisaties dankzij:

 

 • versoepeling van de onderlinge communicatie;
 • betere interne en externe samenwerking;
 • efficiënter werken van medewerkers;
 • verhoging van bedrijfsproductiviteit en -rendement;
 • verlaging van huisvestingskosten;
 • tevreden maken van werknemers;
 • toename van klanttevredenheid;
 • verbetering van arbeidsmarkt- en duurzaamheidsimago.
16-052 CB9 Contact(1180x454)D

Bent u klaar voor het Slimme Werken?

Wilt u met ons van gedachten wisselen over Het Slimme Werken? Wij vertellen u graag hoe GAC daarbij voor u een ondersteunende rol kan spelen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maak een afspraak Stel een vraag Bel direct: 0499 58 28 27
Stel een vraag

Maak een afspraak

Chat met ons