Groothandels
  • Brandbox Slider 1900X680 Tradeonzeaanpak

    Onze aanpak

    Een gerichte implementatie in goed overleg

    Overstappen of veranderingen aanbrengen in bedrijfssoftware doet u niet iedere dag. Dat vraagt om een doordachte aanpak. Ons implementatieproces verloopt soepel omdat wij beproefde methodieken gebruiken die passen bij uw situatie. Invoer van Trade+ bedrijfssoftware rust altijd op advies en gezamenlijk afstemming van de verwachtingen. Een goede voorbereiding en strakke controle over het verloop van de implementatie zijn essentieel. Ieder facet wordt met zorg en aandacht behandeld: van het opleiden van uw mensen tot de oplevering. Ook na de implementatie staat ons serviceteam voor u klaar. Zo haalt u altijd het beste uit uw systemen.


Keuze in methodiek

Welke aanpak heeft uw voorkeur?

GAC kiest in overleg met u de beste aanpak voor de implementatie van bedrijfssoftware. Houdt u de touwtjes het liefst zo veel mogelijk zelf in handen? Dan gaan we uit van een coachende aanpak. Laat u de uitvoer liever aan ons over? Dan dient een uitvoerende aanpak als uitgangspunt. Voor een meer pragmatische implementatie passen wij de Proof-of-Concept toe. Vanzelfsprekend ligt de Sure Step standaard van Microsoft in alle gevallen ten grondslag aan onze implementaties.

Cb13vrijstaand 570X470 Illustratiestradeb

Coachende aanpak

Wij helpen u expertise opbouwen

Bij de coachende aanpak ligt het initiatief bij u. U implementeert Trade+ grotendeels zelf. Onze experts staan u in de achtergrond bij met raad en daad. Deze aanpak zorgt dat uw organisatie na implementatie grotendeels selfsupporting is. Uw experts hebben tijdens de implementatie de meeste ins-en-outs van de software leren kennen. Dankzij deze opzet kunnen zij in de vervolgfases veel werk zelf verzetten en hebben ze een goede basis om nieuwe eisen en wensen te formuleren.

Uitvoerende aanpak

Profiteren van elkaars kennis

Laat u het merendeel van de werkzaamheden liever door GAC uitvoeren, kies dan voor de uitvoerende aanpak. Wij zetten onze expertise in om de implementatie ze snel en perfect mogelijk uit te voeren. Samenwerking blijft van belang. Werkzaamheden die rusten op uw expertisegebied voeren we met de mensen uit uw organisatie uit. Zo zorgen wij dat wij het rendement van onze gezamenlijke expertises maximaliseren.

Cb13vrijstaand 570X470 Illustratiestradef
Cb13vrijstaand 570X470 Corpdynamicsnav

Proof-of-Concept

Ontwikkelen vanuit een werkende omgeving

Proof of Concept (POC) legt de nadruk op een zo kort mogelijke doorlooptijd. Uitgaande van kant-en-klare componenten wordt een systeem ingericht dat grotendeels al aan uw vraag kan voldoen. Kerngebruikers gaan direct aan de slag met dit prototype en sturen vanuit die situatie gewenste functionaliteit aan. Dat vermindert de noodzaak om in concepten te denken, versnelt de besluitvorming en verkort de implementatietijd.


Implementatie met Sure Step

Gecontroleerde implementatie voor hoogwaardige oplossingen

GAC zorgt voor een goed gecontroleerde implementatie van hoogwaardige oplossingen door de Sure Step methodiek van Microsoft in te zetten. Die bestaat globaal uit zes fases. 

Diagnose

We brengen al uw processen op hoog niveau in kaart en maken een projectplan.

Analyse

Daarop volgt een analyse van uw werkwijze en daaraan gekoppelde processen.

Ontwerp

Met behulp van prototypes zoeken we de beste oplossing voor uw bedrijf.

Ontwikkeling

We ontwikkelen onderdelen, migreren uw data en voeren veiligheidstesten uit.

Uitrol

Activering van de bedrijfssoftware bij u. Na uitgebreide tests volgt de live-gang.

Ondersteuning

Wij zorgen voor productondersteuning en leiden uw gebruikers op.

CB2 Achtergrond Foto Max1170x X Tradetraingnen

Trainingen

Benut Trade+ optimaal

Dankzij onze opleidingen benutten uw medewerkers Trade+ optimaal. Alle gebruikers leren in een vroeg stadium met de standaardonderdelen te werken. Voor kerngebruikers en specialisten bieden wij gevorderde opleidingen. Op locatie in Oirschot hebben wij modern ingerichte trainingslokalen en up-to-date lesmateriaal. Onze deskundige docenten kunnen ook in-house en on-site trainingen geven.

Bekijk het trainingsrooster

Succesverhalen

Wij vertellen niet alleen hoe onze bedrijfssoftware u helpt groeien, maar laten het ook zien. Herkent u zich in deze succesverhalen? Wilt u vergelijkbare problemen oplossen? Heeft u een nieuwe uitdaging waar onze branche-experts bij kunnen helpen? Neem contact met ons op!

CB9 Contact 1180X454 Corpcontact

Vragen over Trade+?

Wilt u met ons groeien? Heeft u vragen over bedrijfssoftware of bent u op zoek naar meer informatie om u te oriënteren? Neem contact met ons op. Onze branche-experts staan voor u klaar.

Maak een afspraak Stel een vraag 0499 58 28 21
Stel een vraag

Maak een afspraak

Chat met ons