GAC Business Solutions
  • Brandbox Slider 1900X680 Corphomebrandbox

    Cashflow in Microsoft Dynamics NAV

    ERP-software brengt geldstromen in beeld

    Cashflow vormt de smeerolie van iedere onderneming. Daarom biedt Microsoft Dynamics NAV meerdere gereedschappen om grip op cashflow te krijgen. Uw ERP-software bevat gereedschap om prognoses over de ontwikkeling van de cashflow te maken op basis van uw resultaten in het verleden. Via analysegereedschappen kunt u tot in detail inzoomen om de oorzaak van negatieve én van positieve cashflow te achterhalen. Microsoft Dynamics NAV geeft instrumenten om op basis van deze essentiële bedrijfsinformatie te sturen.

Cb13vrijstaand 570X470 Illustratiesdvlf

Uw bedrijf, uw berekening

Cashflow op maat

Ieder bedrijf is anders, dus waarom zou iedere cashflow-berekening hetzelfde zijn? Als de bank gegevens over cashflow zoekt, geeft Microsoft Dynamics NAV inzicht in de winst na aftrek van belastingen en afschrijvingen. Dat is een nuttige metriek voor jaarverslagen en financiële analyses, maar zaken als onbetaalde verkoopfacturen en inkopen op basis van leverancierskrediet zijn hierin niet verwerkt. Voor de dagelijkse operatie is daarom de meer gangbare cashflow-berekening beschikbaar. Daarin wordt de uitgaande geldstroom van de inkomende geldstroom afgehaald en blijft een positief of negatief resultaat achter. Binnen Dynamics NAV bepaalt u precies welke geldstromen worden meegenomen in de berekening. Dat zijn vanzelfsprekend normale exploitatiestromen zoals inkomsten uit verkoop en uitgaven in de vorm van onder meer loonkosten. Afhankelijk van uw bedrijf komen daar specifieke andere bronnen bij zoals inkomsten uit beleggingen en uitgaven voor de aankoop van hulp- en grondstoffen.

Cashflow-prognoses

NAV maakt voorspellen eenvoudig

Met Microsoft Dynamics NAV maakt u eenvoudig cashflow-prognoses. Aan de hand van onder meer de liquide middelen in het grootboek, informatie over openstaande posten bij inkoop, facturen en verwachte betaaldata bij sales, gegevens over service-orders en vaste activa stelt Dynamics NAV een overzicht samen. Daar kunt u handmatig nog extra omzetverwachtingen en uitgaven aan toevoegen. Dynamics NAV stelt vervolgens een cashflow-prognose samen. Via de analysemodule kunt u daarin mogelijkheden doorrekenen, bijvoorbeeld wat er gebeurt met uw cashflow als u de prijzen verandert. Ook is het mogelijk om rekening te houden met seizoensinvloeden en om leveranciersbeoordelingen te koppelen aan omzetprognoses. Op basis van cashflow-prognoses is mogelijk om investeringen in de nieuwe middelen of zaken als voorraadfinanciering beter te plannen waardoor wordt bespaard op de kosten van leningen.

Cb13vrijstaand 570X470 Monitorlinks Klantenlijst Report
CB13Vrijstaand-570x470-LaptopRechts-Artikelbeschikbaarheid lenco1

Cashflow-analyses in NAV

Inzoomen op kosten en opbrengsten

Met behulp van de analyses in Dynamics NAV zoomt u probleemloos in op de onderliggende factoren die bijdragen aan de cashflow. Vanaf het totaaloverzicht kunt u tot in detail inzoomen en achterhalen waar kosten gemaakt worden, waarvoor die zijn. Dat geeft u concrete informatie om mee te sturen. Positieve effecten komen makkelijk naar voren zodat u kunt afwegen of ze door eenmalige meevallers of structurele verbeteringen teweeg zijn gebracht. De mogelijkheid om tot zo veel detail op de factoren die voor uw cashflow zorgen in te zoomen geeft ongekend heldere stuurinformatie.

Cashflow App

Notificaties via dashboard, e-mail en app

Microsoft Dynamics NAV zorgt dat u altijd tijdig op de hoogte bent van fluctuaties in de cashflow. Via de ingebouwde messaging stelt u criteria in om waarschuwingen te krijgen en koppelt u daar een berichtvorm aan. U kunt bijvoorbeeld van normale afwijkingen via uw dashboard gealarmeerd worden terwijl bij plotselinge scherp afwijkende resultaten ook berichten via e-mail of sms verschijnen. GAC biedt daarnaast een Cashflow App. Hiermee kunt u te allen tijde via telefoon, tablet of laptop de laatste ontwikkelingen scherp in de gaten houden. 

Meer over de cashflow app
Cashflow App 750
4 handige cashflow tools in Microsoft Dynamics NAV

1. Uw financiën direct zichtbaar maken

Personaliseer uw eigen dashboard zodat u standaard de dagelijkse of wekelijkse staat van uw liquide middelen in beeld heeft en hou gelijktijdig onderhanden werk en voorraad in het oog.

2. Sneller en beter factureren

Door papierstromen uit te schakelen en met sjablonen te werken zorgt NAV dat uw facturen sneller de deur uitgaan, minder fouten bevatten en voor de klant begrijpelijk zijn. Dat helpt de betaaltermijnen verlagen en heeft zo een zeer gunstig effect op uw cashflow.

3. Optimaliseer productie en inkopen op basis van vraag

NAV helpt u analyses te maken op basis van uw werkelijke bedrijfsgegeven. Dat helpt om op basis van rotatietijd de voorraad aan te passen en om productie en inkopen te optimaliseren op basis van vraag.

4. Tijdige indicatie dat financiering noodzakelijk wordt

Door tijdig op de hoogte te zijn dat financiering noodzakelijk gaat worden, heeft u meer tijd om een financier te vinden wat u helpt om betere voorwaarden te bedingen en te besparen op de kosten van een lening. 


Doorbreek een negatieve cashflow-spiraal

Bereken uw cashflow

Een negatieve cashflow wordt vaak gezien als het gevolg van het uitblijven van opdrachten en investeringen. Dat is meestal niet juist. Gebruik onze cashflow berekeningtool om te onderzoeken welke effecten aanpassingen hebben op uw cashflowsituatie.

Bereken uw cashflow
CB9 Contact 1180X454 Corpcontact

Heeft cashflow uw aandacht?

Houdt u de cashflow scherp in de gaten, of zou er meer aandacht voor mogen zijn? Neem contact op met GAC om de mogelijkheden van uitgebreide prognoses, tijdige waarschuwingen en uitgebreide analyses door te nemen. We helpen u graag op weg met antwoord op uw vragen of een demonstratie van de mogelijkheden. 

Maak een afspraak Stel een vraag
Stel een vraag

Maak een afspraak

Chat met ons