Zorg voor een hogere inschrijvingsconversie

Elke student volgt zijn eigen enrollment journey

Elke doelgroep vraagt om een eigen benadering. Het werven van professionals voor LLO-onderwijs is wezenlijk anders dan het wervan van de achttienjarige MBO- of bachelorinstroom. Buitenlandse studenten vergen weer een hele andere aanpak. Daarom is contentmarketing en persoonlijk opvolging zo belangrijk. Definieer personae die ieder een eigen enrollment journey heeft.

Want iedereen kent de pijnlijke voorbeelden van hoe het niet moet. Professionals van 30+ die een mail krijgen met de vraag om toestemming van hun ouders, bijvoorbeeld. Of Engelstalige studenten die een Nederlandstalige mail krijgen. Maar ook studenten die zich net hebben aangemeld en tóch nog benaderd worden om deel te nemen aan de open dag. Het lijken allemaal kleine foutjes, maar ze leiden tot irritatie en ergernis. Benader je aspirant studenten op de juiste manier op het juiste moment en je profiteert van een hogere inschrijvingsconversie en beter gemotiveerde studenten.

Zorg voor de juiste student op de juiste plek

Werk met persona's

Datagedreven marketing

Ga voor een persona-gedreven aanpak en borg de dialoog met de aspirant student. Het kan met Education365 in combinatie met Dynamics for Marketing. Er wordt een dossier aangemaakt voor elke getoonde opleidingsinteresse en van elke aspirant wordt nauwgezet bijgehouden welke informatie is opgevraagd en aan welke wervingsactiviteiten is deelgenomen. Zo heb je op elk moment een gedegen inzicht in de pipeline van potentiële studenten en volg je de getoonde opleidingsinteresses gestructureerd op.

Verzamel zoveel mogelijk informatie over je aspirant student

Dynamische segmentatie

Verzamel zo veel mogelijk informatie over je aspirant student. In welke tone-of-voice kan hij of zij het beste aangesproken worden? Welke informatie is op dat moment van belang? Hoe meer je weet, hoe meer kenmerken je kan gebuiken bij het maken van selecties. Alle kenmerken die je van studenten en externe relaties vastlegt in Education365 kun je gebruiken om te segmenteren. Dat geldt ook voor alle data die je verzamelt tijdens contactmomenten en deelname aan wervingsactiviteiten. Zo communiceer je heel gericht met verschillende doelgroepen. En met de geavanceerde lead scoring functionaliteit zorgt het klikgedrag en de mate waarin een aspriant deelneemt aan wervingsactiviteiten, automatischtot het berekenen van de waarschijnlijkheid dat de student zich daadwerkelijk gaat inschrijven.

Rob helpt je graag verder!

Ook hulp nodig met studentenwerving?

YOU GAC
Growing Together