GAC Business Solutions

Nieuws over bedrijfssoftware

Eventverslag - Is uw bedrijf klaar voor de toekomst

5 juli, 2016 in Groothandel Productie Algemeen Events

Welke innovatieve middelen en processen zijn er om in te spelen op veranderende marktomstandigheden? Op 23 juni hield GAC het klantevent ‘is uw bedrijf klaar voor de toekomst?’ Tijdens deze dag kwamen trends en ontwikkelingen voor groothandels aan bod en vertelden CCM en DO-IT over hun ervaringen als klant van GAC.

Lees verder

GAC Klant event - Is uw bedrijf klaar voor de toekomst

23 juni, 2016

GAC nodigt u uit om op 23 juni in Oirschot mee te praten over de toekomst. U heeft constant te maken met veranderende marktomstandigheden. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe toetreders die uw markt volledig verstoren. Denk aan Tesla in de automarkt of Airbnb in de hotelbranche. Ook de invloed van mobiliteit mag niet onderschat worden. Iedereen is mobiel bereikbaar en heeft via telefoon en tablet toegang tot internet. De grens tussen werk en privé vervaagt. Dat vraagt om doelgericht nadenken over mobiliteit en een bestendige toekomststrategie.

Lees verder

GAC maakt blauwdruk voor Smart Industry

22 juni, 2016 in Productie

Nederlandse productiebedrijven omarmen effectiever produceren met Smart Industry. GAC ondersteunt organisaties al meer dan dertig jaar bij de transitie naar nieuwe technieken en processen. Deze ervaring is omgezet in een blauwdruk voor succes. Die kan dienen als leidraad voor productiebedrijven die de stap naar Smart Industry willen maken.

Lees verder

Eventverslag - Wetgeving, rapportages en Office 365 voor SW bedrijven

24 mei, 2016 in Algemeen Sociale Werkvoorziening

GAC heeft op woensdag 18 mei een event gehouden over thema’s die spelen binnen de Sociale Werkvoorziening. Decor voor de bijeenkomst was het hoofdkantoor van Microsoft Nederland op Schiphol. Mede dankzij interactie met de deelnemers kon direct ingespeeld worden op vragen over migratie naar de cloud en wetgeving, gebruiksvriendelijke rapportages en de mogelijkheden van Office 365 voor faciliterende organisaties.

Lees verder

Event - Office365 en Power BI voor Sociale Werkvoorziening

18 mei, 2016

Wat heeft prioriteit bij de ontwikkeling van uw organisatie? Re-integratie? Kwaliteit van de dienstverlening? Commercie? Blijvende zorg voor de mensontwikkeling? Alles tegelijk? Professionalisering vraagt om focus, maar de uitvoering van de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening en voorzien in werk & inkomen dwingt uw organisatie al snel in een spagaat. Samen naar oplossingen zoeken kan dit voorkomen. GAC nodigt u daarom uit om op 18 mei bij Microsoft Nederland op Schiphol met vakgenoten van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Lees verder
Chat met ons