GAC Business Solutions

Mensen betrekken, binden en Boeien - column Regio Business

22 mei, 2013 Erik van Driel in Algemeen

In het magazine Regio Business deelt Directeur van GAC Business Solutions Erik van Driel regelmatig zijn visie op trends middels een column. In deze editie een column met de titel: 'Mensen betrekken, binden en boeien', in het kader van het thema: Growing Together.

Mensen betrekken, binden en boeien

Onze mensen zijn voor ons het belangrijkst van alles. Zij helpen onze klanten groeien waardoor wij kunnen groeien. Het is daarom vanzelfsprekend dat wij onze mensen helpen groeien. Daar komt de belofte van GAC: ‘Growing Together’ vandaan. Zeker nu de economie weer aan lijkt te trekken is die heel belangrijk. Zo stuurt het ons HR beleid door betrekken, binden en boeien centraal te stellen.

In deze wat lastigere tijden is het iets eenvoudiger om mensen vast te houden omdat ze eerder geneigd zijn bij hun huidige werkgever te blijven. Zodra de economie aantrekt, durven meer mensen over te stappen. Daar komt bij dat de generatie babyboomers zich langzaam van de arbeidsmarkt terugtrekt. Samen zorgen die factoren dat het moeilijker wordt om mensen te vinden en te houden.

In de onze branche hebben we al langer ervaring met schaarste op de arbeidsmarkt en mensen die regelmatig van baan wisselen. Dat heeft ons geleerd dat een goed salaris alleen niet toereikend is om mensen te houden. Minstens zo belangrijk is sfeer en oprechte interesse in de medewerker. Wij binden mensen door een leuke maar professionele werksfeer met doorgroeimogelijkheden te bieden.

Daarnaast heeft GAC een winstdeling om mensen direct bij het bedrijf te betrekken. Ik noem dat: werken met ‘interne ondernemers’, collega’s die direct belang hebben bij groei. Als werkgever is het mijn taak om te zorgen dat die interne ondernemers de middelen hebben om groei teweeg te brengen.

Het Nieuwe Werken geeft vrijheid maar ook verplichtingen en zorgt dat mensen geboeid blijven. Door managers te laten sturen op vertrouwen, en medewerkers op basis van gelijkheid mee te laten denken, geef je iedereen een kans gehoord te worden en uit te blinken op zijn eigen vakgebied.

Het Beste Idee van GAC is een goed voorbeeld dat laat zien hoe je mensen betrekt, bindt en boeit en waarin Het Nieuwe Werken schittert. Ieder jaar verdelen onze medewerkers zich in teams en werken ze samen om nieuwe oplossingen te bedenken. Vervolgens kiezen de teams uit de bedachte oplossingen Het Beste Idee van GAC. Daar gaan we als bedrijf mee aan de slag. Dat levert niet alleen resultaat - het Beste Idee van vorig jaar is inmiddels vercommercialiseerd - maar het zorgt ook voor teamspirit en betrokkenheid.

Daar zit de sleutel van HR-beleid dat werkt in slechte tijden en in goede tijden. Je moet mensen betrekken, binden en boeien. Dat doe je met een goede sfeer, door zowel intern ondernemerschap als samenwerking te stimuleren en door iedereen de ruimte te geven het beste uit zichzelf te halen en zo te groeien; kortom ‘Growing Together’.

Hoe richt u uw HR beleid in om mee te gaan met de ontwikkelingen op de markt? Ik wissel graag van gedachten.

Erik van Driel, GAC Business Solutions

Bron: Regio Business Midden - Brabant - Mei/juni 2013

Deel dit bericht
Chat met ons