GAC Business Solutions

Incasseren conform SEPA

11 oktober, 2013 in Kinderopvang

Met de uitlevering van release 13.03 is het mogelijk te incasseren conform SEPA. Daarmee hebben wij alle onderdelen van SEPA conform de afgegeven planning opgeleverd. Mochten er de komende maanden onverhoopt aanpassingen worden gemaakt op de SEPA functionaliteit, dan brengen wij u hiervan op de hoogte.

Waaruit bestaat het incasseren conform SEPA in KidsVision?
Mandaatadministratie:afgegeven machtigingen voor incasso worden middels een zogenaamd mandaat vastgelegd. Alleen klanten met een onderteknd mandaat kunnen worden geïncasseerd.

  • Integratie mandaten in aanvraagproces: in het aanvraagproces kunnen nieuwe mandaten automatisch worden aangemaakt. Hiermee kan het mandaatformulier gedurende het aanvraagproces worden gemaakt (correspondentie) en aan de ouder worden verstuurd.
  • Vermelden mandaatgegevens op documenten: de gegevens van de incassant (uw organisatie) als van het mandaat (de machtiging van uw klant) kan op diverse documenten worden afgebeeld. Denk hierbij aan correspondentie in het aanvraagproces en aan de factuur.
  • Incassobestand conform SEPA: het incassobestand wordt conform SEPA aangemaakt.
  • Automatisch aanmaken van mandaten: voor bestaande klanten die al een incasso-overeenkomst met uw organisatie hebben, kunnen automatisch mandaten worden aangemaakt. Dit is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. U hoeft uw bestaande klanten dus niet opnieuw te vragen naar een akkoord op het mandaat. Dat bespaart u veel tijd en onnodige vermindering van het aantal incasso-/mandaat-overeenkomsten!
  • Automatisch aanvullen van gegevens: SEPA vereist dat meer gegevens dan nu moeten worden vastgelegd. Denk u bijvoorbeeld aan de landcode. Wij hebben een programma gemaakt die deze gegevens automatisch voor u invult. Dit bespaart u veel tijd!

Omdat de functionaliteit op diverse plaatsen is gewijzigd, hebben wij de handleidingen rondom incasseren aangepast.

Deel dit bericht
Chat met ons