GAC Business Solutions

Groothandels grijpen kansen en beperken de risico's

29 juli, 2009 in Groothandel Algemeen

Recent onderzoek door Berenschot onder tweehonderd Nederlandse groothandels geeft een beeld van de effecten die men ervaart in het kader van de stagnerende economie. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de ondernemingen (nog) geen directe gevolgen merkt. Bij de overige bedrijven zijn vooral prijsgevoeligheid van de afnemers en omzetaanpassingen de meest directe effecten. Daarnaast is onderzocht welke maatregelen ondernemers treffen tegen de veranderende marktomstandigheden.

Belangrijkste conclusies
Groothandels zijn vooral gericht op voorzichtigheid en risicoreductie. Welke maatregelen kunt u nemen voor snel resultaat, maar met een meer structureel karakter? In elke crisis schuilen mogelijkheden. Wilt u weten welke mogelijkheden Trade+ van GAC Business Solutions biedt voor uw groothandel? Lees dan hier verder.

Deel dit bericht
Chat met ons