GAC Business Solutions

Nieuwe bedrijfsstructuur GAC

7 februari, 2012 in Groothandel Productie Zakelijke dienstverlening Algemeen

GAC hecht veel waarde aan optimale kennisdeling en efficiency. Om dit te blijven borgen, is de bedrijfsstructuur geherdefinieerd. Daarbij zijn naast de twee bestaande business units Logistiek en Dienstverlening, GAC SharePoint Solutions en GAC Global Solutions opgericht. Zodat u als klant en partner kan blijven vertrouwen op een toegewijd team van specialisten die uw taal spreekt en uw business begrijpt. Tevens komt GAC zo tegemoet aan de groeiende vraag naar SharePoint oplossingen en het groeiende aantal internationale trajecten.

Business unit Logistiek & Business unit Dienstverlening
De unit Logistiek richt zich op groothandels en productiebedrijven. Gezien de marktbewegingen en het toenemende aantal bedrijven dat zich richt op handel, service en projecten, is de kennis over deze sectoren binnen GAC steeds meer complementair geworden. Binnen de unit Dienstverlening ligt de focus op zakelijke dienstverleners, softwarebedrijven, consultancybedrijven en alle type bedrijven hier tussenin. De kennis die nodig is om bedrijven in deze sectoren te ondersteunen verschilt op detailniveau, maar komt in grote lijnen overeen. 

GAC SharePoint Solutions & GAC Global Solutions
Met de nieuwe business unit GAC SharePoint Solutions (GSS), sluiten we enerzijds aan op de sterke focus die Microsoft heeft op SharePoint, en komende we tegemoet aan de groeiende vraag naar SharePoint oplossingen. Deze universele technologie biedt meerwaarde aan ieder bedrijf dat kennis en samenwerking wil intensiveren. Een voorbeeld is de sector Zorg en Welzijn, waarbinnen GAC reeds diverse succesvolle SharePoint oplossingen heeft uitgerold.

GAC Global Solutions
GAC Global Solutions (GGS) richt zich gezien het groeiende aantal internationale implementaties en de bijbehorende specifieke kennis en kunde volledig op internationale projecten. Daarnaast biedt GGS een allesomvattende ERP-oplossing voor de semi-procesindustrie met de oplossing ProBatch+. 

Deel dit bericht
Chat met ons