GAC Business Solutions

Bent u klaar voor Het Nieuwe Werken?

6 juni, 2012 in Algemeen

In de juni 2012 editie van het magazine Regio Business, stond het thema ICT & Telecommunicatie centraal. In een coverstory deelde Erik van Driel zijn visie op Het Nieuwe Werken.

 

Controle loslaten & vertrouwen geven

Werkend Nederland omarmt massaal ‘Het Nieuwe Werken’. Deze visie houdt echter niet alleen het aanleggen van flexibele werkplekken, verruiming van werktijden en het gebruik maken van nieuwe technologie in. Het vraagt om een mentaliteitsverandering bij zowel werknemer als werkgever. Volgens Erik van Driel, directeur van GAC Business Solutions, is het belangrijk dat ondernemers zichzelf daarom eerst afvragen: ‘Ben ik klaar voor ‘Het Nieuwe Werken?’.

Microsoft software 
Als leverancier van innovatieve Microsoft software en consultancy diensten helpt GAC Business Solutions bedrijven die behoefte hebben aan groei. ‘Het Nieuwe Werken’ kan volgens directeur Erik van Driel een aanzienlijke rol in de verdere ontwikkeling van een organisatie spelen. “Bedrijven kunnen met deze visie hun productiviteit en rendement verhogen.

Efficiënter werken
Medewerkers werken efficiënter, er kunnen kosten op de huisvesting worden bespaard, er is sprake van een toenemende klantentevredenheid door meer tevreden medewerkers en een beter arbeidsmarkt- en duurzaamheidsimago. Ook de verbetering van de onderlinge communicatie en een betere interne en externe samenwerking leveren positieve bijdragen aan de groei van een bedrijf.” De businessoplossingen van GAC zijn gericht op zowel primaire als ondersteunende processen. “Onze focus ligt op het optimaal ondersteunen van medewerkers in hun werkzaamheden. Zij zijn immers het kapitaal van de organisatie. Wij willen hen per rol faciliteren door de juiste combinatie van functionaliteit, die aansluit op ieders plaats en manier van werken. Het ontsluiten van informatie speelt hierbij een grote rol. Met de Microsoftoplossing SharePoint kunnen werknemers hun eigen websites opzetten. Hier kunnen zij 24 uur per dag informatie delen met anderen, documenten van begin tot eind beheren en rapporten publiceren, waardoor iedereen betere beslissingen kan nemen.”

Mentale omslag

‘Het Nieuwe Werken’ levert werknemers tal van voordelen op. Van Driel: “Ze krijgen de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren en hebben meer zeggenschap over hun tijdsindeling en de plaats van hun werkzaamheden. Daarnaast kunnen werknemers zich beter ontwikkelen omdat ze meer ruimte krijgen voor zelfsturing en initiatief.” Voor de werkgevers betekent ‘Het Nieuwe Werken’ dat er vertrouwen moet worden gegeven aan de medewerkers. Volgens Van Driel is het loslaten van controle vaak lastig voor de wat oudere generatie managers. “Zij zijn dat niet gewend en vragen zich voornamelijk af of hun mensen wel de juiste hoeveelheid uren maken. Maar men zal moeten gaan beoordelen op de output en niet meer op input. Mijn tip: goede en heldere afspraken maken over te behalen doelstellingen. En als je regelmatig evalueert, kun je waar nodig bijsturen.” De technologieën om flexibel te werken zijn er al langer, maar de mentale omslag moet in veel bedrijven nog plaatsvinden. “Ondernemers dienen eerst een duidelijke langere termijn visie op papier te hebben staan. Is het bedrijf er klaar voor om vanuit vertrouwen te sturen en de controle los te laten? Kan men accepteren dat er iets fout gaat? Indien dit niet het geval is, zal deze aanpak alleen maar tegen het bedrijf gaan werken. ‘Het Nieuwe Werken’ is immers een middel en geen doel.”

Werknemers prikkelen
GAC stimuleert het ondernemerschap bij haar 140 werknemers. Ook dat past binnen het principe van ‘Het Nieuwe Werken’. “We geven hen vrijheid en kansen binnen een door ons vastgesteld kader en bieden hen zekerheid omdat wij voor hen de lasten en risico’s dragen.” Om haar werknemers nog meer te prikkelen deelt GAC jaarlijks een winstuitkering uit. Tevens organiseert ze de wedstrijd ‘Het Beste Idee van GAC’. “Wij willen werknemers extra uitdagen om mee te denken aan oplossingen. Twintig teams hebben wij ‘een dagje op de hei’ gestuurd om te brainstormen. Het team met het beste idee won een studiereis naar Amerika. Inmiddels hebben we het plan ook succesvol vercommercialiseerd.” Naast een twintigtal frisse ideeën leverde de wedstrijd GAC nog meer op: een goede teamspirit en een grotere betrokkenheid bij het bedrijf. “Betrokkenheid krijg je alleen, als je vertrouwen aan je werknemers geeft. Dat betaalt zich altijd terug: in motivatie, inzet en productiviteit.”

Toekomstdroom
Een andere manier om meer vertrouwen binnen het bedrijf te creëren is volgens Van Driel het bieden van transparantie. Als leidinggevende wil hij daar zelf een goed voorbeeld in geven. “Iedere medewerker kan in mijn agenda kijken. Ze zien wanneer ik ‘s middags bij de kapper zit, maar ook dat ik in de avonduren nog werk aan een presentatie.”  Transparantie komt ook terug in het kantoorgebouw van GAC: er zijn voornamelijk glazen muren en open ruimtes. “Iedereen kan precies zien wie waar mee bezig is. Er zijn geen geheimen voor elkaar.” De directeur heeft voor GAC een toekomstdroom voor ogen: “Ons motto is: ‘Growing Together’. Het gezamenlijke succes is gebaseerd op de groeiformule: Klant x GAC x Microsoft. Samen weten we simpelweg meer en vinden we de perfecte balans tussen wensen en oplossingen, behoeften en software, mensen en technologie.” Tot slot wil Van Driel ondernemers uitnodigen om met hem verder over ‘Het Nieuwe Werken’ van gedachten te wisselen: “Zij zijn welkom om te komen sparren: samen kunnen we immers verder groeien.”

Bron: Regio Business Midden - Brabant - jaargang 28 - juni 2012

Deel dit bericht
Chat met ons