GAC Business Solutions

Is uw organisatie voorbereid op de nieuwe privacywet AVG

30 november, 2017 in Groothandel Productie Zakelijke dienstverlening Algemeen Trade Online Sociale Werkvoorziening GDPR

AVG gaat een belangrijk speerpunt vormen op de Digitale Transformatie-agenda. Dit zagen we terug tijdens ons laatste klant event Smart Central 2017. Het is duidelijk dat lang niet iedereen het gevoel heeft klaar te zijn voor AVG. Microsoft en GAC zetten zich in om u te helpen bij de voorbereiding. 

Vanaf 25 mei 2018 stelt de overheid strenge eisen aan het verzamelen en beveiligen van klantgegevens en andere privacygevoelige data. Dit ligt vast in de nieuwe Europese GDPR-wet die in Nederland onder de naam AVG wordt ingevoerd. GAC staat klaar om organisaties met advies en gereedschap te ondersteunen.

Privacy waarborgen
In Nederland wordt de GDPR (General Data Protection Regulation) onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd. Wie zich niet aan de eisen houdt, kan stevige boetes krijgen. De wet AVG is bedoeld om de privacy van burgers in de EU beter te waarborgen. Het vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Data over EU-inwoners veilig opslaan
Iedere organisatie die diensten of producten aanbiedt aan inwoners van de EU moet de data veilig opslaan en vooraf duidelijk aangeven waar deze voor gebruikt gaat worden. Daar komt bij dat degene wiens gegevens bewaard worden het recht heeft om ze in te zien, te corrigeren en te verwijderen.

Versnel de Digitale Transformatie
Invoering van de AVG kan helpen om de Digitale Transformatie te versnellen. Met gereedschappen zoals Power BI en de kracht van Dynamics 365 is het mogelijk om gericht in te spelen op veranderende vraag. De nieuwe waarborgen voor privacy verhogen het vertrouwen van burgers in technologie, waarborgen zo de betrouwbaarheid van gegevens en maken analyses daardoor beter.

AVG-compliance implementeren
GAC ondersteunt organisaties die compliance met AVG implementeren. Wij helpen data borgen en zien kansen om de vereiste handelingen innovatief te gebruiken. Een verzoek om wijziging van gegevens vertaalt zich direct naar een heldere call to action om contact te zoeken. Door proactief in te spelen op nieuwe wetgeving kan een organisatie zijn commitment aan privacy laten zien.

Test uw AVG-compliance
Is uw organisatie al voorbereid op de wet AVG? Via dit assessment-gereedschap van Microsoft kunt u met behulp van een scan bepalen welke stappen nodig zijn. Wilt u direct een plan van actie opstellen? Gebruik dan de volgende vier aanknopingspunten.

1) Maak een overzicht
De wet AVG heeft betrekking op: ‘alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon’. Daar vallen onder meer klantgegevens, cv’s van potentiele sollicitanten en leveranciersinformatie. Maar ook beveiligingsopnames, e-mailcontent en feedbackformulieren. Maak een overzicht van alle gegevens in uw organisatie die potentieel onder de wet AVG vallen.

2) Stel een beheerplan op
Neem het overzicht van gegevensbronnen en bepaal van iedere bron waarvoor die gebruikt wordt. Stel ook vast welk beleid ervoor geldt, wie er toegang heeft en wie de verantwoording draagt. Gebruik deze stap gelijk om overbodige opslag van data tegen te gaan.

3) Regel de beveiliging
Stel een risicoplan op voor alle opgeslagen gegevens. Bepaal het risico van de dataset en gebruik dat als uitgangspunt om het beveiligingsniveau te bepalen. Hackers azen op persoonsgegevens en als organisatie bent u verplicht om binnen 72 uur melding te maken. In sommige gevallen dient u zelfs uw klanten in te lichten. Een goede beveiliging helpt dit voorkomen.

4) Leg vast en rapporteer
De AVG verplicht u om vast te leggen wat u verzamelt, waar het voor wordt gebruikt en wat de bewaartijd is. Ook dient u bij te houden met wie u gegevens deelt, welke (cloud-)partners erbij betrokken zijn en wie er toegang heeft. Met behulp van audittools kunt u voldoen aan deze voorwaarden.

GAC en Microsoft kunnen uw organisatie ondersteunen bij het borgen van AVG-compliance. Zoekt u ondersteuning of wilt u over de mogelijkheden sparren? Neem direct contact op met uw accountmanager. Bent u nog geen klant van GAC? Neem contact met ons op en wij laten graag zien wat wij voor u kunnen betekenen. 

Deel dit bericht
Chat met ons