GAC Business Solutions

International Business studenten Fontys bezoeken GAC

1 november, 2017 in Algemeen

Voorbereid op een internationale carrière
De International Business and Management studie bereidt mensen voor op een internationale carrière als manager bij een multinational of internationaal opererend bedrijf. Het internationale karakter van de studie bleek wel uit de samenstelling van de groep studenten. Die bestond uit drie Nederlanders, twee Roemenen en één Est.

Internationaal opererend bedrijf
Koen van Bergen nam namens de studenten initiatief om contact te zoeken met GAC. “Vanuit de opleiding kregen we opdracht om een manager te zoeken van een internationaal opererend bedrijf. We moesten erachter komen wat voor manager het was, hoe hij te werk gaat en wat zijn span of control is. Ik kende Erik al langer en zo zijn wij bij GAC gekomen.”

International Business studenten Fontys bezoeken GAC International Business studenten Fontys bezoeken GAC International Business studenten Fontys bezoeken GAC International Business studenten Fontys bezoeken GAC

GAC zoekt doorlopend naar nieuw talent
Erik van Driel: “GAC is een innovatieve onderneming die doorlopend zoekt naar nieuw talent. Door deze groep studenten te ondersteunen bij hun project kon ik laten zien dat wij een inspirerende werkomgeving bieden voor ambitieuze, ondernemende mensen. Samenwerkingen als deze geven daarnaast invulling aan onze Growing Together formule. De studenten groeien in hun studie en andersom breiden onze contacten met new talent zich uit.”

Slimme ondersteuning van bedrijfsprocessen met Microsoft Dynamics 365 en Office 365
GAC Business Solutions ondersteunt organisaties in de productie, groothandel, zakelijke dienstverlening en kinderopvang. Dat doen zij door invulling te geven aan de vraag om doorlopende innovatie en slimme ondersteuning van bedrijfsprocessen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de ruim aanwezige expertise in de verschillende branches en technische oplossingen van Microsoft zoals Dynamics 365 en Office 365. 

International Business studenten Fontys bezoeken GAC International Business studenten Fontys bezoeken GAC International Business studenten Fontys bezoeken GAC International Business studenten Fontys bezoeken GAC

Growing Together
GAC opereert op basis van het Growing Together principe dat stelt dat bestendige groei alleen mogelijk is door hechte samenwerking. GAC werkt op basis van duurzame partnerships. Daarvoor zoekt het verbinding voor de lange termijn en wordt doelgericht gewerkt met slimme oplossingen. Medewerkers van GAC kenmerken zich onder meer door een grote mate van zelfsturing waarbij zij de vrijheid krijgen om op de eigen manier te werken volgens de principes van Het Slimme Werken. 

Aandacht voor feedback
De studenten van Fontys kwamen op basis van het gesprek tot de conclusie dat de managementstijl van Erik opener is dan die van de gemiddelde manager. In hun verslag kenmerken ze hem als iemand die oprechte interesse heeft in feedback, een open en vriendelijke relatie met medewerkers aangaat, een goede reputatie binnen het zijn bedrijf nastreeft en die zich actief inzet voor liefdadige doelen. Zij prezen de aandacht voor feedback vanuit alle gelederen van het bedrijf en gaven aan een mooie blik achter de schermen van een internationaal opererend bedrijf gekregen te hebben.

Deel dit bericht
Chat met ons